Σχέδιο ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας από το ΥΠΟΙΚ

Μειώθηκε το απαιτούμενο ελάχιστο κεφάλαιο για ένταξη στον αναπτυξιακό
9 Ιουνίου, 2016
Νέα προθεσμία για τους ενταγμένους σε παλιούς αναπτυξιακούς νόμους
10 Ιουνίου, 2016
Δείτε τα όλα

Σχέδιο ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας από το ΥΠΟΙΚ

[:el]10/6/2016

Τη συγκρότηση εξειδικευμένων ομάδων έργου για την εξαγωγική δράση, με αντικείμενο μεταξύ άλλων και τη χρηματοδότηση, προβλέπει το “Σχέδιο Ανάπτυξης Εξαγωγών” του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί στους φορείς, ενώ και σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με τις αναφορές του γ.γ. του υπουργείου Οικονομίας, Ηλία Ξανθάκου, στο 4ο Greek Exports Forum, “το σχέδιο είναι επικεντρωμένο στη κάλυψη διαπιστωμένων αναγκών, που οφείλονται κυρίως σε αδυναμίες των δημόσιων φορέων που δεν μπορεί να καλύψει η ελεύθερη οικονομία”.

Μέσω του σχεδίου, συνέχισε ο κ. Ξανθάκος, το υπουργείο αποσκοπεί μεταξύ άλλων, στην πληροφόρηση των επιχειρηματιών για θέματα που αφορούν τις αγορές του εξωτερικού, στην αδιάλειπτη υποστήριξη των εξαγωγέων, τόσο κατά τη διερεύνηση των δυνατοτήτων τους για δραστηριοποίηση στις ξένες αγορές, όσο και στη συνέχεια, σε κάθε στάδιο της εξαγωγικής διαδικασίας. Επίσης, στόχος του σχεδίου είναι και η βελτίωση των δεξιοτήτων των επιχειρήσεων σε θέματα εξαγωγών, στην οργανωμένη προσέγγιση των αγορών μέσω στρατηγικού σχεδιασμού, στην εξάλειψη των εμποδίων εισόδου στις ξένες αγορές αλλά και στον προσανατολισμό των επιχειρήσεων σε παραγωγή προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό και υψηλή προστιθέμενη αξία.

Για να τα γίνουν όλα αυτά, συνέχισε ο κ. Ξανθάκος, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των θεσμικών ικανοτήτων του κράτους, ως προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών προώθησης των εξαγωγών. Οι δράσεις του εν λόγω σχεδίου αναπτύσσονται γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες που είναι:

• Πρώτον, η ενίσχυση της γνώσης και πληροφόρησης, η οποία τίθεται στη διάθεση τόσο των εξαγωγέων όσο και των διαμορφωτών πολιτικής σε σχέση με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της εξαγωγικής δραστηριότητας,

• Δεύτερον, η ενδυνάμωση των δομών και λειτουργιών της Οικονομικής Διπλωματίας, ως βασικού μηχανισμού διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού και

• Τρίτον, η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών για την προώθηση της εξωστρέφειας μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατικών ή/και ιδιωτικών φορέων. Στο νέο αυτό σύστημα, κεντρικό άξονα του οποίου αποτελεί η νεοσύστατη “Επιτροπή Εξωστρέφειας”, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα σύστασης εξειδικευμένων ομάδων έργου με τις προτεραιότητες:

– τον συντονισμό των φορέων που διαχειρίζονται υφιστάμενα ή προτεινόμενα σχήματα / εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας

– την ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης αλλά και των φορέων υλοποίησης δράσεων προβολής και προώθησης των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα καθώς και η αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Αντίστοιχες ομάδες, είπε ο ίδιος, θα συγκροτηθούν και για άλλους σημαντικούς τομείς για την ανάπτυξη της εξαγωγικής δράσης, όπως η χρηματοδότηση. Στόχος είναι να έρχονται σε επαφή όλοι οι εμπλεκόμενοι που έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία και από κοινού να διαμορφώνονται οι βέλτιστες λύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ[:]