Τα προγράμματα χρηματοδότησης που τρέχουν ή… έρχονται


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Τι προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο – Πόσο θα μειωθούν οι φόροι
16 Αυγούστου, 2019
Φόροι: Πώς θα μπορούμε να πληρώσουμε σε 24 δόσεις αντί για 12
23 Αυγούστου, 2019
Δείτε τα όλα

Τα προγράμματα χρηματοδότησης που τρέχουν ή… έρχονται


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

23/08/2019

Με το τέλος του καλοκαιριού και την έλευση του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν νέες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, που αφορούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Είναι αλήθεια, ότι προγράμματα που περιμέναμε εδώ και καιρό να προκηρυχθούν, παραμένουν στα συρτάρια του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ άλλα έχουν ήδη «ανοίξει».

Απαραίτητη προϋπόθεση στις νέες δράσεις φαίνεται να αποτελεί η ύπαρξη των ιδίων κεφαλαίων, ως εγγύηση για την ολοκλήρωση της επένδυσης, η οποία αποδεικνύεται είτε με μέσα υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων είτε με πρόθεση τραπεζικού δανεισμού.

Τα ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα είναι τα παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΑ:

 • Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Λήξη: Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

 • Ανοιχτά προγράμματα Leader ΠΑΑ 2014-2020

Πρόκειται για προγράμματα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και αφορούν σε πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Οι δράσεις ανακοινώνονται από τις περιφέρειες και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης διαφέρουν.

 • Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (ΟΑΕΔ)

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.

Λήξη: Τηρείται σειρά προτεραιότητας κατάθεσης δικαιολογητικών

 • «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του νόμου 4399/2016»

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε υφιστάμενες, νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Λήξη: 15/10/2019

 • Επιδότηση 12.000€ σε 10.000 ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. 2.000 άτομα ηλικίας 18-29 ετών και 8.000 άτομα ηλικίας 30-66 ετών

Λήξη: Τηρείται σειρά προτεραιότητας κατάθεσης δικαιολογητικών

 • Ενίσχυση υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης.

Λήξη: 30/8/2019

 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II για Περιφέρεια Ηπείρου

Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Λήξη: 9/9/2019

 • Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

Δράση που είναι ανοικτή πάνω από 18 μήνες και παραμένει ανοικτή λόγω ύπαρξης διαθέσιμων κεφαλαίων. Στόχος είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα

Λήξη: Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (έχει πάρει ήδη δύο παρατάσεις)

 • Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II για Περιφέρεια Ηπείρου

Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για αρχικές επενδύσεις ή αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα καθώς και ενίσχυση λειτουργικών δαπανών και αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών

Λήξη: 4/10/2019

 • Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της χρήσης ΤΠΕ

Στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία.

Λήξη: 1/11/2019

 • Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) ύψος δανείου από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες

2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού ύψος δανείου από 25.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη

 • Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών

Δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στον χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα

Λήξη: 31/12/2020

 • Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν»

Δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό προϋποθέσεις/ εξαιρέσεις. Αφορά επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίας ή και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).

Λήξη: 22/11/2019

 • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης (αφορά μόνο μεσαίες επιχειρήσεις).

Λήξη: Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

 • Horizon 2020

Οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

 • Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα με στόχο την προσέλκυση επιστημόνων στην ΕΕ και τη συνολικότερη ανάπτυξη των επιστημών.
 • Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε νέες τεχνολογίες, όπως νανοτεχνολογία, μικροηλεκτρονική, κλπ.
 • Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.

Λήξη: οι διάφορες δράσεις ανοίγουν κατά καιρούς και επαναλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ:

 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Β’ Κύκλος

Ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων – Β’ Κύκλος

Στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Μπορεί να “καλυφθεί” από τον Αναπτυξιακό για τις νέες ΜμΕ και να μην προκηρυχθεί

 • Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση»

Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες με εξωστρεφή προσανατολισμό.

 • Υπόμετρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Στόχος είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή

 • Πρόγραμμα «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας»

Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων

Αναμένεται 9/9/2019

 • Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για την μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα»

Ανάπτυξη και λειτουργία οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών με βάση τις διατάξεις και ορισμούς του Ν.3982/2011.

 • Ειδική Δράση Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία»

Ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.

 • Voucher Ευρεσιτεχνίας – κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

 • Αναβάθμιση εταιρειών franchising

Ενίσχυση σε εξοπλισμό, ενεργειακά και μικρής κλίμακας κτιριακά, ΤΠΕ, πιστοποιήσεις

 • Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν»

Στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων σε εξοπλισμό, κτιριακά, ενεργειακά κ.α.

 • «Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα»

Ενίσχυση για ίδρυση ή αναβάθμιση λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

 • Επιβραβεύω

Επιβράβευση των επιχειρήσεων που μέσα στην κρίση διατήρησαν ή και αύξησαν τις θέσεις εργασίας.

 • Εξοικονομώ κατ’οίκον

Αναμένεται 16-23/09/2019

 • Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Όλες οι δράσεις (Γενική επιχειρηματικότητα, Μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ.)

 • «Κέντρα Ικανοτήτων»

Φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την αντιμετώπιση τεχνολογικών προβλημάτων, που συχνά εμποδίζουν την καινοτομία σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής νέων – αναβαθμισμένων εξειδικευμένων υπηρεσιών ή προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας προς τους παραγωγικούς φορείς ενός ή περισσοτέρων τομέων ή σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Αν επιθυμείτε να μάθετε λεπτομέρειες για την κάθε δράση ξεχωριστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.