Πώς θα μοιραστούν 175 εκατ. ευρώ στην Κρήτη

Πλέγμα νομοθετικών κινήσεων για τις επενδύσεις
26 Νοεμβρίου, 2021
Εξωδικαστικός μηχανισμός: Οι πρώτες ρυθμίσεις οφειλών
26 Νοεμβρίου, 2021
Δείτε τα όλα

Πώς θα μοιραστούν 175 εκατ. ευρώ στην Κρήτη

26/11/2021

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός, ύψους 175 εκατ. ευρώ, του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Κρήτης. Πόσα έργα θα χρηματοδοτηθούν και ποιες είναι οι “ουρές” του παρελθόντος.

Εγκρίθηκε, από το υπουργείο Ανάπτυξης, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2025. Μέσω του Προγράμματος, προϋπολογισμού 175 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν 259 έργα, πολλά εκ των οποίων αφορούν μετάπτωση συνεχιζόμενων έργων.
Η Περιφέρεια Κρήτης, στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, είχε ενταγμένα έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 722,268 εκατ. ευρώ, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των οποίων ανερχόταν σε 346,948 εκατ. ευρώ. Μεγάλο μέρος του ανεκτέλεστου υπολοίπου, ήτοι το 59,6% αυτού αφορά επαναλαμβανόμενες δράσεις από το 2014 και μετά, όπως συντηρήσεις έργων και υποδομών.

Ποιοι οι άξονες προτεραιότητας του ΠΠΑ

Πράσινη Ανάπτυξη: Το 34,04% του προϋπολογισμού του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Κρήτης, θα κατευθυνθεί σε έργα για την πράσινη ανάπτυξη. Από τα 59,57 εκατ. ευρώ, τα 13,88 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων και τα 16,252 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη υποδομών όπως μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση-αποχέτευση, αντιπλημμυρικά, κλπ.

Στην Έξυπνη Ανάπτυξη θα κατευθυνθεί το 15,63% του προϋπολογισμού, δηλαδή τα 4,83 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς αιχμής προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, δημιουργία ερευνητικής τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα 1,599 εκατ. ευρώ, δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση 1 εκατ. ευρώ, κ.ά.

Τα έργα του τομέα Κοινωνική Ανάπτυξη θα απορροφήσουν 27,352 εκατ. ευρώ ή το 15,63% του συνολικού προϋπολογισμού. Στις υποδομές υγείας και για εξοπλισμό έχουν υπολογιστεί 2,8 εκατ. ευρώ, 6,79 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, κ.ά.

Για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας έχουν προϋπολογιστεί 17,062 εκατ. ευρώ ή το 9,75% του συνολικού προϋπολογισμού. Στον τομέα αυτό θα ενταχθούν έργα για την προώθηση του τουρισμού (500.000 ευρώ), για τα Μουσεία (5,54 εκατ. ευρώ), για την προστασία και την ανάδειξη μνημείων (7,36 εκατ. ευρώ), κ.ά.

Για την Ανάπτυξη των Υποδομών, θα κατευθυνθεί το 34,46% του προϋπολογισμού, δηλαδή 63,8 εκατ. ευρώ. Στα έργα περιλαμβάνονται οδικές υποδομές (49,67 εκατ. ευρώ), οδική ασφάλεια (13,7 εκατ. ευρώ), ενεργειακά δίκτυα και υποδομές (350.000 ευρώ) και λιμενικές υποδομές (67,988 ευρώ).

Πηγή: Euro2day.gr