Πρόγραμμα 20 εκατ. ευρώ για ένταξη επιχειρήσεων σε clusters


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Περιφέρεια Αττικής: Νέες διευκρινήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης των «μικρών»
20 Νοεμβρίου, 2020
Πόσα δάνεια θα χορηγήσουν οι τράπεζες το 2021
20 Νοεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Πρόγραμμα 20 εκατ. ευρώ για ένταξη επιχειρήσεων σε clusters


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

20/11/2020

Εν αναμονή για την προκήρυξη της δεύτερης πρόσκλησης για τη δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/Φορέας Αρωγός». Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν. Οι επιλέξιμες δαπάνες και οι δεσμεύσεις.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται «να βγει στον αέρα» η 2η πρόσκληση της δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/Φορέας Αρωγός», η οποία θα απευθύνεται προς τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας (ΣΣΚ). Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί και έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση 25 Συνεργατικοί Σχηματισμοί.

Δυνητικοί δικαιούχοι της 2ης πρόσκλησης, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ, είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν μεμονωμένα ή σε συνεργατικά σχήματα, επιχειρηματικά σχέδια Καινοτομίας, υποστηριζόμενα από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Μπορούν να συμμετέχουν ως δυνητικά μέλη των προκριθέντων Φορέων Αρωγών και επιχειρήσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στα επιχειρηματικά σχέδια των Φορέων Αρωγών που εγκρίθηκαν κατά την 1η Πρόσκληση, καθώς η 2η πρόσκληση είναι ανοικτή προς όλες τις επιχειρήσεις-δυνητικά μέλη του εκάστοτε ΣΣΚ.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Αρωγού, για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων (μεμονωμένων ή σε συνεργατικό έργο) που δεν αποτελούν ήδη μέλη του ΣΣΚ.

Στα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων θα αναλύονται οι ενέργειες που θα υλοποιήσει η κάθε επιχείρηση. Στόχος αυτών των σχεδίων θα είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής τους σε αγορές-στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας μέσω των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ.

Επισημαίνεται ότι η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει με μία και μόνο πρόταση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) κάθε ΣΣΚ, συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού του Φορέα Αρωγού, στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ και στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς τα 3.000.000 ευρώ.

Τα έργα της προκήρυξης θα χρηματοδοτηθούν με χρήση του ΕΚ/651/2014 και οι Επιλέξιμες Δαπάνες των Επιχειρήσεων/μελών είναι οι εξής:

  1. Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28, ΕΚ 651/2014)
  2. Έρευνα και ανάπτυξη πρωτοτύπου προϊόντος /μελέτη σκοπιμότητας (άρθρο 25,ΕΚ 651/2014)
  3. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (άρθρο 29, ΕΚ 651/2014)
  4. Ενισχύσεις/Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 19, ΕΚ651/2014)

Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική και η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Πηγή: Euro2day.gr