Σχέδιο 40 δράσεων για τον e-EΦΚΑ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Πού μοιράστηκαν τα 6,6 δισ. του ΕΣΠΑ – Τι περιμένει η αγορά το 2020
10 Ιανουαρίου, 2020
ΤτΕ: Μειώνεται το κόστος των εταιρικών δανείων ως 1 εκατ.
10 Ιανουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Σχέδιο 40 δράσεων για τον e-EΦΚΑ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

10/01/2020

Αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως στο σχετικό σχέδιο είναι, στις βασικές γραμμές του, έτοιμο και αναμένεται να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του ασφαλιστικού υπερ-φορέα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τρία  θα είναι τα κυριότερα οφέλη που θα αποκομίσει ο φορέας και οι ασφαλισμένοι από τον εν λόγω μετασχηματισμό.

Κατά πρώτον, ο πολίτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία. Συνεπώς, χωρίς να προσέρχεται στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, κάθε εργοδότης ή ασφαλισμένος θα μπορεί να εκτελεί βασικές υποθέσεις του ηλεκτρονικά.

Κατά δεύτερον, θα αλλάξει πλήρως ο μηχανισμός απονομής της σύνταξης, με συνέπεια την ταχύτατη ολοκλήρωσή της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κυβερνητική στόχευση (την οποία θα εφαρμόσει στην πράξη ο ΕΦΚΑ), θα καταβληθεί 34,48% των νέων αιτήσεων από τον Ιούνιο 2020, το 58,9% των νέων αιτήσεων από τον Ιανουάριο του 2021 και το 90% των νέων αιτήσεων από τον Ιούνιο του 2021.

Κατά τρίτον, θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών από τον ΕΦΚΑ, χωρίς να χρειάζεται η δια φυσικής παρουσίας αίτηση για αυτά.

7 πυλώνες -40 δράσεις

Το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει τους 7 πυλώνες και 40 δράσεις. Αυτές θα  υλοποιηθούν στο τρέχον έτος:

1. Εκσυγχρονισμός Υποδομών

Προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:

– Μεταφορά των Βάσεων Δεδομένων και των Εφαρμογών στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) της  Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

  •  Ένταξη στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
  •  Προμήθεια νέων Προσωπικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών.
  •  Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου.

2. Διοικητικός Μετασχηματισμός ΕΦΚΑ

Προς αυτήν την κατεύθυνση, σχεδιάζονται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

  • Εισαγωγή Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και ψηφιακών υπογραφών
  •  Ηλεκτρονική Βεβαίωση και Επίδοση Διοικητικών Πράξεων
  • Εισαγωγή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας
  • Αυτοματοποίηση Οικονομικής Διαχείρισης Εισπράξεων/Πληρωμών και εισαγωγή μηχανημάτων POS
  •  Χορήγηση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σε όλο το προσωπικό
  •  Δημιουργία Διαδραστικού Αποθετηρίου Γνώσης του ΕΦΚΑ
  • Εφαρμογή Συστήματος Τηλε-εκπαίδευσης

3. Πληροφοριακά Συστήματα

Στον τομέα αυτό, προβλέπονται οι εξής δράσεις:

– Ψηφιακό Αποθετήριο Ασφαλιστικής Ιστορίας – “ΑΤΛΑΣ”

–  Πληροφοριακό Σύστημα Θεμελίωσης και Απονομής Συντάξεων  Υποσύστημα Συντάξεων “ΑΤΛΑΣ”

– Πληροφοριακό Σύστημα Καταπολέμησης της Εισφοροδιαφυγής

– Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

– Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)

– Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Δικαστικών Υποθέσεων

– Μετάπτωση αυτόνομων πληροφοριακών συστημάτων απονομής συντάξεων στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ

– Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων

– Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΕΦΚΑ

4. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σχεδιάζονται οι ακόλουθες δράσεις :

– Ηλεκτρονική Εγγραφή στο Μητρώο

– Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Απονομή Σύνταξης

– Ηλεκτρονική Πύλη Χορήγησης Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων

– Ενιαία Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης, Εξυπηρέτησης και Γεωχωρικής Προβολής και Αξιολόγησης Τοπικών και Κεντρικών Υπηρεσιών

– Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Χορήγηση Παροχών σε Χρήμα

– Καθολική Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ

– Υπηρεσία Υποβολής και Έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας

– Μηνιαία Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας

– Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Εγγράφων (EESSI)

– Μηχανισμός Αυτοματοποιημένης Ενημέρωσης

5. Διαλειτουργικότητα με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου

Οι υπηρεσίες με τις οποίες θα βρίσκεται σε σύνδεση θα είναι οι παρακάτω :

– ΓΕΜΗ– ΑΑΔΕ

– ΣΕΠΕ– ΕΡΓΑΝΗ

– ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

– ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

6. Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Ο στόχος αυτός θα υπηρετηθεί μέσω των ακόλουθων παρεμβάσεων :

– Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τη χρήση των νέων πληροφοριακών συστημάτων

– Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων σε Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου

– Εκπαίδευση Προσωπικού  Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού

– Εκπαίδευση Προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκτέλεση ροών των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΦΚΑ

7.  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προγραμματίζονται οι εξής δράσεις:

–  Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

– Εφαρμογή Απαιτήσεων Γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πηγή: Capital.gr