Τεκμηρίωση ενστάσεων από επαγγελματίες

Τι να προσέξετε πριν πατήσει το… κουμπί η ΑΑΔΕ
22 Μαΐου, 2024
Πώς οργανωμένα κυκλώματα λυμαίνονται τις αγροτικές επιδοτήσεις
23 Μαΐου, 2024
Δείτε τα όλα

Τεκμηρίωση ενστάσεων από επαγγελματίες

22/5/24

Πώς μπορούν να αμφισβητηθούν τα εισοδήματα που προκύπτουν με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια.

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την αμφισβήτηση των τεκμαρτών εισοδημάτων που τους προσδιορίζουν τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης του ν. 5073/2023 έχουν από χθες οι αυτοαπασχολούμενοι.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ για να υποβάλουν τις αιτήσεις θα πρέπει προηγουμένως να έχουν συμπληρώσει και να έχουν αποστείλει στην ΑΑΔΕ τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, έχοντας επιλέξει τη συμπλήρωση συγκεκριμένων κωδικών του βασικού εντύπου Ε1, μέσω των οποίων θα έχουν δηλώσει ότι επιλέγουν να αμφισβητήσουν τα τεκμαρτά αυτά εισοδήματα. Η υποβολή των αιτήσεων αμφισβήτησης μπορεί να γίνει στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), μέσω της πλατφόρμας myBusssinesSupport, κατόπιν επιλογής μιας νέας εφαρμογής που δημιουργήθηκε και φέρει τον τίτλο «Αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α΄167)».

Οι αυτοαπασχολούμενοι, μέσα από την εφαρμογή αυτή, μπορούν να επιλέξουν:

  • Την αμφισβήτηση των τεκμαρτών εισοδημάτων που προέκυψαν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης του ν. 5073/2023, επειδή θεωρούν ότι τα -χαμηλότερα των τεκμαρτών- εισοδήματα, που προέκυψαν λογιστικά, βάσει των βιβλίων τους, είναι τα πραγματικά. Προϋπόθεση για να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις αμφισβήτησης θα είναι να έχουν συμπληρώσει τους κωδικούς 443- 444 του βασικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Συνέπεια της αμφισβήτησης αυτής θα είναι να υπαχθούν στη διαδικασία ενός εξονυχιστικού φορολογικού ελέγχου που θα διεξαχθεί με έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, όπως προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.
  • Εναλλακτικά, την αμφισβήτηση των τεκμαρτών εισοδημάτων για λόγους αντικειμενικούς. Στην περίπτωση αυτή θα κληθούν να υποβάλουν συγκεκριμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

«Κοσκίνισμα»

Στην πρώτη από τις παραπάνω αναφερθείσες περιπτώσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι που θα ζητήσουν την αμφισβήτηση θα υποστούν εξονυχιστικούς φορολογικούς ελέγχους στις κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών, στα περιουσιακά στοιχεία τους, στις αποταμιεύσεις τους και στις πραγματικές ετήσιες δαπάνες διαβίωσής τους, ακόμη δε και στις δαπάνες των ταξιδιών τους.

Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών οι φορολογούμενοι θα πρέπει -εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2024- να απαντήσουν σε αναλυτικό ερωτηματολόγιο της ΑΑΔΕ που περιλαμβάνει 15 γενικές κατηγορίες ερωτημάτων. Μέσω των απαντήσεων που θα δώσουν, θα πρέπει να παράσχουν στις φοροελεγκτικές αρχές αναλυτικές πληροφορίες για την περιουσιακή τους κατάσταση και το επίπεδό διαβίωσής τους, δηλώνοντας στοιχεία για τα ποσά που έχουν κατατεθειμένα σε όλους τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, για τα ποσά που έχουν τοποθετήσει σε άλλου είδους προϊόντα επενδύσεων ή αποταμιεύσεων ή ακόμη και σε κρυπτονομίσματα, για τις τραπεζικές θυρίδες που τυχόν μισθώνουν, για τυχόν έργατέχνης, συλλογές αντικειμένων, τιμαλφή και λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας που έχουν στην κατοχή τους, για τα ακίνητά τους, για τις δαπάνες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των κατοικιών τους, για δαπάνες τηλεφωνίας, για τα έξοδα που έχουν κάνει με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, ακόμη και για τυχόν ποσά σε μετρητά που είχαν στην αρχή και στο τέλος του 2023 σε… συρτάρια στις κατοικίες τους.

Δαπάνες ταξιδιών

Οι ελεγχόμενοι θα ερωτούνται ακόμη κι αν πραγματοποίησαν ταξίδια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε ποια ξενοδοχεία διανυκτέρευσαν και πόσα πλήρωσαν για μετακινήσεις, διαμονή και διατροφή στα συγκεκριμένα ταξίδια τους. Θα καλούνται επίσης να αναφέρουν εάν έχουν επενδύσει χρήματα και τι ποσά σε κρυπτονομίσματα, πόσα χρήματα δαπάνησαν ετησίως για ασφάλιστρα κατοικιών και αυτοκινήτων, για δίδακτρα καθώς και για άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες των παιδιών τους.

Θα πρέπει δε να δικαιολογήσουν, με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματά τους και τυχόν άλλα έσοδά τους, την προέλευση των χρηματικών ποσών που έχουν καταβάλει για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, αποταμιεύσεις και επενδύσεις, ακόμη και στα κρυπτονομίσματα. Δηλαδή οι έλεγχοι θα έχουν και τη μορφή «πόθεν έσχες» για τους επαγγελματίες που θα αμφισβητήσουν τα τεκμαρτά ποσά εισοδημάτων βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης.

Όλες αυτές τις πληροφορίες που οφείλουν να δώσουν οι… αμφισβητίες φορολογούμενοι, οι φορολογικές αρχές θα τις αξιοποιήσουν στο πλαίσιο των ελέγχων που θα διενεργήσουν με έμμεσες τεχνικές, χρησιμοποιώντας και άλλα στοιχεία που θα έχουν συλλέξει, μέσω ανοίγματος των δηλωθέντων τραπεζικών λογαριασμών και ερευνών στις κινήσεις τους και μέσω άλλων επαληθεύσεων και διασταυρώσεων.

Πότε «δικαιώνονται»

Τα ποσά των εισοδημάτων που θα προκύψουν με αυτές τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου θα συγκρίνονται με τα ελάχιστα τεκμαρτά ποσά εισοδήματος που θα έχουν προκύψει με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, καθώς επίσης και με τα δηλωθέντα εισοδήματα των φορολογουμένων. Εάν τα επαναπροσδιορισθέντα με βάση τους ελέγχους αυτούς, ποσά εισοδημάτων είναι περίπου ίδια με τα δηλωθέντα εισοδήματα ή τα προσεγγίζουν σημαντικά, τα ελάχιστα τεκμαρτά ποσά εισοδήματος που θα έχουν προκύψει βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων θα γίνεται δεκτή η «ένσταση» του φορολογούμενου.

Στις περιπτώσεις όμως που από τους ελέγχους θα επιβεβαιώνεται ότι πραγματικά εισοδήματα δεν ήταν τα δηλωθέντα αλλά τα τεκμαρτά, οι φορολογούμενοι θα καλούνται να εξοφλήσουν τα ποσά των φόρων εισοδήματος που θα έχουν προκύψει βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr