Πώς θα δοθεί η νομική κάλυψη για τις αναδιαρθρώσεις "κόκκινων" δανείων

Προ των πυλών 15 νέες φορολογικές παρεμβάσεις
28 Σεπτεμβρίου, 2016
Τρ. Αλεξιάδης: Ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός θα προχωρήσει
29 Σεπτεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Πώς θα δοθεί η νομική κάλυψη για τις αναδιαρθρώσεις "κόκκινων" δανείων

[:el]29/9/2016

Την ολοκληρωτική ευθύνη για το “πιστοποιητικό” βιωσιμότητας που θα δίνουν στις επιχειρήσεις των οποίων τα δάνεια θα αναδιαρθρώνονται, θα φέρουν τα στελέχη των τραπεζών που θα υπογράφουν τις αναδιαρθρώσεις. Παράλληλα, οι ελέγχοντες θα είναι και αυστηρά ελεγχόμενοι, χωρίς να λαμβάνουν ασυλία έναντι αστικών και ποινικών ευθυνών, παρά μόνο προστασία για την υπογραφή τους στις αναδιαρθρώσεις, η οποία θα μπορεί να προσβληθεί εφόσον αποδειχτεί σκόπιμη εκ μέρους τους απόκρυψη σύγκρουσης συμφερόντων.

Το πώς θα παρασχεθεί η νομική κάλυψη υπογραφής για τις αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών δανείων ήταν το βασικό θέμα που απασχόλησε διεξοδικά την περασμένη εβδομάδα τις συζητήσεις των τεχνικών κλιμακίων του Υπουργείου Οικονομίας και των θεσμών. Πρόκειται για το θέμα που επείγει για να ξεμπλοκάρει τις αναδιαρθρώσεις των “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων και στο οποίο βασικό παράλληλο ζητούμενο είναι η πάταξη των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο νόμος που θα προβλέπει την παροχή νομικής κάλυψης για τις αναδιαρθρώσεις δανείων, θα κινείται παράλληλα στο στόχο να “σύρει” σε αποπληρωμή των χρεών τους όσους επιχειρηματίες παίζουν χρόνια “κρυφτό” με τις τράπεζες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η δομή της παροχής νομικής κάλυψης που θα αποτυπώνεται στο νόμο που θα ψηφιστεί μέχρι τέλη Οκτωβρίου, θα έχει ως βάσεις και προϋποθέσεις τα εξής:

α) Υποβολή σχεδίου βιωσιμότητας από την υπερχρεωμένη επιχείρηση που έχει κριθεί μη βιώσιμη από την τράπεζα. Το σχέδιο βιωσιμότητας θα υποβάλλεται με πρωτοβουλία της επιχείρησης προκειμένου να πείσει την τράπεζα ότι με την αναδιάρθρωση του δανεισμού της η επιχείρηση θα καταστεί βιώσιμη. Το σχέδιο θα αξιολογείται άμεσα από τις τράπεζες και αν απορρίπτεται θα ξεκινάει η διαδικασία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της υπερχρεωμένης επιχείρησης.

β) Εφόσον η επιχείρηση κρίνεται βιώσιμη και πρόκειται να γίνει αναδιάρθρωση των δανείων της, αυτή θα αποφασίζεται και θα υπογράφεται από τριμελή επιτροπή την οποία θα ορίζουν οι τράπεζες. Έτσι, αποκλείεται σε πρώτη φάση η απόφαση – συνδιαλλαγή ενός μόνο τραπεζικού στελέχους με τον υπερχρεωμένο επιχειρηματία.

Περαιτέρω, όμως, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε συνδιαλλαγή με τα αρμόδια τραπεζικά στελέχη, η τριμελής αυτή επιτροπή δεν θα απαρτίζεται επί μονίμου βάσεως από τα ίδια πρόσωπα, αλλά από “δεξαμενή” είκοσι τραπεζικών στελεχών ανά τράπεζα που θα εναλλάσσονται.

Επιπλέον, οι τριμελείς επιτροπές ανά τράπεζα δεν θα αποφασίζουν σε τοπικό επίπεδο, αλλά κεντροποιημένα. Έτσι, οι τράπεζες καλούνται να αποφασίσουν σε ποια αστικά κέντρα θα μεταφέρονται οι κρίσεις για τις αναδιαρθρώσεις δανείων που αφορούν υποθέσεις δανείων της περιφέρειας (π.χ. δάνειο της Ξάνθης μπορεί να εξετάζεται στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα).

Εξυπακούεται ότι τον τελικό λόγο για την απόφαση μεγάλων  αναδιαρθρώσεων θα έχει το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

γ) Τα στελέχη της τριμελούς επιτροπής που θα αποφασίζουν τις αναδιαρθρώσεις θα πρέπει να ελέγχουν εξονυχιστικά αν έχουν οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον επιχειρηματία – επιχείρηση που αιτείται την αναδιάρθρωση. Προς αυτή την κατεύθυνση θα απαγορευθεί η υπογραφή μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε ασυμβίβαστο ή σύγκρουση συμφερόντων πέσει την αντίληψη του τραπεζικού στελέχους, αυτό θα πρέπει να παραιτηθεί από την υπό εξέταση υπόθεση και να αντικατασταθεί.

δ) Στα στελέχη που θα αποφασίζουν τις αναδιαρθρώσεις επιρρίπτεται πλήρως η ευθύνη για τον έλεγχο της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του αιτούμενου την αναδιάρθρωση δανείου.

Σε αντίθεση με ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα που οι τράπεζες αξιολογούσαν μόνο τα στοιχεία που προσκόμιζε ο υπερχρεωμένος επιχειρηματίας  προκειμένου να υποστηρίξει την αδυναμία αποπληρωμής των χρεών του, τώρα θα επιβάλλεται στις τράπεζες να προχωρούν στη διερεύνηση των στοιχείων “ιστορικότητας” του τελευταίου. Έτσι, η ευθύνη των τραπεζικών στελεχών θα εκτείνεται και σε πεδία που μέχρι τώρα αποτελούσαν π.χ. αρμοδιότητα φορολογικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, τα τραπεζικά στελέχη που θα υπογράφουν τις αναδιαρθρώσεις θα πρέπει να ελέγχουν στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του επιχειρηματία (την κίνηση των λογαριασμών του) σε βάθος εικοσαετίας, καθώς επίσης και τις δαπάνες σε προμηθευτές του.

Και αυτό διότι πολλοί υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες εμφανίζονται σήμερα σε αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, τη στιγμή που επί σειρά ετών παρουσίαζαν παχυλούς λογαριασμούς και υψηλά ή τακτικά εμβάσματα στο εξωτερικό. Επιπλέον δε, διότι πολλοί εξ αυτών εμφάνιζαν μεγάλα κόστη προμηθειών και στην πραγματικότητα οι υψηλές δαπάνες προς προμηθευτές που εμφάνιζαν ήταν προϊόν τριγωνικών συναλλαγών με στενά ελεγχόμενες εταιρίες.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων, η παροχή νομικής προστασίας για τις αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών δανείων θα είναι “σιδηρόφρακτη”, ανεβάζοντας στα ύψη το άγχος των τραπεζικών στελεχών που θα επιφορτιστούν με το έργο αυτό.

Πηγή: capital.gr[:]