Πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας: Στα 583 ευρώ η μέση μηνιαία ενίσχυση

ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση εργασιακού κόστους 80% σε νέες 12μηνες προσλήψεις
18 Σεπτεμβρίου, 2020
Τράπεζες: Αναστολή πλειστηριασμών α΄ κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών μέχρι τέλος του έτους
18 Σεπτεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας: Στα 583 ευρώ η μέση μηνιαία ενίσχυση

18/09/2020

Λίγο πάνω από το ύψος της  αποζημίωσης  για τους υπό αναστολή εργαζομένους, αλλά και της ενίσχυσης μέσω της “Συν-Εργασίας”  ανέρχεται η μέση μηνιαία επιδότηση των εισφορών και μισθών 100.000 ανέργων  οι οποίοι θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα 6μηνης στήριξης της απασχόλησης, το οποίο εξήγγειλε το περασμένο Σαββάτο, ο Πρωθυπουργός, κος Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδίκευσε χθες ο Υπ. Εργασίας, κος Γιάννης Βρούτσης.

Σημειώνεται πως το εν λόγω νέο ειδικό  πρόγραμμα  (για το οποίο κατατέθηκε χθες τροπολογία) προβλέπει 6μηνη  κρατική επιδότηση του 100% των εισφορών για 100.000 ανέργους που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού μήνα.

Παράλληλα, για  καθένα νεοπροσληφθέντα που είναι μακροκρόνια άνεργος, θα υπάρξει επιδότηση επιπλέον 200 ευρώ/μήνα επί του καθαρού μισθού του.

Το δε συνολικό κονδύλι το οποίο θα διαθέσει η κυβέρνηση, θα ανέλθει στα 350 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία αυτά,  προκύπτει, σημειώνουν αρμόδια στελέχη στο Capital.gr,  πως η  επιδότηση την οποία θα καταβάλλει η κυβέρνηση, κατά μέσο όρο, κάθε μήνα, για καθένα από τους ανέργους που θα  ενταχθεί στον εν λόγω πρόγραμμα θα ανέλθει στα 583 ευρώ.

Αντίθετα, η ειδική αποζημίωση για τους εργαζομένους (πλήρους, μερικής απασχόλησης κλπ), οι συμβάσεις των οποίων τίθονται σε αναστολή (και συνεπώς οι μισθωτοί δεν εργάζονται) ανέρχεται σε 534 ευρώ/μήνα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εισφορών (209 ευρώ/μήνα), το οποίο επίσης αναλαμβάνει η κυβέρνηση.

 Επίσης, το μέσο μηνιαίο ποσό που καταβάλλει η κυβέρνηση για την κάλυψη των εισφορών  και των απωλειών των μισθών, όσων πλήρως απασχολούμενων  εντάσσονται στο μηχανισμό “Συν-Εργασία” ανέρχεται κοντά στα 540 ευρώ.

Οι όροι του νέου προγράμματος

Πιο αναλυτικά, οι όροι ένταξης στο νέο ειδικό πρόγραμμα επιδότησης έχουν ως εξής :

 • Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό, και επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του νέου εργαζόμενου για 6 μήνες μετά από δήλωση που θα κάνει η επιχείρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη”.
 • Εάν η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, τότε επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί  του καθαρού μηνιαίου μισθού”.
 • Μετά το πέρας των 6 μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση  που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν,  αμειβόμενος εξ ολοκλήρου πλέον από αυτή.
 • Οι εργαζόμενοι που θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στο πρόγραμμα “Συν-Εργασία”, αλλά ούτε και οι συμβάσεις εργασίας τους μπορούν να τεθούν σε αναστολή.
 • Η επιχείρηση που θα προβαίνει σε  νέες προσλήψεις, θα πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι :

α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη  ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον  e-ΕΦΚΑ,

β) θα διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για 6 μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα επιδοτείται η νέα θέση εργασίας.

 • Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει 1.10.2020 και θα τρέχει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
 • Εάν η επιχείρηση – εργοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλει η ίδια τις συνολικές για τους 6 μήνες αναλογούσες στο μηνιαίο μισθό πρόσληψης ασφαλιστικές εισφορές. Εάν πρόκειται για  εργαζόμενο που προέρχεται από τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια άνεργους στον ΟΑΕΔ η οικονομική ενίσχυση των 200 ευρώ  θα καταβληθεί από την ίδια την  επιχείρηση”.
 • Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών θα αφορά και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επιδόματα αδείας.
 • Ειδικά για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων, λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά τη δημοσίευση της σχετικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή, προσαυξημένες κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας ένεκα συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
 • Ο νεοπροσληφθείς κατά τη στιγμή της πρόσληψης του δεν πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την επιδοτούμενη πρόσληψη του.
 • Οι διασταυρώσεις όλων των παραπάνω στοιχείων, κατόπιν, αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων -εργοδοτών πραγματοποιούνται απολογιστικά από το σύστημα “Εργάνη” με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Πηγή: Capital.gr