Προκηρύχτηκε ο Β’ κύκλος του Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ ύψους 200 εκατ. ευρώ

Αναπτυξιακός: Παρατείνεται η προθεσμία για αιτήσεις υπαγωγής στη “Γενική Επιχειρηματικότητα”
18 Μαρτίου, 2019
Πότε έρχονται οι ρυθμίσεις για χρέη σε εφορίες και ταμεία
18 Μαρτίου, 2019
Δείτε τα όλα

Προκηρύχτηκε ο Β’ κύκλος του Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ ύψους 200 εκατ. ευρώ

18/03/2019

Από 28 Μαρτίου έως και 29 Μαΐου οι αιτήσεις

Στα 200 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του δεύτερου κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Ερευνητικών Έργων “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”, από τις πιο σημαντικές του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Ενιαία Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει συνολική δημόσια δαπάνη 542,5 εκατ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, δήλωσε: “Η προκήρυξη του Β’ κύκλου του προγράμματος ‘Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ’ με έμφαση στη στελέχωση τμημάτων R&D καινοτόμων επιχειρήσεων και στις τεχνολογίες της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης εντάσσεται σε μια σειρά στοχευμένων προγραμμάτων για τη σύμπραξη και την ανάδειξη των σχετικών δυνάμεων που υπάρχουν στη χώρα σε επίπεδο επιχειρηματικό και ερευνητικό. Με την προκήρυξη αυτή, τεχνολογίες στις οποίες η Ελλάδα σημειώνει αξιοσημείωτες επιδόσεις, όπως η νανοτεχνολογία, η φωτονική, η βιοτεχνολογία, οι κατασκευαστικές τεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά και η πληροφορική, βρίσκουν πεδίο εφαρμογής σε βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας”.

Σύμφωνα με τον Κ. Φωτάκη, ο στόχος της προκήρυξης είναι διττός: “Καταρχάς να ενισχύσει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του brain drain και του brain waste με τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης. Κατόπιν, με τη στόχευση στη στήριξη των τεχνολογιών και των αλυσίδων αξίας να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για τον ρόλο της Ελλάδας στο περιβάλλον της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης”.

Από τη μεριά της η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Πατρίτσια Κυπριανίδου, δήλωσε : “Ο Β΄ Κύκλος της εμβληματικής Δράσης ‘Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ’ είναι και αυτός υψηλού προϋπολογισμού και αναμένεται να ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Α΄ Κύκλος έκλεισε με τη χρηματοδότηση 600 περίπου ερευνητικών έργων με ισχυρό αναπτυξιακό χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 388 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη είναι 332 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένονται περί τις 4.000 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Έρευνα. Στον Β΄ κύκλο αναμένεται επίσης μεγάλη συμμετοχή του ερευνητικού οικοσυστήματος”.

Ειδικότερα, ο Β΄ κύκλος της Δράσης περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις:

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
    II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
    III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
    IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Η Παρέμβαση Ι στοχεύει και σε μεγάλες επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού. Οι παρεμβάσεις ΙΙ και ΙΙΙ παραμένουν ίδιες με τον Α΄ Κύκλο, ως προς τη στόχευσή τους. Επίσης προστίθεται η νέα παρέμβαση “IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις”, που αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” της ΕΕ, δηλαδή έλαβαν τη “Σφραγίδα Αριστείας” ως ιδιαίτερα καινοτόμες, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων. Η παρέμβαση αυτή απευθύνεται μόνο σε υφιστάμενες ΜμΕ οι οποίες εμφανίζουν εξαιρετικά καινοτομική δραστηριότητα.

Η Δράση αφορά τις 13 Περιφέρειες της χώρας και όλους τους θεματικούς τομείς προτεραιότητας σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων του Β΄ Κύκλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες, ενώ για τις προτάσεις της Παρέμβασης “IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις”, η διάρκεια κάθε έργου θα είναι όπως εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00 έως την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 16:00.