Πώς θα επιλεγούν οι συντονιστές για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου το νέο πρόγραμμα "Εξοικονομώ Κατ΄οίκον"
19 Μαΐου, 2017
31 ερωτήσεις – απαντήσεις για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
22 Μαΐου, 2017
Δείτε τα όλα

Πώς θα επιλεγούν οι συντονιστές για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

[:el]19/05/2017

Με γοργούς ρυθμούς κινούνται οι διαδικασίες για το πλαίσιο λειτουργίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου στις 3 Μαΐου, τις διεργασίες για το στήσιμο της πλατφόρμας και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε στελέχη τραπεζών αλλά και ευρεία γκάμα επαγγελματιών που θα εμπλακούν στην εξωδικαστική διευθέτηση οφειλών, σειρά παίρνει το θέμα της επιλογής των συντονιστών.

Πρόκειται για τα πρόσωπα – κλειδιά του εξωδικαστικού μηχανισμού, τα οποία όχι μόνο θα κινούν όλη τη διαδικασία, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι τον οφειλέτη και όλους τους πιστωτές του, αλλά θα έχουν επίσης ρόλο “διαιτητή”, με πρωταρχικό σκοπό την πιστή τήρηση των κανόνων του νόμου.

Με σκοπό τη σύσταση μητρώου από το οποίο θα επιλέγονται οι συντονιστές που θα αναλάβουν τις περιπτώσεις εξωδικαστικής ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος, ορίζοντας το διάστημα υποβολής αιτήσεων από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουνίου 2017. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (www.keyd.gov.gr).

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθύνεται σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές του Ν. 3898/2010 (Α’ 211) που περιλαμβάνονται στον πίνακα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ανά Περιφέρεια, το Μητρώο Συντονιστών προβλέπει 120 συντονιστές για την Αττική, 50 για την Κεντρική Μακεδονία, από 20 για Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη και Πελοπόννησο, και από 10 για Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Νησιά Ιονίου, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο.

Συνολικά δηλαδή προβλέπονται 320 θέσεις συντονιστών, οι οποίες αν υπερκαλυφθούν από τις  αιτήσεις εγγραφής, θα ακολουθηθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή. Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις συντονιστών ανά Περιφέρεια από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα απευθύνει εντός δέκα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (δηλ. μέχρι τις 29/6), πρόσκληση προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους με έδρα την Περιφέρεια αυτή. Στην περίπτωση αυτή στο μητρώο εγγράφονται δικηγόροι με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία. Αν διαπιστωθεί ανάγκη επαύξησης του αριθμού των συντονιστών σε συγκεκριμένη Περιφέρεια, λόγω αυξημένου αριθμού αιτήσεων, τότε ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με απόφασή του μπορεί να εγγράψει στο μητρώο συντονιστών νέα μέλη από την κατάσταση επιλαχόντων ανά Περιφέρεια.

Αμέσως μετά τη δημιουργία του Μητρώου Συντονιστών και εντός του Ιουλίου 2017, θα λάβει χώρα εκπαίδευσή τους, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν κατάλληλα στα καθήκοντά τους. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των αιτήσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που θα κληθεί να διαχειριστεί κάθε συντονιστής αναμένεται να είναι μεγάλος και, ως εκ τούτου, η ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων των προσώπων που θα επιλέξουν να εγγραφούν στο μητρώο συντονιστών θα απαιτεί την καθημερινή τους ενασχόληση με την διεκπεραίωση των σταδίων της διαδικασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, συντονιστές δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρώνουν πλημμελώς τα καθήκοντα τους, θα διαγράφονται από το Μητρώο με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Ο συντονιστής θα ειδοποιείται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για το διορισμό του, τον οποίο θα μπορεί να αποποιηθεί εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών. Ο συντονιστής υποχρεούται να αποποιηθεί το διορισμό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως  κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, ή οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας.

Πηγή: Capital.gr[:]