Σε ποιους θα δοθούν τα 15 δισ. ευρώ των χορηγήσεων το 2021

Ξεκίνησε ο νέος πτωχευτικός – Πρώτο ενδιαφέρον από 500 επιχειρήσεις
19 Μαρτίου, 2021
Νέα παράταση 75 ημερών για τις επιταγές από πληττόμενους κλάδους
19 Μαρτίου, 2021
Δείτε τα όλα

Σε ποιους θα δοθούν τα 15 δισ. ευρώ των χορηγήσεων το 2021

19/03/2021

Στα επιχειρησιακά πλάνα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών προβλέπονται νέα δάνεια συνολικούς ύψους περίπου 15 δισ. ευρώ για το 2021. Η παράταση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας μετατοπίζει τις εκταμιεύσεις αυτές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όταν αναμένονται και τα πρώτα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μία ενδεικτική κατανομή των δανείων 15 δισ. θα μπορούσε να είναι η εξής, σύμφωνα με τις τράπεζες:

– Πράσινη μετάβαση (38%)

– Ψηφιακή μετάβαση (13%)

– Απασχόληση και κοινωνική συνοχή (25%)

– Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός μετασχηματισμός (24%)

Τραπεζικά στελέχη εξηγούν ότι τα δάνεια αυτά αφορούν συγκεκριμένες επιχειρήσεων, ενώ το κομμάτι των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά θα είναι μικρό. Από τις παρουσιάσεις των τραπεζών, αυτό οφείλεται σε δύο κύριους λόγους:

Πρώτον, δεν αναμένεται αυξημένη ζήτηση για δανεισμό από όλους κυρίως λόγω του υψηλού ιδιωτικού χρέους, το οποίο αφορά περίπου τα δύο τρίτα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, εκ των οποίων η πλειονότητα είναι ήδη υπερχρεωμένη. Σήμερα το ιδιωτικό χρέος (προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και ΔΕΗ) ξεπερνά τα 235 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με μελέτες, το 66% των Ελλήνων χρωστά σε περισσότερους από τρεις πιστωτές. Επίσης, υπάρχει ένας άτυπος δανεισμός (από φίλους, καθυστερήσεις στις πληρωμές, πιστώσεις μεταξύ επιχειρήσεων κλπ) που υπολογίζεται σε άνω των 12 δισ. ευρώ. Τα παραπάνω ποσά προκύπτουν από στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους και από ανεξάρτητες μελέτες που έχουν στα χέρια τους υπ. Οικονομικών, τράπεζες, ενώ κάποιες έχουν δημοσιευθεί δημοσίως. Συνεπώς, η οικονομική εξάντληση από την πανδημία, αφενός, και η υπερχρέωση από την άλλη, δεν θα επιτρέψει σε πολλά νοικοκυριά και παραδοσιακές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους (πλειονότητα στην Ελλάδα) να ζητήσουν νέα δάνεια. Ζήτηση αναμένεται μόνο για ρυθμίσεις και επιδοτούμενα προγράμματα όπως το “Εξοικονομώ” και άλλα αντίστοιχα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, κλπ.

Δεύτερον, δεν πληρούν τα κριτήρια όλοι οι κλάδοι, όλες οι επιχειρήσεις και όλα τα επιχειρηματικά σχέδια. Από τη μία υπάρχουν τα τραπεζικά κριτήρια, τα οποία ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα, και, από την άλλη τα κριτήρια του Ταμείου Ανάκαμψης και των υπόλοιπων διαρθρωτικών ταμείων.

