Τι άλλαξε από την Πρωτοχρονιά σε μισθούς, εισφορές, αποζημιώσεις, απολύσεις

Οι φετινές μειώσεις φόρων που στηρίζουν τα εισοδήματα
5 Ιανουαρίου, 2022
Ταμειακές μηχανές: Έως 31 Μαρτίου η απόσυρση
5 Ιανουαρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Τι άλλαξε από την Πρωτοχρονιά σε μισθούς, εισφορές, αποζημιώσεις, απολύσεις

07/01/2022

Τρεις νέες αλλαγές έφερε η Πρωτοχρονιά 2022 για μισθούς, εισφορές, αποζημιώσεις και απολύσεις. Η πρώτη αλλαγή είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%, η δεύτερη είναι η αποταμίευση των εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης σε ατομικούς “κουμπαράδες” όσων ασφαλίζονται για πρώτη φορά και η τρίτη είναι η εξίσωση των αποζημιώσεων απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών.

Πιο αναλυτικά:

Αύξηση κατώτατου μισθού κατά 2%

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη -σε συνέχεια της σύμφωνης γνώμης που διατύπωσε το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού τότε- καθορίζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, ως εξής:

-Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 2% και ορίζεται στα 663 ευρώ από 650 ευρώ προηγουμένως.

-Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται επίσης κατά 2% και ορίζεται στα 29,62 ευρώ από 29,04 ευρώ προηγουμένως.

Ένταξη νεοεισερχόμενων στο νέο επικουρικό

Οι εισφορές των ασφαλισμένων (3,25% επί των μικτών αποδοχών) και των εργοδοτών (3,25% επί των μικτών αποδοχών) οφείλονται μηνιαία και καταβάλλονται ανά τακτά περιοδικά διαστήματα.

Το σύνολο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) αποτυπώνεται μηχανογραφικά με διακριτό τρόπο από τις εισφορές που αφορούν τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Οι εισφορές που αφορούν την επικουρική ασφάλιση εισπράττονται για λογαριασμό του ΤΕΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την είσπραξη των εισφορών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του φορέα αυτού και στη συνέχεια αποδίδονται εντός δύο μηνών από την είσπραξη και κατά προτεραιότητα στο Ταμείο.

Εάν οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν την επικουρική ασφάλιση καταβληθούν εκπρόθεσμα από τον υπόχρεο, βαρύνονται με τους τόκους και τις προσαυξήσεις που προβλέπονται για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης.

Οι απαιτήσεις του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) για ληξιπρόθεσμες εισφορές εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Οι απαιτήσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως άμεσα εισπράξιμες και εισπράττονται κατά προτεραιότητα.

Αν δεν καταβληθούν οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ποινικών κυρώσεων.

Ειδικά για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΕΚΑ, η ποινική δίωξη των οφειλετών δεν αναστέλλεται με τη ρύθμιση ή μερική καταβολή τους και η πλήρης εξόφληση συνιστά υποχρεωτικό λόγο εξάλειψης του αξιοποίνου.

Η καταβολή από τον εργοδότη προς το Ταμείο του συνόλου των ληξιπρόθεσμων εισφορών εργαζομένου και εργοδότη συνιστά προϋπόθεση για την έγκυρη καταγγελία σχέσης ή σύμβασης εργασίας του εργαζομένου.

Εξίσωση αποζημιώσεων μεταξύ υπαλλήλων – εργατοτεχνιτών

Καταργείται κάθε διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών αναφορικά με την προθεσμία προμήνυσης και την καταγγελία των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας.

Επίσης καταργείται και κάθε άλλη διάταξη που διέπει την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας των υπαλλήλων, εφαρμόζονται και επί των εργατοτεχνιτών.

Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μηνιαίος μισθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα 22 ημερομίσθια.

Πηγή: Capital.gr