Ταμείο Υποδομών με 450 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ προς την ΕΤΕπ

Το ΥΠΑΝ και η Google ενώνουν δυνάμεις για να στηρίξουν τις εταιρείες λιανικού εμπορίου
4 Δεκεμβρίου, 2020
Αυξάνονται τα κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων
4 Δεκεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Ταμείο Υποδομών με 450 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ προς την ΕΤΕπ

04/12/2020

Χρηματοδοτική συνεισφορά προς το Ταμείο Υποδομών «από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕπ., πόρων ύψους 450.000.000 ευρώ» προβλέπει η τρίτη τροποποίηση απόφασης του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που υπογράφει ο υφυπουργός, Γιάννης Τσακίρης.

Πιο αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρεται ότι:

Για τη σύσταση του ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕπ., πόρων ύψους 450 εκατ. ευρώ. Οι πόροι του ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και το ελληνικό Δημόσιο. Οι πόροι αυτοί μπορούν να προσαυξάνονται περαιτέρω από συνεισφορά των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020.

Αξιοποίηση πόρων

   Το ταμείο θα αξιοποιήσει πόρους από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, ως εξής:

   – Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑνΕΚ: 200 εκατ. ευρώ.

   – Επιπρόσθετοι εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 200 εκατ. ευρώ.

   – Εθνικοί πόροι 50 εκατ. ευρώ οι οποίοι θα προέρθουν από επιστροφές του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA που λειτούργησε την ΠΠ 2007-2013.

Στις περιφέρειες

   Οι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ κατανέμονται, αρχικά, στις περιφέρειες ως εξής:

    – Σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 100.098.469 ευρώ

   – Στις περιφέρειες μετάβασης (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) 42.580.189 ευρώ

   – Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική) 41.289.644 ευρώ

   – Στις περιφέρειες μετάβασης (Στερεά Ελλάδα) 9.219.571 ευρώ

   – Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο) 6.812.126 ευρώ.

Οι στόχοι

Υπενθυμίζεται στην απόφαση, που δημοσιεύεται σήμερα στη Διαύγεια, ότι στόχος του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.

Ενώ έως τις 30 Ιουνίου του 2021, το Ταμείο μπορεί να παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταφορών, του τουρισμού, της ενέργειας και των κατασκευών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19. Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Το Ταμείο θα μπορεί να επενδύσει σε περισσότερα από ένα χρηματοδοτικά μέσα, για την επιλογή των οποίων λαμβάνεται υπόψη η εκ των προτέρων αξιολόγηση που υλοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες κεφάλαια υπό την μορφή δανείων ή/και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων για την επίτευξη των στόχων του.

Πηγή: ΑΜΠΕ