Τα 8 νέα προγράμματα επιδότησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ

Στα 70,67 δισ. τα δάνεια υπό διαχείριση από τους servicers
17 Μαρτίου, 2023
Τι σημαίνει για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες η κατάρρευση της Silicon Valley Bank
17 Μαρτίου, 2023
Δείτε τα όλα

Τα 8 νέα προγράμματα επιδότησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ

17/03/2023

Οχτώ νέα προγράμματα για πάνω 54.870 θα “τρέξει” η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο της ΔΥΠΑ για το 1ο εξάμηνο του 2023, το οποίο δημοσιεύτηκε χθες, τα πέντε εξ αυτών προγράμματα που πρόκειται να προκηρυχθούν άμεσα, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος τα οποία θα συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (ΕΚΤ ή ΠΑΝ) ή από τον Προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ, θα αφορούν σε:

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά, σε 7 Διοικητικές Περιφέρειες
 2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (Β΄ κύκλος)
 3. Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (Β΄ κύκλος)
 4. Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών και
 5. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γ΄ κύκλος).

Αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, τα τρία ακόμα προγράμματα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ):

6.Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες.

 1. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης και βραχυχρόνιας απασχόλησης για 15.000 ανέργους 25-45 ετών.
 2. Πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο κατάρτισης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου σε τέσσερις πόλεις για 17.750 ανέργους.

Τα ανοιχτά προγράμματα

Την ίδια ώρα, εννέα προγράμματα για πάνω από 29.400 θέσεις απασχόλησης παραμένουν “ανοιχτά”. Τα δύο από αυτά χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ενώ τα άλλα επτά από το ΕΣΠΑ ή τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ.

Την τρέχουσα περίοδο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης υλοποιεί τα εξής προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ):

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας.
 2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Επίσης υλοποιούνται τα κάτωθι προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ (ΕΚΤ ή ΠΑΝ) ή από τον Προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ:

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά στην Περιφέρεια Αττικής.
 2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (Β΄ κύκλος).
 3. Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης (Β΄ Κύκλος).
 4. Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου (Β΄ κύκλος).
 5. Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών.
 6. Πρόγραμμα “Γέφυρα” επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων 55-67.
 7. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για 35 αποφοίτους/ες των προγραμμάτων κατάρτισης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Child Guarantee – Εγγύηση για το παιδί”. 

Πηγή: Capital.gr