Ρυθμίσεις για το «ξεμπλοκάρισμα» των επενδυτικών σχεδίων

Κόκκινα Δάνεια: "Θύματα" του εξωδικαστικού πάνω από 100.000 επιχειρήσεις
10 Μαρτίου, 2017
ΕΣΠΑ: Προκηρύχθηκε το «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
10 Μαρτίου, 2017
Δείτε τα όλα

Ρυθμίσεις για το «ξεμπλοκάρισμα» των επενδυτικών σχεδίων

[:el]10/03/2017

Σε μία σειρά αλλαγών προκειμένου να δοθεί ώθηση στα επενδυτικά σχέδια των προηγούμενων ετών προχωρά η γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας.

Συγκεκριμένα, μέσω νομοθετικής διάταξης, η οποία θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, αναμένεται να υλοποιηθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις:

  • Νέα καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών δαπανών της επένδυσης για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3299/04, στο αίτημα παράτασης που δικαιούνται να υποβάλλουν έως τις 30 Ιουνίου 2017, δύνανται να συμπεριλάβουν και παραστατικά δαπανών με ημερομηνία έκδοσης και μετά της 31ης Μαρτίου 2017 που έχει ορισθεί νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των, και έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (30-6-2017).
  • Ρυθμίσεις για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου καθώς και του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011:

α) η προϋπόθεση της υλοποίησης του 50% του οικονομικού αντικειμένου για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης αφορά και τις περιπτώσεις του τελικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως θα περιέχεται σε υπεύθυνη δήλωση του φορέα της επένδυσης, και όχι μόνο του αρχικά εγκεκριμένου στην απόφαση υπαγωγής,

β) τα υποβαλλόμενα αιτήματα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας έως 25% θα γίνονται αυτοδίκαια δεκτά εφ’ όσον πληρούνται οι λοιποί όροι του νόμου, τα αιτήματα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας από 25% και έως 50% θα γίνονται δεκτά μετά την εξέταση του αιτήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στις περιπτώσεις αυτές θα μειώνεται το ενισχυόμενο κόστος κατά το ποσό που προκαλείται από την τροποποίηση της επένδυσης. Η υλοποίηση του 50% του οικονομικού αντικειμένου θα αναφέρεται στο τελικό τροποποιημένο κόστος. Αιτήματα μείωσης της δυναμικότητας πέραν του 50% δεν θα γίνονται δεκτά.

  • Με τις παραπάνω ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα επενδυτικά σχέδια με σημαντικό βαθμό υλοποίησης να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων χορήγησης παράτασης του χρόνου υλοποίησης και να ολοκληρωθούν ομαλά.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]