Τα βασικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού

«Επιδότηση» δόσης από το Δημόσιο
18 Δεκεμβρίου, 2015
INTERREG:123 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας
18 Δεκεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Τα βασικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού

[:el]18/12/2015

Στις αρχές του 2016 θα εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση ο νέος αναπτυξιακός νόμος, όπως σημειώθηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) το οποίο συνεδρίασε την Πέμπτη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη.

Στην ατζέντα του Συμβουλίου ήταν τα αναπτυξιακά ζητήματα όπως ο νέος αναπτυξιακός νόμος, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, το Αναπτυξιακό Συμβούλιο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε στο συμβούλιο, την επόμενη εβδομάδα θα προκηρυχθούν 200 θέσεις ελεγκτών για τους φακέλους υποθέσεων που εκκρεμούν από τους παλιούς αναπτυξιακούς νόμους, ενώ το Αναπτυξιακό Συμβούλιο αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο.

Σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή τράπεζα, σε πρώτο χρόνο θα βασιστεί στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και στη συνέχεια θα υπάρξει συνεργασία και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα λόγω των άδειων δημοσίων ταμείων επιχειρεί η κυβέρνηση να προσαρμόσει τα δεδομένα του νέου αναπτυξιακού νόμου. Όπως εξήγησε σε κλειστή σύσκεψη με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων της Βορείου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης, οι νέες ρυθμίσεις, στην ουσία επιβάλλονται εκ των πραγμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο ο νέος αναπτυξιακός νόμος υπηρετεί διαφορετική λογική από τους προηγούμενους, κυρίως σε ότι αφορά τις επιχορηγήσεις, που μειώνονται αισθητά και οι οποίες «αντισταθμίζονται» με φοροαπαλλαγές ή εγγυήσεις δανείων.

Αφορολόγητο επενδύσεων, απαλλαγές από υποχρεωτικά μερίσματα όταν επενδύονται τα κέρδη, σύνδεση επενδύσεων με θέσεις εργασίας, ειδικές χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων και εγκρίσεις μέχρι και κατά παρέκκλιση είναι (μεταξύ πολλών άλλων) οι “θεμέλιοι λίθοι” της βάσης για τον σχεδιασμό του νέου αναπτυξιακού νόμου σε επίπεδο κορυφαίων υπηρεσιακών παραγόντων και τεχνοκρατών.

Τα παραπάνω αποτελούν την ουσία νέας φιλοσοφίας του αναπτυξιακού νόμου ως αναγκαία εναλλακτική λύση καθώς και εδώ δεν υπάρχουν λεφτά και ούτε φαίνονται στον ορίζοντα…

Η κατάσταση αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική εστία προβληματισμού των εισηγητών του νέου αναπτυξιακού νόμου οι οποίοι καταλήγουν στην ιδέα όπως αντί της κλασικής μορφής κινήτρων με χρηματοδότηση να εφαρμόσουν μια νέα αντικειμενική και σύγχρονης αντίληψης επενδυτική πολιτική με τρία σκέλη:

 • Φορολογικά κίνητρα,
 • χρηματοδοτήσεις μόνο κατά περίπτωση,
 • κίνητρα καταπολέμησης της γραφειοκρατίας.

 

Φοροαπαλλαγές

 • φορολογική απαλλαγή, με ποσοστό ανάλογο του επενδυτικού σχεδίο,υ με την διαδικασία αφορολόγητου αποθεματικού.
 • η φορολογική αυτή απαλλαγή, εναλλακτικά, θα μπορούσε να συμψηφίζεται και με παλαιές οφειλές.
 • η φορολογική απαλλαγή ως κίνητρο μπορεί να ισχύει και σε περιπτώσεις σχεδιασμού συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.
 • απαλλαγή από την υποχρεωτική διανομή μερίσματος για κάθε εταιρεία που εμφανίζει χαμηλή κερδοφορία επειδή προχώρησε σε επενδύσεις. Η ίδια εταιρεία δεν θα χάνει και τα κίνητρα των άλλων φορολογικών απαλλαγών.

 

Χρηματοδοτήσεις 

 • Εξασφάλιση σε ειδικές σημαντικές περιπτώσεις επενδύσεων μακροπρόθεσμος δανεισμός με χαμηλό επιτόκιο ή και άτοκο δάνειο με μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής και με χαριστική περίοδο.
 • Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρομεσαίων το γνωστό ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

 

Γραφειοκρατία

 • Έκδοση των αδειών ακόμη και με διαδικασίες κατά παρέκκλιση
 • Καθορισμό ορίου κόστους επενδύσεων που θα ισχύει το συγκεκριμένο ειδικό απλοποιημένο καθεστώς εκδόσεως αδειών.
 • πλήρης ψηφιοποίηση του συστήματος εκδόσεως των αδειών και παρακολούθησης του συστήματος εφαρμογής των όρων των αδειών που θα εκδίδονται.
 • εξέταση της δυνατότητας διαπίστευσης ιδιωτικών γραφείων για έκδοση αδειών και παρακολούθηση της λειτουργίας και της εφαρμογής των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων .

Στη συνέχεια, ο κ. Λαμπριανίδης παρουσίασε τα βασικά σημεία του νέου αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος στόχο θα έχει την προσέλκυση κεφαλαίων, ώστε να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος και να επιστρέψει το πάγιο ιδιωτικό κεφάλαιο της οικονομίας στα επίπεδα του 2010. Εκτιμάται ότι για το σκοπό αυτό θα απαιτηθούν επενδύσεις, ύψους 70 δισ. ευρώ.

Ο νέος νόμος θα έχει ως βασικούς στόχους:

 • Την αύξηση της απασχόλησης, πρωτίστως του ειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού
 • Την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας
 • Την επανεκβιομηχάνιση
 • Την ανάσχεση του κύματος φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα
 • Την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
 • Την τόνωση της υγιούς και ορθά στοχευμένης επιχειρηματικότητας
 • Την ανάπτυξη συστάδων ομοειδών επιχειρήσεων (cluster) και εγχειρημάτων συνεταιριστικής, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Κυρίως, όμως, σύμφωνα με τον κ. Λαμπριανίδη, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα προσφέρει την ευκαιρία να διαμορφωθεί μια νέα ταυτότητα της χώρας (branding), με έμφαση στους κλάδους τεχνολογίας-πληροφορικής-επικοινωνιών και την αγροδιατροφική αλυσίδα.

Στην ίδια κλειστή σύσκεψη ο υπουργός ΟΙκονομίας Γιώργος Σταθάκης ανέφερε ως κεντρική ιδέα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών «να κινητοποιήσουμε όλα τα εργαλεία, ώστε να υπάρξει, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη, κυρίως εξωστρεφής, επενδυτική δραστηριότητα».

Συνεχίζοντας, περιέγραψε τους δύο σημαντικούς σταθμούς της προσεχούς περιόδου: Την ίδρυση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, το οποίο θα δρα συντονιστικά και συμβουλευτικά σε συνεργασία με άλλους φορείς και την παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου στις αρχές της άνοιξης.[:]