Πώς θα διεξάγονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Φορο-απαλλαγή τριετίας για καινοτόμες επιχειρήσεις
10 Ιανουαρίου, 2018
Άμεση Χρηματοδότηση-Επιδότηση υπό Σύσταση και Υφιστάμενων ΚοινΣΕπ
16 Ιανουαρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Πώς θα διεξάγονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]11/01/2018

Aπό τις 21 Φεβρουαρίου 2018: Οι νέες διαδικασίες, ο τρόπος ικανοποίησης των πιστωτών, οι αρμοδιότητες των συμβολαιογράφων

Τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς αποκλειστικά από τις 21 Φεβρουαρίου 2018 εισάγει το πολυνομοσχέδιο για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, προβλέποντας λεπτομερώς τη νέα διαδικασία, καθώς επίσης τον τρόπο ικανοποίησης των πιστωτών από το πλειστηρίασμα και τις αρμοδιότητες των συμβολαιογράφων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου επισημαίνεται η σημασία των πλειστηριασμών ως το βασικό εργαλείο αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικής αξίωσης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Στην πολιτική δίκη η απονομή του δικαίου διαλαμβάνει δύο στάδια: κατ’ αρχάς, το δίκαιο διαγιγνώσκεται και, στη συνέχεια, υλοποιείται. Η αναγκαστική εκτέλεση ακολουθεί τη διαγνωστική δίκη η οποία ολοκληρώνεται με την έκδοση της δικαστικής απόφασης και αποσκοπεί στην κατά κυριολεξία απονομή του δικαίου έναντι του ηττηθέντος διαδίκου όταν αυτός δεν συμμορφώνεται εκουσίως προς το διατακτικό της. Ως εκ τούτου, κατά την αναγκαστική εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης, παρέχεται έννομη προστασία. Η αξίωση εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης ανήκει στον πυρήνα του άρθρου 20 του Συντάγματος».

Αναφορικά με την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, η οποία ορίζεται ότι θα είναι καθολική από τις 21 Φεβρουαρίου 2018, το πολυνομοσχέδιο επισημαίνει ότι μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους αλλά και η ελαχιστοποίηση του προσωπικού κόστους. Η διενέργεια των φυσικών πλειστηριασμών στα Ειρηνοδικεία καταργείται όπως προβλέπεται στο άρθρο 959 του ΚΠολΔ και αυτό αντικαθίσταται με την Παρ. 6 – Άρθρο 959: Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα – ηλεκτρονικός πλειστηριασμός.

Ειδικότερα, στο άρθρο προβλέπεται ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 θα δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, θα δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις θα μπορούν να συνεχιστούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.

Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν θα μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά.

Όπως αναφέρεται, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές.

Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι αυτή έχει καταγραφεί. Ο υποψήφιος πλειοδότης ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά.

Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για τυχόν αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του πλειστηριασμού, καθώς και για τον λόγο αυτής.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμά του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατακυρώνοντας τα πράγματα στον πλειοδότη.

Στο πλαίσιο της καθολικής εφαρμογής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, το άρθρο 207 του πολυνομοσχεδίου τροποποιεί την παράγραφο 1 του άρθρου 927 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προσαρμόζοντάς το στο νέο δεδομένο. Ο κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο ως υπάλληλος, ενώπιον του οποίου διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα ο πλειστηριασμός, ορίζεται συμβολαιογράφος της περιφέρειας του τόπου της κατάσχεσης, διατηρείται. Ωστόσο, εισάγεται παρέκκλιση με την οποία ο επισπεύδων περιλαμβάνει στην εντολή του πλειστηριασμού τη δήλωση να οριστεί συμβολαιογράφος της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Ο επισπεύδων οφείλει να εξαντλήσει το ενδεχόμενο της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης και τελικώς, ελλείψει δηλαδή άλλης δυνατότητας, να καταφύγει στην πρωτεύουσα του κράτους, και συγκεκριμένα στον συμβολαιογραφικό σύλλογο αυτής.

