Τα «υπέρ» και τα «κατά» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Τα προγράμματα που «τρέχουν» για ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας
4 Νοεμβρίου, 2016
Οι αλλαγές σε 5 τομείς της οικονομίας μετά τις συστάσεις του ΟΟΣΑ
7 Νοεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Τα «υπέρ» και τα «κατά» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

[:el]4/11/2016

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι αποφάσεις προκήρυξης για τα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 και δόθηκε και ουσιαστικά η εκκίνηση για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής.

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 προβλέπει την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Ελληνικής επικράτειας με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιχορήγησης της απασχόλησης καθώς και με πληθώρα λοιπών εξειδικευμένων βοηθημάτων, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται από 20% έως 55%, με βάση την αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων,  ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης, καθιστώντας την ένταξη επενδυτικών σχεδίων ιδιαίτερα ελκυστική.

Αξιολογώντας τον επενδυτικό νόμο, όπως αυτός παρουσιάστηκε με την προκήρυξη των καθεστώτων του στο ΦΕΚ, οφείλουμε να  επισημάνουμε ότι παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από τους παλαιότερους αναπτυξιακούς, κάποιες από τις οποίες είναι προς το καλύτερο και άλλες προς το χειρότερο.

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

  • Δυσκολία στην άμεση επιχορήγηση (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις)

Έχουν προκριθεί αντ’ αυτού η φορολογική απαλλαγή, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και μισθολογικού κόστους

  • Εξαίρεση πολλών κλάδων

Εμπόριο και υπηρεσίες γενικότερα εξαιρούνται

  • Έλλειψη της δυνατότητας προκαταβολής
  • Δεν επιδοτούνται μεταφορικά μέσα

Με εξαίρεση τα μεταφορικά μέσα εντός της έδρας της επιχείρησης

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

  • Δυνατότητα του δικαιούχου συνδυασμού μορφών επιδότησης

πόσο % σε φορολογική απαλλαγή, πόσο % σε επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης και % σε καθαρή επιχορήγηση (εάν δικαιούται). Η επιδότηση μισθολογικού κόστους λογίζεται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση.

  • Δυνατότητα υπαγωγής μικρών προϋπολογισμών

50.000 € για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78), τις 100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις 150.000 € για μικρές επιχειρήσεις, τις 250.000 € τις μεσαίες επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς και τις 500.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις

  • Δυνατότητα αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού

(Έως 7 ετών)

  • Μη υποχρέωση απόδειξης της ιδίας συμμετοχής του φορέα

Αρκεί επιστολή του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα για την πρόθεση λήψης δανείου

 

Ξεχωριστό κεφάλαιο στα «υπέρ» και τα «κατά» πρέπει να αποτελέσουν τα διατηρητέα κτίρια. Τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξαν επιδοτήσεις για διατηρητέα που ανήκουν σε ιδιώτες. Σε αυτό τον Αναπτυξιακό περιλαμβάνονται, και μάλιστα το 80% του προϋπολογισμού μπορεί να αφορά μόνο σε κτιριακές βελτιώσεις. Το αρνητικό που προκύπτει από τις προκηρύξεις του Νέου Νόμου είναι ότι ο μόνος τρόπος για να επιδοτηθούν τα διατηρητέα είναι η τουριστική χρήση, και συγκεκριμένα η ανακατασκευή τους σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της πληθώρας των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αλλά και της έκτασης των απαραίτητων οικονομοτεχνικών στοιχείων απαιτείται ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος αίτησης υπαγωγής στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να αφεθεί τίποτα για την τελευταία στιγμή, αλλά να γίνει σωστός σχεδιασμός και σωστό χρονοδιάγραμμα, ώστε να κατατεθεί ένας άρτιος φάκελος.[:]