Τα έξι ταμεία που χρηματοδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Ποιες επιχειρήσεις δεν παίρνουν δάνεια από τις τράπεζες
22 Οκτωβρίου, 2021
Ταμείο Εγγυοδοσίας: Αυξήθηκαν όρια δανεισμού και τζίρου
29 Οκτωβρίου, 2021
Δείτε τα όλα

Τα έξι ταμεία που χρηματοδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

22/10/2021

Ρευστότητα, ύψους 1,5 δις. Ευρώ, είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μέσω πέντε (5) χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και των εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών και ενός   δανειοδοτικού επενδυτικού προγράμματος δανειοδότησης που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF).

Ειδικότερα, αυτή τη στιγμή, είναι ενεργά  πέντε χρηματοδοτικά εργαλεία προϋπολογισμού 1,43 δισ. ευρώ, ενώ έως  το αργότερο έως το τέλος Νοεμβρίου,  αναμένεται να ενεργοποιηθεί από την ΕΑΤ και τις εγχώριες τράπεζες ένα ειδικό νέο  εγγυοδοτικό ταμείο συνολικού προϋπολογισμού 62,5 εκατ. ευρώ, που θα χορηγεί δάνεια κεφαλαίου κίνησης ή και επενδυτικού σκοπού με εγγύηση στο 80% για τις επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών  μέσων.

Τα δύο εκ των πέντε χρηματοδοτικών εργαλείων χορηγούν δάνεια επενδυτικού σκοπού και τα άλλα τέσσερα  (συμπεριλαμβάνεται και το υπό σύσταση ταμείο για τις επιχειρήσεις οπτικοακουστικών έργων) δάνεια κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι οι ευνοϊκοί όροι δανειοδότησης, καθώς για τα τέσσερα  παρέχεται εγγύηση στο 80% των δανείων, ενώ τα άλλα δύο είναι χωρίς επιτόκιο για τα δύο πρώτα χρόνια.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι τα εξής:

  1. Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ με δάνεια επενδυτικού σκοπού ύψους από 25 χιλ. έως 1,5 εκατ. ευρώ, χωρίς επιτόκιο για τα δύο πρώτα χρόνια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 380 εκατ. ευρώ.
  2. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, το οποίο παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους έως 250.000 με εγγύηση της ΕΑΤ στο 80% σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως ένα (1) εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 460 εκατ. ευρώ.
  3. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων με δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 1,875 εκατ. ευρώ και ύψος εγγύησης στο 80% του δανείου. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ και διαχειριστής του είναι το EIF.
  4. Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) με δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους από 5.000 έως 50.000 ευρώ, τα οποία είναι άτοκα για τα δύο πρώτα χρόνια. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ.
  5. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ ΤΜΕΔΕ, παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ με εγγύηση στο 80%. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ.

6.Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων» θα παρέχει δάνεια ύψους έως 900.000 ευρώ με εγγύηση στο 80% του δανείου. Ο συνολικός του προϋπολογισμό ανέρχεται στα 62,5 εκατ. Ευρώ.

Επιχειρηματική χρηματοδότηση

Με το πρόγραμμα επενδυτικών δανείων της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) χρηματοδοτούνται  υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Τα χορηγούμενα δάνεια είναι επενδυτικού σκοπού και το ύψος τους μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 1,5 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια αποπληρωμής είναι 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες, ενώ τα δάνεια είναι άτοκα για τα δύο πρώτα χρόνια. Τα δάνεια αφορούν είτε ανεξάρτητα, είτε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19 (γ’ κύκλος)

Ο τρίτος κύκλος  του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 αφορά  μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως ένα (1) εκατ. Ευρώ.  Το δάνειο κεφαλαίου κίνησης, καλύπτεται με εγγύηση στο 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου το  οποίο θα κεφαλαίου κίνησης, δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μικρότερο:

* 250.000 ευρώ ή

* το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή

* το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες.

Σημειώνεται ότι οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον δικαιούχο (μέσω υποβολής σχεδίου ρευστότητας).

