Πώς θα πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ

Οκτώ νέες «παγίδες» στη φοροδιαφυγή
10 Φεβρουαρίου, 2017
Στο "κόκκινο" το 63% των εταιρειών
10 Φεβρουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Πώς θα πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ

[:el]10/02/2017

Ειδοποιητήρια: Ενημερωτικό σημείωμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προς τους ασφαλισμένους

Ενημερωτικό σημείωμα και ειδοποιητήρια πληρωμής τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία εισοδήματος του έτους ελέγχου, την ανάλυση της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, τις εκκρεμείς απαιτήσεις ή τις καταβολές από ενδεχόμενες ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τον πίνακα των πρόσθετων προσαυξήσεων ή μειώσεων θα αποστείλει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε όλους τους ασφαλισμένους.

Αυτό αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα του νέου ασφαλιστικού φορέα προς τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, στο οποίο επισημαίνεται ότι η κοινοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών θα πραγματοποιείται είτε με ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΦΚΑ στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr.

Τα ειδοποιητήρια είναι ατομικά και περιλαμβάνουν ασφαλιστικές εισφορές μόνο για το χρονικό διάστημα που αναφέρονται σε αυτό.

Από 1/1/2017 η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται μηνιαία με καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, οι εισφορές επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις (Ν.4158/13).

Τι περιλαμβάνουν τα ειδοποιητήρια

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

  1. Στο πεδίο ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ αναφέρεται το ποσό που αναλογεί σε επιβάρυνση λόγω εκπρόθεσμης εξόφλησης εισφοράς.
  2. Στο πεδίο ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ αναφέρονται οι καθυστερούμενες εισφορές, μετά την 1/1/17, χωρίς τις αναλογούσες επιβαρύνσεις, οι οποίες θα εμφανίζονται στο πεδίο ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ μετά την εξόφλησή τους.
  3. Στο πεδίο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ εμφανίζεται το συνολικό ποσό καταβολών που εκκρεμεί προς συμψηφισμό με επόμενη καταβολή.
  4. Στον πίνακα ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ αναφέρονται ποσά που προσαυξάνουν ή μειώνουν τη μηνιαία εισφορά βάσει ειδικών διατάξεων.
  5. Οφειλές έως 31/12/2016 δεν περιλαμβάνονται προς το παρόν στα ειδοποιητήρια.
  6. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθυνθούν στον αρμόδιο ανταποκριτή, στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΕΦΚΑ, να καλέσουν το τηλεφωνικό κέντρο (1555) ή να επισκεφθείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού στον ιστότοπο www.efka.gov.gr.
  7. Ενδεχόμενη μεταβολή των ατομικών στοιχείων ή του ύψους εισφορών που περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο αναρτάται άμεσα στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο Aριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ΑΦΜ είναι υποχρεωτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή των ασφαλισμένων με τον Οργανισμό.

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή των εισφορών πραγματοποιείται σε τράπεζες και ΕΛΤΑ με τη χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής, ο οποίος είναι ατομικός και χρησιμοποιείται για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών. Ο ίδιος κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάθεση πάγιας εντολής χρέωσης λογαριασμού σε τράπεζα της επιλογής του ασφαλισμένου. Η πάγια εντολή δεν εκτελείται όταν το ανώτατο όριο ποσού που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος είναι μικρότερο από το πληρωτέο ποσό ή όταν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό κατά την ημερομηνία εξόφλησης.

Προσοχή! Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο ροής παγίων εντολών κατά την ημερομηνία εξόφλησης, ώστε να εξασφαλίζουν την έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού τους.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]