Σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικό επιχειρείν»

Στα 11 δισ. ευρώ θα φτάσουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα από το Σχέδιο Γιούνκερ
21 Ιουνίου, 2019
Νέο εργαλείο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
21 Ιουνίου, 2019
Δείτε τα όλα

Σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικό επιχειρείν»

21/06/2019

Αρχίζει στις 20 Ιουνίου η κατάθεση επιχειρηματικών προτάσεων για το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου».

Το πρόγραμμα, όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας για το ΕΣΠΑ, ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν  στη λειτουργία τους Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν: Ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις, εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ, διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ, ψηφιακή προβολή – διαφήμιση.

Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκινάει στις 20 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως 9 Σεπτεμβρίου 2019 (ώρα 15:00)

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται σε 4 βασικές κατηγορίες με σχετικές υποκατηγορίες:

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, Προβολή, προώθηση, δικτύωση, Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 2.300.000 ευρώ και στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις, έως το 150% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ενώ υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης στις περιπτώσεις που είτε προκύπτει ισοβαθμία των τελευταίων στην κατάταξη σχεδίων είτε υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για τη χρηματοδότηση των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.

Πηγή: Ναυτεμπορική