ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ"

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ"
15 Οκτωβρίου, 2015
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ"
15 Οκτωβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ"

[:el]15/10/2015

Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων επιστημόνων/ ερευνητών, μίας ειδικής κατηγορίας δυνητικών επιχειρηματιών με τεράστιο δυναμικό που παραμένει ανεκμετάλλευτο στη χώρα μας. Στο πλαίσιο της δράσης επιχειρείται επίσης η ανάσχεση της τάσης φυγής του εξειδικευμένου επιστημονικού μας δυναμικού (brain drain) που εμφανίζει ανησυχητικές διαστάσεις λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

Γι’ αυτόν τον σκοπό υιοθετείται μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που αξιοποιεί το θεσμό των εκκολαπτηρίων επιχειρηματικών ιδεών και φιλοδοξεί να καλύψει όλα τα στάδια από την αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ενασχόλησης νέων επιστημόνων στον τομέα της έρευνας, μέχρι την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία των κατάλληλων εταιρικών σχημάτων και την εφαρμογή των καινοτομικών ιδεών στην πράξη.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

[:]