Τα 9 τομεακά και 13 περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ

ΑΝΑΣΑ ΙΙ: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία
1 Απριλίου, 2022
ΕΕ: Νέα μέτρα στήριξης σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
1 Απριλίου, 2022
Δείτε τα όλα

Τα 9 τομεακά και 13 περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ

01/04/2022

Υπερψηφίστηκε ο νέος νόμος για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027. Ας σημειωθεί ότι το συνολικό ύψος του νέου ΕΣΠΑ υπερβαίνει τα 26 δισ. ευρώ.

Από τα 26,2 δισ. ευρώ τα 20,9 δισ. ευρώ προέρχονται από την Ενωσιακή Συμμετοχή και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), ενώ τα υπόλοιπα 5,3 δισ. ευρώ θα αφορούν την Εθνική Συνεισφορά.

Το ΕΣΠΑ διαιρείται σε 9 Τομεακά και 13 Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ):

9 Τομεακά Προγράμματα

«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα Καινοτομία»

Δημόσια Δαπάνη 4.117.370.989 €

Προτεραιότητα ο Καινοτόμος και Έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός για την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Έμφαση στη Βιομηχανία 4.0, τα Clusters των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων (ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση), η ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας.

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Δημόσια Δαπάνη 637.898.862 €

Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό δημοσίου τομέα και την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών της χώρας.

«Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή»

Δημόσια Δαπάνη 3.769.210.516 €

Προώθηση της αυτονομίας με χρήση των ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστημάτων αποθήκευσης. Μετάβαση των νησιών σε καθαρές μορφές ενέργειας και πρωτοβουλία GReco Islands.

«Υποδομές Μεταφορών»

Δημόσια Δαπάνη 2.313.798.223 €

Προτεραιότητα οι επενδύσεις στις βιώσιμες, έξυπνες και πολυτροπικές υποδομές μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια, σιδηρόδρομοι) καθώς και η ανανέωση στόλου μέσων μεταφοράς.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Δημόσια Δαπάνη 4.410.656.859 €

«Πολιτική Προστασία»

Δημόσια Δαπάνη 756.956.959 €

«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

Δημόσια Δαπάνη 1.617.716.955 €

Αφορά τις περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης από το λιγνίτη (Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη) καθώς και τις ενεργειακές ανάγκες των νησιών.

«Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» (τα σημερινά προγράμματα INTERREG)

«Αλιεία και Θάλασσα»

Δημόσια Δαπάνη 468.744.879 €

«Τεχνική Βοήθεια»

Δημόσια Δαπάνη 433.944.275 €

13 Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

Η προτεινόμενη κατανομή έχει ως εξής:

 • «Ανατολική Μακεδονία & Θράκη»: 604.933.191 €
 • «Κεντρική Μακεδονία»: 1.363.116.124 €
 • «Δυτική Μακεδονία»: 373.042.135 €
 • «Θεσσαλία»: 524.275.431 €
 • «Ήπειρος»: 403.288.795 €
 • «Βόρειο Αιγαίο»: 373.042.135 €
 • «Νότιο Αιγαίο»: 357.360.855 €
 • «Κρήτη»: 534.357.651 €
 • «Ιόνια Νησιά»: 272.219.935 €
 • «Στερεά Ελλάδα»: 403.288.795 €
 • «Δυτική Ελλάδα»: 594.850.970 €
 • «Αττική»: 2.025.044.839 €
 • «Πελοπόννησος»: 388.165.465 €

Πηγή: Ναυτεμπορική