Λόγω της παρέκκλισης του άρθρου 927, στο άρθρο 933 παρ.2 δηλώνεται ρητώς ότι αρμόδιο κατά τόπο είναι πάντοτε το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης, εφόσον μετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς αρμόδιο είναι το δικαστήριο του άρθρου 584. Τέλος, διευκρινίζεται ότι αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, τόπος εκτέλεσης είναι ο τόπος κατάσχεσης, ακόμη και εάν οριστεί υπάλληλος του πλειστηριασμού συμβολαιογράφος που έχει την έδρα του σε άλλη περιφέρεια σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 927.

Προσφορές και προθεσμίες

Στην παρ. 4 του άρθρου 954 διευκρινίζεται ότι η τιμή πρώτης προσφοράς πρέπει να είναι τουλάχιστον τα δύο τρίτα της αξίας, όσον αφορά αποκλειστικώς το κατασχεμένο κινητό πράγμα, καθώς επί ακινήτων η τιμή πρώτης προσφοράς προσδιορίζεται από την εμπορική αξία του πράγματος, όπως αυτή εκτιμά ο αρμόδιος εκτιμητής.

Στην παρ. 4 του άρθρου 954 προβλέπεται σύντμηση της προθεσμίας κατάθεσης της ανακοπής από είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες και αντίστοιχη μείωση της προθεσμίας δημοσίευσης από τις 12:00 το μεσημέρι της δέκατης πριν από τον πλειστηριασμό ημέρας σε αυτή της όγδοης.

Στην Παρ. 8 – Άρθρο 964 προβλέπεται ο τρόπος ορισμού της σειράς κατακύρωσης, όπως επίσης και ότι σε περίπτωση κατά την οποία το πλειστηρίασμα καλύψει το ποσό της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν, καθώς και τα έξοδα της εκτέλεσης, τότε δεν γίνεται κατακύρωση για τα λοιπά κατασχεθέντα και δεν συντάσσεται ως προς αυτά έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης.

Στην Παρ. 9 – Άρθρο 965 επαναλαμβάνεται ο κανόνας ότι δεν μπορούν να πλειοδοτήσουν περισσότεροι πλειοδότες από κοινού. Διευκρινίζεται ότι η αντίρρηση περί αποκλεισμού από την πλειοδοσία κάθε προσώπου εις βάρος του οποίου επισπεύδεται αναπλειστηριασμός πρέπει να είναι γραπτή. Επιπλέον, ορίζεται ως τρόπος καταβολής η μεταφορά πίστωσης (έμβασμα).

Στην Παρ. 19 – Άρθρο 1004 ορίζεται, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση του υπερθεματιστή να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα και το τέλος χρήσης το αργότερο τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Επίσης, προβλέπεται ότι ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο τη δωδέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κατάθεση του πλειστηριάσματος είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του.

Κατάταξη των απαιτήσεων

Το πολυνομοσχέδιο, τέλος, επιφέρει τροποποιήσεις στον Kώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την κατάταξη των πιστωτών, προσθέτοντας στο άρθρο 977 το άρθρο 977 Α. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν έναν νέο τρόπο κατάταξης των απαιτήσεων, ο οποίος τίθεται σε παράλληλη ισχύ με τον προβλεπόμενο στο άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο νέος αυτός τρόπος έχει, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, «αυστηρά οριοθετημένο και σαφέστατα διακριτό πεδίο εφαρμογής από αυτό του άρθρου 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν αποκλειστικώς όσες χορηγήσεις δοθούν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 977 Α και για την εξασφάλιση των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο ή υποθήκη επί περιουσιακού στοιχείου (π.χ. ακίνητο) που είναι ελεύθερο βαρών. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Με το νέο άρθρο, οι πρώτοι που εξοφλούνται από το αποτέλεσμα των πλειστηριασμών είναι οι απαιτήσεις -μισθωτών- εργαζομένων έως 6 μισθούς (υπερ-προνόμια), μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης. Μάλιστα, τίθεται όριο καθώς το ύψος του μηνιαίου οφειλόμενου μισθού δεν μπορεί να ξεπερνά τον κατώτατο μισθό υπαλλήλου άνω των 25 ετών, προσαυξημένο κατά 275%.

Αμέσως μετά θα κατατάσσονται οι πιστωτές με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των περιουσιακών στοιχείων (βασικά είναι τράπεζες), το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και τελευταίοι οι πιστωτές χωρίς εξασφαλίσεις.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]