Πως θα διασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜμΕ πληττόμενων από τα μέτρα της πανδημίας (Β’ Κύκλος)
18 Μαρτίου, 2022
Αγροδιατροφή και Πρωτογενής παραγωγή με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο
18 Μαρτίου, 2022
Δείτε τα όλα

Πως θα διασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ

18/03/2022

Με την ομιλία του κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο Βουλευτής Επικρατείας, καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης, ανέλυσε τη σημασία του πλαισίου διακυβέρνησης για την εφαρμογή και υλοποίηση του ΕΣΠΑ στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

Ο κ. Χ. Ταραντίλης σημείωσε ότι το ΕΣΠΑ 2021-2027 για την Ελλάδα είναι το πρώτο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών εγκεκριμένο σύμφωνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συνολικούς επενδυτικούς πόρους που ανέρχονται σε 26,2 δισ. Ευρώ, ποσό σαφώς αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη κατανομή των 23 δισ. της περιόδου 2014 – 2020.

Όπως ανέφερε, με το νομοσχέδιο τίθενται όλοι οι αναγκαίοι διαδικαστικοί κανόνες σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση του ΕΣΠΑ στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν τη χρηματοδοτική στήριξη που προβλέπει ο οικείος ενωσιακός Κανονισμός 1060 του 2021 και θα εξασφαλίσουν τον μέγιστο δυνατό βαθμό απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων. Το νομοσχέδιο επιχειρεί στοχευμένες βελτιώσεις στις διαδικαστικές δυσλειτουργίες που εντοπίστηκαν κατά το παρελθόν, ώστε να επιτύχει:

– η συνέχιση των υψηλών ρυθμών απορρόφησης,

– την ταχύτερη εκταμίευση των επιχορηγήσεων,

– την απλοποίηση των πληρωμών

– και τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος διαφάνειας και ελέγχου.

Περαιτέρω, ο κ. Ταραντίλης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, γνωστού ως “Elevate Greece”, σε αυτόνομη νομική οντότητα, ρύθμιση η οποία επίσης περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέλυσε, το μητρώο αυτό συστάθηκε το 2020 στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας με σκοπό τη συγκέντρωση των νεοφυών επιχειρήσεων σε μια επίσημη βάση δεδομένων, δίνοντας τη δυνατότητα ενιαίας υλοποίησης στοχευμένων πολιτικών σε ένα είδος επιχειρηματικότητας με προοπτικές ραγδαίας ανάπτυξης και σημαντικής προστιθέμενης αξίας. Με την μετεξέλιξή του σε ανώνυμη εταιρεία αναβαθμίζεται αποκτώντας τον απαιτούμενο χώρο ευελιξίας, με σκοπό να ενισχύσει τη διείσδυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην ελληνική αγορά.

Τέλος, ο Βουλευτής Επικρατείας σημείωσε ότι σε ένα περιβάλλον αστάθειας και κλυδωνισμού της διεθνούς οικονομίας, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πόρων του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η συγκυρία αυτή σε συνδυασμό με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως ο Αναπτυξιακός νόμος και ο νόμος για Στρατηγικές Επενδύσεις, διαμορφώνουν μια νέα, σύγχρονη και βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική βασισμένη σε ένα αποδοτικό παραγωγικό μοντέλο, που θα οδηγήσει σε οικονομική πρόοδο και ευημερία.

Πηγή: Ναυτεμπορική