Μεγέθυνση μικρομεσαίων

Ο μόνος ίσως τρόπος να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η μεγέθυνσή τους μέσω συγχωνεύσεων και συμμετοχών. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο ονομάζεται και οικονομικός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ταυτόχρονα, το υπ. Οικονομικών σε συνεργασία με τις τράπεζες, επεξεργάζονται σχέδιο ώστε να δοθούν κίνητρα και εργαλεία για μεγέθυνση των μικρών επιχειρήσεων και να αποκτήσουν χαρακτηριστικά που είναι επιλέξιμα για τραπεζικό δανεισμό. Ένας πυλώνας του σχεδίου είναι να δίνονται κίνητρα ώστε να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο μιας μικρομεσαίας επιχείρησης ένα ιδιωτικό κεφάλαιο ή ακόμα και η τράπεζα. Έτσι, η τελευταία, αντί να δανείσει, συμμετέχει στο κεφάλαιο, την κάνει μεγαλύτερη και παρέχει τεχνογνωσία και δυναμική για εξέλιξη της επιχείρησης αυτής στην κερδοφορία, την εξωστρέφεια, την καινοτομία κλπ. Αντίστοιχα κίνητρα θα δίνονται για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων σε σε μικρές επιχειρήσεις ή για συγχωνεύσεις μεταξύ τους και παράλληλη αναζήτηση επενδυτών και εκσυγχρονισμό. Όπως έχουν δείξει πρώτες επαφές με φορείς της αγοράς, ακόμα και ένα ιχθυοπωλείο σε μια γειτονιά μπορεί να εξελιχθεί σε αλυσίδα, να ενσωματώσει τεχνολογία για τη διαδικασία παραγγελίας, εξοπλισμό για τη μεταφορά και τη συντήρηση, ψηφιακή ανίχνευση φρεσκάδας και εγγύηση προς τον πελάτη, κλπ. 

Τραπεζικά κριτήρια

Τα τραπεζικά κριτήρια είναι συγκεκριμένα και οι ελληνικές τράπεζες στα φετινά τους πλάνα θα λάβουν υπόψη την ιστορικότητα και τη χρηματοοικονομική υγεία των επιχειρήσεων της προ-covid εποχής. Τα κριτήρια αυτά αφήνουν εκτός χρηματοδότησης τις εξής κατηγορίες: επιχειρήσεις και νοικοκυριά με κόκκινα δάνεια, με αρρύθμιστες φορολογικές ή ασφαλιστικές εισφορές, με χρήση των ορίων για κρατικές επιχορηγήσεις, με αρνητικά ίδια κεφάλαια και με υπερδανεισμό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Γιώργου Χατζηνικολάου σε ομιλία του στη Βουλή.

Τα κριτήρια του Ταμείου Ανάκαμψης

Η χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και άλλων ευρωπαϊκών πόρων προϋποθέτει την ίδια συμμετοχή, τραπεζική χρηματοδότηση και ένα μεγάλο τμήμα επιχορήγησης. Ανάλογα με το πρόγραμμα και τη γεωγραφική περιοχή τα ποσοστά διαφοροποιούνται, αλλά μία τυπική κατανομή είναι η εξής: 20%-30% ίδια συμμετοχή, 30% τραπεζικός δανεισμος, 40% επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως εξήγησε πρόσφατη παρουσίαση ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, κ. Βασίλης Καραμούζης, πολύ σημαντικό κριτήριο αποτελεί η επιλεξιμότητα του έργου, λόγω του ότι το Ταμείο έχει συγκεκριμένους πυλώνες επένδυσης, οι οποίοι είναι: πράσινη μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση,  απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή και ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας. Δηλαδή, εφαρμόζονται τα λεγόμενα κριτήρια ESG.

Επομένως, μια αναλυτικότερη παρουσίαση των κλάδων, εταιρειών και επενδύσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι η εξής:

– ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας

– Υδρογόνο και η χρήση του στη παραγωγή ενέργειας, τις μεταφορές και στη βιομηχανία

– Υποδομές ενέργειας (καλώδια, αγωγοί αερίου)

– Διαχείριση απορριμμάτων

– Υποδομές δρόμων

– Τουρισμός

– Scalability ελληνικών εταιρειών (συγχωνεύσεις, capex)

– ΣΔΙΤ

Πηγή: Capital.gr