"Σηκώνουν μανίκια" για τα "κόκκινα" δάνεια

Ποια νησιά χάνουν πρώτα την έκπτωση ΦΠΑ
25 Σεπτεμβρίου, 2015
Ποια νησιά χάνουν πρώτα την έκπτωση ΦΠΑ
25 Σεπτεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

"Σηκώνουν μανίκια" για τα "κόκκινα" δάνεια

[:el]25/9/2015

Μάχη με το χρόνο θα δώσουν το επόμενο εννεάμηνο οι τράπεζες προκειμένου να καθαρίσουν ta δανειακά τους χαρτοφυλάκια. Όλο αυτό το εγχείρημα σχετίζεται άμεσα την επιτυχία του στόχου της ανακεφαλαιοποίησης, καθώς επιδιώκεται από το γ΄ τρίμηνο του επόμενου έτους να αρχίσουν σταδιακά να κατευθύνονται κεφάλαια στη χρηματοδότηση της Οικονομίας, σταματώντας  να καλύπτουν “μαύρες τρύπες” από μη βιώσιμα δάνεια.

Το τεράστιο εγχείρημα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ξεκινά τον ερχόμενο μήνα και έχει ορίζοντα μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Η αρχή της διαδικασίας αυτής έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η ΤτΕ επέλεξε την BlackRock για να ξεκινήσει την “χαρτογράφηση” των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανά τράπεζα. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου η BlackRock θα πρέπει να έχει ομαδοποιήσει ανά κατηγορία τα προβληματικά δάνεια και να έχει εντοπίσει τις αδυναμίες ανά τράπεζα στη διαχείρισή τους. Συμπληρωματικά στο έργο αυτό θα έρθει να λειτουργήσει έρευνα του ΤΧΣ (πρόκειται να επιλεγεί σύμβουλος) που θα εξειδικεύει προτεινόμενες λύσεις για κάθε τράπεζα και κάθε τύπο δανείου.

Σε επόμενο στάδιο που υπολογίζεται μέσα στο Νοέμβριο θα προχωρήσει η βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα αφερεγγυότητας νοικοκυριών και εταιριών.  Παράλληλα θα τροποποιηθεί ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και θα ενεργοποιηθούν πλήρως τα εξειδικευμένα τμήματα για την εκδίκαση υποθέσεων εταιρικής πτώχευσης. Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να δημιουργηθεί και “Υπηρεσία Πίστωσης και Πλούτου” που θα προσδιορίζει τις δυνατότητες πληρωμής των δανειοληπτών.

Στην πράξη τα δύσκολα ξεκινούν τον Δεκέμβριο, όταν θα πρέπει να διαμορφωθούν συντονιστικοί μηχανισμοί για τους οφειλέτες με μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια χρέη και να θεσπιστεί νομοθεσία για την ταχεία εκκαθάριση μη βιώσιμων οντοτήτων έως τα τέλη Μαρτίου 2016 και ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίησης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016.

Από τον Δεκέμβριο 2015 μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2016,  ΤτΕ και τράπεζες θα έχουν συμφωνήσει τους επιχειρησιακούς στόχους τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, περιλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης χρεών και της σύστασης κοινών επιχειρήσεων.

Κατόπιν όλων αυτών, τον Ιούνιο του 2016 θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αφερεγγυότητα και θα γίνουν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις, ενώ οι τράπεζες θα είναι πλέον υποχρεωμένες να υποβάλουν αναφορά ανά τρίμηνο για τις επιδόσεις τους στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων έναντι βασικών δεικτών.

Όπως έχει γράψει το Capital.gr, οι τράπεζες καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα καταναλωτικά δάνεια (51,3%) και ακολουθούν τα επιχειρηματικά (39,8%) και τα στεγαστικά δάνεια (35,6%).

Στην κατηγορία των επιχειρηματικών δανείων το υψηλότερο ποσοστό µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καταγράφεται στην υποκατηγορία των δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, φτάνοντας στο 63% της έκθεσης των τραπεζών. Ακολουθούν με ποσοστό 54% επί του συνόλου των δανείων της κατηγορίας τα ανοίγματα των τραπεζών σε δάνεια  προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή: capital.gr[:]