Ρύθμιση–μπόνους για γρηγορότερη υλοποίηση επενδύσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Τροπολογία για απαλλαγή δωρεών από τον ΦΠΑ
14 Φεβρουαρίου, 2020
Παράθυρο ευκαιρίας στα «κόκκινα» στεγαστικά από τις τιτλοποιήσεις
21 Φεβρουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Ρύθμιση–μπόνους για γρηγορότερη υλοποίηση επενδύσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

14/02/2020

Με τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης, λαμβάνεται υπόψη για τον ορισμό του χρόνου ισχύος των ανωτάτων ορίων ενίσχυσης του αναπτυξιακού, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι της απόφασης υπαγωγής.

Με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι αυτή της ένταξης όπως προβλέπεται σήμερα θα προσδιορίζεται πλέον η τριετία εντός της οποίας θα ισχύουν τα ανώτατα όρια ενίσχυσης μιας επένδυσης που υπάγεται στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.

Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη βουλή στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. ‘Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων’ (Α’ 212) και άλλες διατάξεις».

Όπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση, στόχος της τροπολογίας είναι η περαιτέρω διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και της υλοποίησης περισσότερων επενδύσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις προβληματικές που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, ως προς το χρόνο της αναμενόμενης αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων προς υπαγωγή στο ν. 4399/2016. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για τη βελτίωση του υπολογισμού της χρονικής περιόδου των τριών ετών που προσδιορίζεται, ως όριο για τους περιορισμούς στις παρεχόμενες ενισχύσεις, με προσδιοριζόμενο πλέον σημείο αναφοράς, τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Επί του πρακτέου, με την συγκεκριμένη ρύθμιση, ωφελούνται οι πλέον συνεπείς στην υλοποίηση επενδύσεων με τις ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόμου.

Για παράδειγμα, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που ξεκινούν την υλοποίηση μιας επένδυσης με την υποβολή του αιτήματος ενίσχυσης από τον 4399/2016.

Ωστόσο, έως ότου υπογραφεί η απόφαση υπαγωγής της επένδυσης στον αναπτυξιακό, που κατά μέσο όρο απαιτεί δύο χρόνια, η επένδυση ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και η επιχείρηση να αναμένει την απόφαση ένταξης και την παρέλευση έκτοτε μιας τριετίας για να λάβει την ενίσχυση και να μπορέσει εκ νέου να υπαχθεί σε ένα καθεστώς ενίσχυσης. Δηλαδή στην καλύτερη των περιπτώσεων, εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Αντίθετα, με το νέο καθεστώς η επιχείρηση θα μπορεί με την πάροδο μιας τριετίας από την υποβολή της αίτησης, να λάβει την ενίσχυση, αφού θα έχει υλοποιήσει την επένδυση.

Η τροπολογία έχει ως εξής:

Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ με την επιφύλαξη του άρθρου 67. Οι ενισχύσεις που παρέχονται σε κάθε φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνουν σωρευτικά τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις τους παρόντος και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την αίτηση του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού του σχεδίου. Ως ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο λαμβάνεται υπ’ όψιν το εγκριθέν με την απόφαση υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών».

Πηγή: Euro2day.gr