Στις 27 Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού

Οδικός χάρτης για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη
22 Ιουνίου, 2018
Και χρέη αγροτών από 27 Ιουνίου στον εξωδικαστικό μηχανισμό
26 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

Στις 27 Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού

25/06/2018_x000D_
_x000D_
Η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (OCW) θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία την προσεχή Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018._x000D_
_x000D_
Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνει:_x000D_

  _x000D_

 1. 1. Νέες αιτήσεις
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Α) με δυνατότητα υποβολής από αγρότες_x000D_
_x000D_
Β) κριτήρια υπαγωγής οφειλετών με ημερομηνία 31-12-2017_x000D_
_x000D_
Γ) οφειλές προς ρύθμιση που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017_x000D_

  _x000D_

 1. 2. Αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Ο οφειλέτης θα ενημερώνεται για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η αίτηση. Όλες οι αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση όταν θα υποβληθούν οριστικά θα περιέχουν το σύνολο των δεδομένων που ανακτώνται αυτόματα και στις οφειλές προς ρύθμιση θα περιλαμβάνονται και αυτές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017._x000D_

  _x000D_

 1. Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά
 2. _x000D_

_x000D_
Α) δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων που περατώθηκαν ως άκαρπες μετά από υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017_x000D_
_x000D_
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, προς το παρόν είναι σε αναμονή. Ωστόσο, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό, άρθρο 8 παρ. 18, ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει την διαγραφή και επανυποβολή της αίτησης εφόσον επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017._x000D_
_x000D_
52 επιχειρήσεις ρύθμισαν τα χρέη τους _x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας της πλατφόρμας για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων για τις πρώτες 46 εβδομάδες λειτουργίας (3/8/2017 – 22/6/2018) και τις 20 εβδομάδες (5/2/2018 – 22/6/2018) για τη ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών προκύπτει ότι ξεκίνησαν τη διαδικασία ρύθμισης 32.086 επιχειρήσεις και από αυτές 6.113 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα και υποβλήθηκαν 1.158 αιτήσεις._x000D_
_x000D_
Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 355 αφορούν σε διμερή διαπραγμάτευση και 803 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές._x000D_
_x000D_
Βεβαίωση πληρότητας έχουν λάβει 529 επιχειρήσεις και για 333 έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές ενώ για 52 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους._x000D_
_x000D_
Σε ότι αφορά στα στοιχεία για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 12.992_x000D_
_x000D_
ξεκίνησαν τη διαδικασία, 7.688 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα και έχουν υποβληθεί 1.309 αιτήσεις ρύθμισης._x000D_
_x000D_
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ_x000D_
_x000D_