Τροπολογία για απαλλαγή δωρεών από τον ΦΠΑ

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για επενδύσεις €560 εκατ. στον αγροτικό τομέα
14 Φεβρουαρίου, 2020
Ρύθμιση–μπόνους για γρηγορότερη υλοποίηση επενδύσεων
14 Φεβρουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Τροπολογία για απαλλαγή δωρεών από τον ΦΠΑ

14/02/2020

Απαλλάσσονται από τον φόρο αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν δωρεές, στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτονται με φορέα τον δημόσιο τομέα ή με σχετικό ΝΠΙΔ.

Την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών.

Οπως αναφέρεται σχετικά, με την τροπολογία διευρύνονται οι περιπτώσεις ειδικών απαλλαγών από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας με την προσθήκη νέας, η οποία αφορά στην παράδοση αγαθών και παροχών υπηρεσιών που αφορούν δωρεές, στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτονται με φορέα τον δημόσιο τομέα ή με ΝΠΙΔ που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς.

Πηγή: Euro2day.gr