Προκηρύχθηκε το νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Όλες οι απαντήσεις για την υπαγωγή σας. Ο οδηγός του προγράμματος

Και οι οφειλέτες με «μπλοκάκια» στη ρύθμιση των 120 δόσεων
8 Φεβρουαρίου, 2018
Διασταυρώσεις για εικονικές δαπάνες με το νέο έντυπο Ε3
12 Φεβρουαρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Προκηρύχθηκε το νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Όλες οι απαντήσεις για την υπαγωγή σας. Ο οδηγός του προγράμματος

09/02/2018_x000D_
_x000D_
Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι. Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες. Ποιο είναι το ύψος της επιχορήγησης. Τα εισοδηματικά κριτήρια. Ποιες παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται. Τα 15 SOS για την υπαγωγή._x000D_
_x000D_
Μόλις 19 ημέρες απομένουν για την εκκίνηση του «Εξοικονομώ ΙΙ». Ένα πρόγραμμα που με περίπου 500 εκατ. ευρώ φιλοδοξεί να θωρακίσει ενεργειακά περισσότερες από 35.000 κατοικίες, παρέχοντας στους ιδιοκτήτες τους επιχορήγηση έως και το 70% των επιλέξιμων δαπανών._x000D_
_x000D_
Το νέο πρόγραμμα, στο οποίοι οι αιτήσεις και όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, δεν υποχρεώνει τον ωφελούμενο να λάβει τραπεζικό δάνειο, ενώ στην περίπτωση που λάβει, το επιτόκιο είναι επιδοτούμενο._x000D_
_x000D_
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί είναι αναλογικά κατανεμημένο στις περιφέρειες και στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό, το πρόγραμμα θα κλείνει αυτόματα, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο που καταγράφηκε στο προηγούμενο «Εξοικονομώ». Δηλαδή να έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός και να συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν, περίπου 30.000 ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους, χωρίς υπάρχουν χρήματα να επιδοτηθούν. Πάντως με πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εξασφαλίστηκαν πόροι ώστε να επιδοτηθούν περίπου 15.000 δικαιούχοι._x000D_
_x000D_
Εν όψει εκκίνησης του νέου προγράμματος, το Euro2day.gr καταγράφει με τη μορφή ερώτησης – απάντησης τα 15 SOS του προγράμματος._x000D_

  _x000D_

 1. 1. Πότε «ανοίγει» το πρόγραμμα;
 2. _x000D_

_x000D_
Βάσει της ανακοίνωσης του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 28 Φεβρουαρίου._x000D_

  _x000D_

 1. 2. Τι θα πρέπει να κάνουν όσοι επιθυμούν να υπαχθούν;
 2. _x000D_

_x000D_
Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα θα πρέπει να εξετάσει εάν καλύπτει τα κριτήρια. Αν «ναι» θα πρέπει να απευθυνθεί σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Στη συνέχεια θα πρέπει να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να συμπληρώσει στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr την αίτηση επιλέγοντας εάν επιθυμεί χορήγηση δανείου καθώς και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό._x000D_

Τα κριτήρια

_x000D_

  _x000D_

 1. 3. Ποιες είναι οι επιλέξιμες κατοικίες για τις ανάγκες του προγράμματος;
 2. _x000D_

_x000D_
Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου)_x000D_

  _x000D_

 1. 4. Μπορούν όλες οι κατοικίες να υπαχθούν στο πρόγραμμα;
 2. _x000D_

_x000D_
Όχι. Για να υπαχθεί μια κατοικία στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Θα πρέπει επίσης να είναι νόμιμη και να χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία._x000D_

  _x000D_

 1. 5. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος των δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα;
 2. _x000D_

_x000D_
Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ._x000D_

  _x000D_

 1. 6. Λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια για την υπαγωγή στο πρόγραμμα;
 2. _x000D_

_x000D_
Ναι. Λαμβάνεται υπόψη το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα προσαυξανόμενο κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος. Για το λόγο αυτό, έχει καθοριστεί επταβάθμια κλίμακα εισοδήματος. Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί._x000D_
_x000D_
_x000D_

  _x000D_

 1. 7. Ποιο είναι το μέγιστος ύψος της επιδότησης;
 2. _x000D_

_x000D_
Το μέγιστο ύψος της επιδότησης, όπως προκύπτει από τον πίνακα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του επιλέξιμου κόστους. Δηλαδή στην περίπτωση που κάποιος εξαντλήσει το μέγιστο προϋπολογισμό και πληροί τα κριτήρια της μέγιστης επιχορήγησης, δεν μπορεί να λάβει περισσότερα από 17.500 ευρώ _x000D_

  _x000D_

 1. 8. Τι ισχύει για την έβδομη κατηγορία;
 2. _x000D_

_x000D_
Στην 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση, αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην 7η κατηγορία χωρίς την επιλογή δανείου. Σημειώνεται ότι και για αυτήν την 7η εισοδηματική κατηγορία, τα κόστη για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης»._x000D_

  _x000D_

 1. 9. Είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων η λήψη δανείου;
 2. _x000D_

_x000D_
Όχι δεν είναι, εν αντιθέσει με το προηγούμενο πρόγραμμα. Πάντως στην περίπτωση λήψης δανείου και ως το ανώτατο ποσό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, δηλαδή έως τις 25.000 ευρώ το επιτόκιο είναι επιδοτούμενο._x000D_

  _x000D_

 1. 10. Τι γίνεται στην περίπτωση που η αίτηση αφορά πολυκατοικία; Πώς γίνεται η εισοδηματική κατανομή;
 2. _x000D_

_x000D_
Στην περίπτωση αίτησης, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1, 2 ή 3 τουλάχιστον από το 50% του πλήθους των επιλέξιμων ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας 4, εντάσσονται στην κατηγορία 4. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα που υπερβαίνουν τα εισοδήματα της κατηγορίας 7 μπορούν να αιτηθούν ένταξη στην κατηγορία 7._x000D_

  _x000D_

 1. 11. Μέχρι πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλλει ένας ωφελούμενος;
 2. _x000D_

_x000D_
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται ωστόσο η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία. Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα ανακληθεί. Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία._x000D_

  _x000D_

 1. 12. Ποιες παρεμβάσεις κρίνονται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι εξής::
 2. _x000D_

 3. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 4. _x000D_

 5. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 6. _x000D_

 7. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 8. _x000D_

 9. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 10. _x000D_

 11. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
 12. _x000D_

 13. 13. Από πότε μπορούν να κριθούν επιλέξιμες οι προς επιχορήγηση δαπάνες;
 14. _x000D_

_x000D_
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατάταξης του ακινήτου). Ωστόσο, δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης._x000D_

  _x000D_

 1. 14. Ποιοι ελάχιστοι στόχοι ενεργειακής αναβάθμισης τίθενται ανά εισοδηματική κατηγορία;
 2. _x000D_

_x000D_
Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:_x000D_
_x000D_
α) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων)._x000D_
_x000D_
β) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων)._x000D_

  _x000D_

 1. 15. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις;
 2. _x000D_

_x000D_
Όλες οι παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου)._x000D_
_x000D_
Ο οδηγός του προγράμματος (pdf)._x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day[:]