Ρύθμιση χρεών στα Ταμεία: Βήμα προς βήμα η διαδικασία

«Χαρτογράφηση» των 12 αλλαγών στα εργασιακά με τον νέο νόμο
22 Μαΐου, 2019
Σχέδιο ενίσχυσης επενδύσεων σε νησιά, βουνά και μεθόριο
22 Μαΐου, 2019
Δείτε τα όλα

Ρύθμιση χρεών στα Ταμεία: Βήμα προς βήμα η διαδικασία

22/05/2019

Ποια χρέη μπορούν να ενταχθούν και τι γίνεται εάν υπάρχουν οφειλές από διαφορετικές αιτίες. Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις. Ποια είναι τα απαιτούμενα στοιχεία. Γιατί στο υπουργείο Εργασίας θεωρούν τη ρύθμιση ως «μητέρα των μαχών».

Την Τετάρτη αναμένεται τελικά να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ σε έως 120 δόσεις.

Στο υπουργείο Εργασίας θεωρούν την όλη διαδικασία «μητέρα των μαχών» και επιδιώκουν το άνοιγμα της πλατφόρμας το συντομότερο δυνατό, αφενός, γιατί η διορία που έχουν  οι 1,4 εκατ. οφειλέτες είναι συγκεκριμένη (η ρύθμιση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου), αφετέρου, γιατί ευελπιστούν σε αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ αλλά και του ΚΕΑΟ, που παρουσιάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, κάμψη το τελευταίο διάστημα.

Στη ρύθμιση εντάσσεται το σύνολο των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ που έχουν δημιουργηθεί έως και την 31/12/2018, ήτοι 34 δισ. ευρώ μαζί με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι οφειλές  για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Εάν αυτή εκκρεμεί, η ρύθμιση  είναι δυνατή μόνον κατόπιν τροποποίησης των στοιχείων της αρχικής αίτησης.

Για τις οφειλές που εκκρεμεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, προ της υποβολής της αίτησης για ρύθμιση με το νέο νόμο, ο οφειλέτης πρέπει να παραιτηθεί από τη διαδικασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών,  ως προς την οφειλή του προς τον ΕΦΚΑ. Εάν βέβαια, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, η ρύθμιση με το νέο νόμο δεν είναι δυνατή. Και βέβαια, εντάσσονται οι οφειλές των μη μισθωτών ασφαλισμένων, των αγροτών αλλά και των εργοδοτών.

Στη ρύθμιση είναι δυνατό να ενταχθούν επίσης οι οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν έχει καταδικασθεί για τη συγκεκριμένη οφειλή. Επίσης, εντάσσονται οφειλές συνταξιούχων που έχουν ρυθμισθεί με παρακράτηση δόσεων από τη σύνταξη καθώς και αυτές που τελούν σε δικαστική, διοικητική ή νόμιμη αναστολή, καθώς και οι αμφισβητούμενες οφειλές, κατά των οποίων εκκρεμεί ένσταση ή προσφυγή του οφειλέτη. Εάν οι οφειλές αυτές δεν ενταχθούν στη νέα ρύθμιση από την αρχή, δεν μπορούν να υπαχθούν με μεταγενέστερη αίτηση, ακόμη και εάν λήξει η αναστολή για οποιονδήποτε λόγο.

Προσοχή. Σε περίπτωση οφειλών από περισσότερες αιτίες, οι οφειλές  ρυθμίζονται αυτοτελώς και ο οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά τις προκύπτουσες δόσεις κάθε ρύθμισης. Δηλαδή, για κάθε διαφορετικής αιτίας οφειλή υποβάλλεται χωριστή αίτηση.

Απαραίτητοι για την έναρξη της διαδικασίας θεωρούνται οι ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και οι κωδικοί taxisnet. Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), όπου θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες ενδιαφερόμενων: «Ασφαλισμένοι», «Εργοδότες», «Συνταξιούχοι».

Οι εργοδότες με οφειλές προς το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ αλλά και όσοι έχουν οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές θα μπορούν να εισέρχονται κατευθείαν στην πλατφόρμα του ΚΕΑΟ.  Στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ θα πρέπει να εισέλθουν όλοι οι μη μισθωτοί στην περίπτωση που έχουν οφειλές μεταξύ του διαστήματος 2002-2016 και επιθυμούν να τις επανυπολογίσουν. Οι οφειλές αυτές θα παρουσιάζονται τόσο μετά τον επανυπολογισμό και το κούρεμα των προσαυξήσεων, όσο και μόνο μετά το κούρεμα των προσαυξήσεων. Οι ασφαλισμένοι θα ενημερώνονται για το σύνολο της οφειλής τους καθώς και για το νέο ποσό με ή χωρίς επανυπολογισμό. Εφόσον επιλέξουν τον επανυπολογισμό, η νέα οφειλή τους θα βεβαιώνεται στο ΚΕΑΟ. Για τους επιστήμονες, θα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση καθώς απαιτείται ενημέρωση των στοιχείων.

Για όλους, η διαδικασία θα συνεχίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑΟ. Εκεί ο οφειλέτης θα πιστοποιείται και στη συνέχεια θα επιλέγει τον αριθμό των δόσεων που επιθυμεί.

Πότε χάνεται

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διατήρηση της ρύθμισης, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, το ΚΕΑΟ, που παρουσιάζει πτώση εσόδων κατά 35 εκατ. ευρώ τους τελευταίους μήνες, θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες λήψης αναγκαστικών μέτρων. Βάσει του νόμου, η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθεί ποσό 2 δόσεων αλλά κι αν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019. Ειδικά για τους μη μισθωτούς και με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πτώση της εισπραξιμότητας κατά το β’ δίμηνο του 2019 στο 54%, βεβαιωμένες οφειλές θεωρούνται αυτές που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας εκκαθάρισης. Βέβαια, μείωση εσόδων παρατηρείται κατά το ίδιο διάστημα και από τις εισπράξεις εισφορών μισθωτής απασχόλησης, γεγονός που προβληματίζει έντονα ΕΦΚΑ και υπουργείο Εργασίας, καθώς η πτώση των εσόδων κατά 18-20 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 συμπίπτει με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η ρύθμιση πάντως χάνεται επίσης, εφόσον δεν καταβληθούν εντός 3 μηνών από την άρση της αναστολής ή της αμφισβήτησης οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε δικαστική, διοικητική ή νόμιμη αναστολή είσπραξης, ή αμφισβητούνταν λόγω ένστασης του οφειλέτη και δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση του νέου νόμου.

Όπως επίσης χάνεται εάν δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, σε περίπτωση οφειλέτη που η αίτηση συνταξιοδότησής του απορριφθεί.

Πηγή: Euro2day.gr