Στο "μικροσκόπιο" ρυθμίσεις και προβλέψεις για "κόκκινα" δάνεια

Έρχεται μαζικό «κούρεμα» χρεών
16 Φεβρουαρίου, 2017
Υπ. Οικονομίας: Επιτήδειοι επιχειρούν να εξαπατήσουν υποψήφιους επενδυτές
16 Φεβρουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Στο "μικροσκόπιο" ρυθμίσεις και προβλέψεις για "κόκκινα" δάνεια

[:el]16/02/2017

Υπό τη στενή παρακολούθηση τραπεζών, ΤτΕ και SSM μπαίνουν οι ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και οι προβλέψεις για την κάλυψη επισφαλειών. Η εξέλιξη και των δύο μεγεθών θεωρείται κομβική στο πλαίσιο της υλοποίησης του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών από του οποίου την επιτυχία θα κριθεί η ανάγκη ή μη νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Η παρακολούθηση της πορείας των ρυθμισμένων δανείων αφορά πλέον συλλογικά και τις τράπεζες, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, έχουν αρχίσει να αποστέλλουν σχετικά στοιχεία στον Τειρεσία, ούτως ώστε η κάθε τράπεζα να έχει πρόσβαση συνολικά στις ρυθμίσεις και την συμπεριφορά των δανειοληπτών. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί την εξ ολοκλήρου αλλαγή των δεδομένων για τις τράπεζες και της εφεξής στρατηγικής τους, καθώς υπό τον κοινό κίνδυνο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, επιδιώκουν να άρουν όλα τα μεταξύ τους “απόρρητα” σχετικά με τα προβληματικά τους χαρτοφυλάκια.

Η εντατικοποίηση της παρακολούθησης των ρυθμίσεων εμπεριέχεται και στα εκτενέστερα πλέον οριζόμενα στοιχεία που οφείλουν να παρέχουν από σήμερα οι τράπεζες στις εποπτικές αρχές, με βάση την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ αριθμός 112 (“Υποβολή εποπτικών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).

Η αναλυτική παροχή δεδομένων για την κατάσταση και την πορεία των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών στοχεύει και στην μακροπροληπτική τους εποπτεία. Στην πράξη δηλαδή, όλη η αναλυτική εποπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση που καλούνται να παρέχουν οι τράπεζες, αποσκοπεί σε μία ακτινογράφηση των χαρτοφυλακίων τους και στην αξιολόγηση των προβλέψεων που έχουν σχηματίσει για την κάλυψη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Οι προβλέψεις των ελληνικών τραπεζών έναντι επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν τον Σεπτέμβριο του 2016 στα 57,1 δισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση.

Οι τράπεζες έχουν ρυθμίσει το 72,4% των ανοιγμάτων αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή των δανείων που βρίσκονται μεν σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι θα καταστούν μη εξυπηρετούμενα.

Μόνο μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2016, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ, το σύνολο των ρυθμισμένων ανοιγμάτων (Forborne) των τραπεζών ανήλθε σε 46,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,6% σε σχέση με το τέλος του 2015. Ο λόγος των ρυθμισμένων ανοιγμάτων προς τα συνολικά ανοίγματα ανήλθε σε 19,5% για το α΄ εξάμηνο του 2016 από 17,6% στο τέλος του 2015.

Ειδικότερα, τα ρυθμισμένα εξυπηρετούμενα ανοίγματα αυξήθηκαν κατά 12,1% σε σχέση με το τέλος του 2015, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα ρυθμισμένα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανήλθε σε 7,2%. Τα στεγαστικά δάνεια εμφάνισαν τον υψηλότερο λόγο ρυθμισμένων ανοιγμάτων προς τα συνολικά ανοίγματα στεγαστικών δανείων (29,4%), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τα καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 19% και 15% αντίστοιχα.

Στο ίδιο διάστημα, οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις από πλευράς τραπεζών αυξήθηκαν κατά 31%, ενώ κατά 61% ήταν η αύξηση στο διάστημα Ιουνίου 2015 – Ιουνίου 2016.  Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά κυρίως τις κατηγορίες των επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων, με την τελευταία κατηγορία να αυξάνεται κατά 145% το α΄ εξάμηνο του 2016 σε σχέση με το τέλος του 2015.

Παρά τις επιδόσεις αυτές πάντως και τη στροφή στις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν ένα ποσοστό 37,5% των συνολικών ρυθμισμένων δανειακών συμβάσεων που χρειάζονταν ξανά ρύθμιση.

Πηγή: Capital.gr[:]