Συνεργαζόμενες τράπεζες

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 είναι οι εξής: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Attica Bank, Optima Bank και ProCredit Bank. Οι συνεταιριστικές τράπεζες που συμμετέχουν είναι οι: Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας και Χανίων

.Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων

Το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων ανέρχεται σε 100 εκατ. Ευρώ, ωστόσο,  με την τραπεζική μόχλευση θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκια δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξίας πάνω από 500 εκατ. ευρώ. Οι πόροι του συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) – ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το μέγιστο ύψος δανείου είναι 1.875.000 ευρώ, συναρτώμενο με τη χρονική διάρκεια αποπληρωμής του και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων εφαρμογής του Κανονισμού Ε.Ε. 1407/2013 de minimis.

Επισημαίνεται ότι τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31/12/2023, ενώ η  εγγύηση καλύπτει το 80% του δανείου και η μέγιστη διάρκειά της είναι 10 έτη.

Αν και η διαχείριση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει ανατεθεί στο EIF, ωστόσο,  τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www. ependyseis.gr απ’ όπου, μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, λαμβάνεται ο μοναδικός κωδικός κάθε αιτήματος.

Στη συνέχεια,  οι υποψήφιοι δανειολήπτες υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους και τον φυσικό φάκελο προς αξιολόγηση στις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες είναι οι εξής: Τράπεζα Πειραιώς Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank.

Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) είναι το πρώτο περιφερειακό χρηματοδοτικό εργαλείο που συστήθηκε με κεφάλαια  της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος του είναι να χορηγηθούν αμέσως δάνεια ύψους περίπου 20 εκατ. Ευρώ στις τοπικές επιχειρήσεις.

Το ύψος κάθε δανείου μπορεί να είναι από 5.000 έως 50.000 ευρώ και καθορίζεται για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις έως το 25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019, ενώ για  νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 100% των αναγκών ρευστότητας, όπως αυτές τεκμηριώνονται από αναλυτικό πλάνο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες.

Σημειώνεται ότι τα δάνεια είναι άτοκα για τα δύο πρώτα χρόνια, καθώς οι τόκοι καλύπτονται από την ΕΑΤ.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας είναι: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής.

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ –  ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών –  Εργολητπών Δημοσίων Έργων) κάθε δικαιούχος που έχει αναλάβει την εκτέλεση έργου ή μελέτης δημοσίου συμφέροντος μπορεί να λάβει δάνειο κεφάλαιο κίνησης ύψους έως 200.000 ευρώ με εγγύηση στο 80% του δανείου.

Οι αιτήσεις  υποβάλλονται σε μία από τις παρακάτω τράπεζες: Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Attica Bank, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.

Ταμείο Επιχειρήσεων Οπτικοακουστικών Έργων

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων  που συστάθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  κάθε επιχείρηση-δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί τη λήψη τραπεζικού δανείου από 25.000 ευρώ έως 900.000 ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών του σε κεφάλαιο κίνησης, αλλά και τη χρηματοδότηση επενδυτικών του σχεδίων. 

Η υποβολή των αιτήσεων, εκτιμάται ότι θα αρχίσει στο τέλος Νοεμβρίου καθώς αυτή τη στιγμή η ΕΑΤ έχει απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στις τράπεζες.  Συνεπώς απομένει να ανακοινωθεί, ποιες τράπεζες θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το ταμείο θα παρέχει εγγύηση σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου. Σύμφωνα με τους όρους του Ταμείου, οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να ζητήσουν εμπράγματες εξασφαλίσεις για δάνεια έως 50.000 ευρώ, ενώ σε όλα τα δάνεια ανεξάρτητα από το ύψος τους απαγορεύεται η προσημείωση μόνιμης και μοναδικής κατοικίας.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για το ταμείο, θεωρούνται οι υπό σύσταση (που διαθέτουν Α.Φ.Μ.), νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους εξής κωδικούς δραστηριότητας:

  • Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11).
  • Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12).
  • Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21).

Πηγή: Ναυτεμπορική