Ρυθμίσεις μέσω gov.gr για κόκκινα δάνεια και κάρτες

Αναπτυξιακός: Ευκαιρίες χρηματοδότησης ύψους €600 εκατ.
29 Νοεμβρίου, 2023
To point system θα επιλέξει τους επόμενους ελέγχους της εφορίας
7 Δεκεμβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Ρυθμίσεις μέσω gov.gr για κόκκινα δάνεια και κάρτες

Ώθηση στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών απευθείας με τις τράπεζες ή τους servicers αναμένεται να δώσει η ψηφιακή πλατφόρμα του Κώδικα Δεοντολογίας η οποία λειτουργεί μέσω του gov.gr και έχει δεχθεί ήδη τα πρώτα αιτήματα από ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις.

1/12/23

Η νέα λύση που παρέχει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απευθύνεται σε δανειολήπτες με “κόκκινα” χρέη προς μία συγκεκριμένη τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη μετά το 2015. Τα χρέη αυτά πρέπει να υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και τα 5.000 για τις μικρές επιχειρήσεις και να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μετά το 2015.

Αυτό σημαίνει ότι από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα εξαιρούνται παλαιότερες οφειλές (πριν το 2015), καθώς και δανειολήπτες οι οποίοι έχουν οφειλές προς περισσότερες τράπεζες, servicers ή το Δημόσιο. Για αυτές τις περιπτώσεις, όπου απαιτείται μια συνολική λύση διακανονισμού πολλαπλών χρεών, υπάρχει η επιλογή του εξωδικαστικού μηχανισμού όπου με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και το εισόδημα του δανειολήπτη προτείνεται από αλγόριθμο μια μηνιαία δόση για όλες τις οφειλές η οποία συνήθως περιλαμβάνει και κούρεμα χρεών.

Οι οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της πλατφόρμας αφορούν σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, δάνεια ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και δάνεια μικρών επιχειρήσεων (με κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ).

Τα βήματα προς τον διακανονισμό

Η υποβολή αιτήματος διακανονισμού μέσω της πλατφόρμας του Κώδικα Δεοντολογίας προϋποθέτει την άρση τραπεζικού απορρήτου από τον οφειλέτη, καθώς και την υποβολή τυχόν στοιχείων που δεν έχει στη διάθεσή του ο πιστωτής προκειμένου να προτείνει τη βέλτιστη ρύθμιση σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Μόλις υποβληθεί η αίτηση από τον οφειλέτη, εξετάζεται από την τράπεζα ή τον servicer και κατατίθεται η τελική πρόταση ρύθμισης -ή εναλλακτικές προτάσεις- που ο οφειλέτης οφείλει να εξετάσει εντός 15 εργάσιμων ημερών. Στις λύσεις αυτές περιλαμβάνεται η μείωση επιτοκίου, η επιμήκυνση του δανείου, ο διαχωρισμός της οφειλής (σε εξυπηρετούμενο και μη), η μερική διαγραφή (κούρεμα) οφειλής, καθώς και η αναδιάρθρωση σε περίπτωση επιχειρήσεων.

Τα οφέλη της νέας πλατφόρμας

Στα σημαντικά πλεονεκτήματα της νέας πλατφόρμας ρύθμισης οφειλών περιλαμβάνεται το μηδενικό κόστος (δεν απαιτείται παρέμβαση δικηγόρου ή άλλου επαγγελματία), η τυποποίηση των διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται συγκεκριμένος χρόνος ανταπόκρισης από την τράπεζα ή τον servicer, καθώς και η διαφάνεια της διαδικασίας.

Ειδικά προς το τελευταίο στοιχείο της διαφάνειας, συνιστά βασικό κίνητρο δημιουργίας της νέας πλατφόρμας. Ο λόγος είναι ότι τα στοιχεία της πλατφόρμας υποβάλλονται και στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποία θα παρακολουθεί τις επιδόσεις των πιστωτών στην επίτευξη διμερών ρυθμίσεων. Επίσης, θα διασφαλίζεται η ορθή και διαφανής ενημέρωση των οφειλετών αναφορικά με τις οφειλές τους, καθώς και η παροχή εύλογων επιλογών ρύθμισης ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε οφειλής και οφειλέτη. 

Προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού (τηλεφωνικά στο 213.212.5730 ή με τηλεδιάσκεψη μέσω του myEGDIX.live.gov.gr), ώστε να ενημερωθούν από τους εκπροσώπους Γενικής Γραμματείας για θέματα που αφορούν τη δημιουργία και υποβολή της αίτησής τους στην εν λόγω πλατφόρμα.

Σημειώνεται ότι τόσο η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος συμμερίζονται τον ευρύτερο προβληματισμό για τις πρακτικές ρυθμίσεων που ακολουθούν οι τράπεζες αλλά κυρίως οι servicers -που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια άνω των 100 δισ. ευρώ- όπως υποδηλώνει και ο όγκος παραπόνων που έχουν υποβληθεί από οφειλέτες. 

Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση αυτές τις ημέρες υποχρεώνει τους servicers να λειτουργούν ψηφιακή πλατφόρμα (αντίστοιχη του e-banking) η οποία θα ενημερώνει πλήρως και σε πραγματικό χρόνο τον οφειλέτη για το υπόλοιπο της οφειλής, το επιτόκιο, την πορεία της ρύθμισής του κ.λπ.


ΠΗΓΗ: CAPITAL