Πως μπορώ να αντλήσω Ιδία κεφάλαια για το ΕΣΠΑ;

Πλαστικό χρήμα και κούρεμα καταθέσεων
4 Δεκεμβρίου, 2015
Η Εφορία θα «σαρώνει» ηλεκτρονικά όλες τις συναλλαγές
11 Δεκεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Πως μπορώ να αντλήσω Ιδία κεφάλαια για το ΕΣΠΑ;

[:el]4/12/2015

Σύμφωνα με τρέχουσες πληροφορίες το πρώτο 15/μερο του Ιανουαρίου προκηρύσσονται τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευχέρεια να καταθέσουν τον φάκελο υπαγωγής τους προκειμένου να τύχουν της αντίστοιχης επιδότησης.

Πέραν όμως των απαραίτητων δικαιολογητικών, του επιχειρηματικού πλάνου, των προσφορών και των πιθανών προτιμολογίων, κατά την κατάθεση της πρότασης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η ύπαρξη της Ιδίας Συμμετοχής. Σε περίπτωση ωστόσο που ο επιχειρηματίας επιθυμεί να καλύψει το ποσό των Ιδίων Κεφαλαίων με Τραπεζικό Δανεισμό, θα προσκομίζει σχετική βεβαίωση που θα προμηθεύται από την συνεργαζόμενη τράπεζα.

Όπως είναι αναμενόμενο, η παρούσα οικονομική συγκυρία δεν λειτουργεί ευνοϊκά ως προς την εξαγωγή συμπερασμάτων από πολλούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, προκειμένου οι τελευταίοι να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα για την δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησής τους. Κάτι τέτοιο, μπορεί να σημαίνει, είτε πως οι υπάρχουσες κυρίως επιχειρηματικές μονάδες οι οποίες θα προσπαθήσουν να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια του Νέου ΕΣΠΑ, λαμβάνοντας ίσως νέο τραπεζικό δανεισμό, να έρθουν αντιμέτωποι με το πρόβλημα αδυναμίας τους να ανταποκριθούν σε νέο δάνειο λόγω υπερβολικού δανεισμού.

Υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστούν τέτοιου είδους προβλήματα; Υπάρχει μία διέξοδος, ώστε μία επιχείρηση να καταφέρει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα εκείνα κεφάλαια, ώστε να ολοκληρώσει την επένδυσή της;

Πέρα από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, πρώτο μέλημα κάθε επιχειρηματία θα πρέπει να είναι ο έλεγχος του ήδη υπάρχοντος δανεισμού. Η μελέτη της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης σε τομείς που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της, αλλά και η εξέταση της προοπτικής, των αναγκών και των δυσκολιών της επιχείρησης στη χρηματοδοτική της δομή.

Έχοντας μία πλήρη εικόνα του σήμερα και στοχεύοντας στο αύριο, μπορεί κάθε επιχειρηματίας να αποφασίσει για την καλύτερη λύση αναδιάρθρωσης του δανεισμού του (διαφοροποίηση είτε του κεφαλαιακού δανεισμού, είτε του χρόνου αποπληρωμής, είτε του επιτοκίου, είτε όλων αυτών μαζί), η οποία θα εξασφαλίσει στην επιχείρηση τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης, συντήρησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.

Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να καταλήγει σε εφικτές και βιώσιμες λύσεις προσφέροντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της, επιτυγχάνοντας παράλληλα μείωση του υπολοίπου του δανεισμού της σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα και εξασφαλίζοντας την διατήρηση της βιωσιμότητάς και της ανάπτυξής της.

Αυτή ακριβώς είναι και η φιλοσοφία των Νέων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, που ουσιαστικά, καλούν τους νέους. αλλά και τους υπάρχοντες επιχειρηματιές να τα επιτύχουν, χωρίς την επιβάρυνση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, άμεσα και με χαμηλό κόστος, ώστε να είναι εφικτός ο οικονομικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός της επόμενης ημέρας όλων των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν.

Η αρχή πλέον θα είναι, πως μόνο με την χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής θα εξασφαλίζονται νέες γραμμές χρηματοδότησης, ή θα πραγματοποιείται επαναδιαπραγμάτευση ή αναδιάρθρωση για τα ήδη ανοιχτά χαρτοφυλάκια των υπαρχουσών υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων.

Αυτός, θα είναιαπό εδώ και πέρα ο δρόμος οι κατά τον οποίο οι Επιχειρήσεις, θα εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση των αναγκών τους και ταυτόχρονα θα κερδίζουν το μέγιστο όφελος για την κερδοφορία τους. Επιπροσθέτως, θα οδηγούνται στην ολοκλήρωση των επιχειρηματικών σχεδίων τους, στην επιτυχή άντληση των κεφαλαίων του ΕΣΠΑ και της βιωσιμότητας της επένδυσης και τελικά την ανάπτυξη της ίδιας της Επιχείρησης με μακροσκελή χρονικό ορίζοντα.

 

Χαράλαμπος Αγγελετόπουλος
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
BOXMIND[:]