Πώς φορολογούνται οι κληρονόμοι ανά κατηγορία (πίνακες)

Κρυφή αύξηση ασφαλιστικών εισφορών
8 Μαΐου, 2017
"Ξεπαγώνει" ο οδικός χάρτης χαλάρωσης των capital controls
8 Μαΐου, 2017
Δείτε τα όλα

Πώς φορολογούνται οι κληρονόμοι ανά κατηγορία (πίνακες)

[:el]08/05/2017

Οι αποκτώντες κληρονομικό δικαίωμα, ανάλογα με την συγγενική σχέση που είχαν με τον θανόντα κατατάσσονται φορολογικά σε τρείς κατηγορίες Α, Β, Γ.

Στην Α Κατηγορία υπάγονται:

α) Ο σύζυγος

β) Οι κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δυο γονέων)

γ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (εγγόνια)

δ) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς)

 

Στην Β Κατηγορία υπάγονται:

α) οι κατιόντες τρίτου και επόμενων βαθμών δισέγγονοι

β) οι ανιόντες δευτέρου και επόμενων βαθμών (παππούδες γιαγιάδες)

γ) εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε

δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού

ε) οι αδελφοί αμφιθαλείς/ ετεροθαλείς

στ) οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου (ανιψιοί)

ζ) οι πατριοί/μητριές

η) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου

θ) γαμπροί/νύφες

ι) πεθεροί/πεθερές

 

Στην Γ Κατηγορία υπάγονται:

άλλοι συγγενείς ή οποιοσδήποτε τρίτος.

 

Φορολογικοί συντελεστές στην φορολογία κληρονομιών και τα όρια του αφορολόγητου

ν.3842/2010:

 Κατηγορία Α: Κληρονομιά- Δωρεά- Γονική Παροχή

Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστές (%) Φόρος Κλιμακίου Συνολική αξία περιουσίας Αναλογών Φόρος
150.000 € 0,00% 0 150. 000 € 0
150.000 € 1,00% 1.500 € 300.000 € 1.500 €
300.000 € 5,00% 15.000 € 600.000 € 16.500 €
Υπερβάλλον 10,00%

 

Κατηγορία Β: Κληρονομιά- Δωρεά

Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστής (%) Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία περιουσίας Αναλογών Φόρος
30.000 € 0,00% 0 30.000 € 0
70.000 € 5,00% 3.500 € 100.000 € 3.500 €
200.000 € 10,00% 20.000 € 300.000 € 23.500 €
Υπερβάλλον 20,00%      

 

Κατηγορία Γ: Κληρονομιά Δωρεά.

Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
6.000 € 0,00% 0 6.000 € 0
66.000 € 20,00% 13.200 € 72.000 € 13.200 €
195.000 € 30,00% 58.500 € 267.000 € 71.700 €
Υπερβάλλον 40,00%      

 

Φορολόγηση απόκτησης πρώτης κατοικίας με κληρονομιά ή δωρεά:

Είδος Ακινήτου Κατηγορία Δικαιούχου Αφορολόγητο ποσό
Κατοικία Άγαμος/ ανήλικος 200.000 €
Κατοικία Έγγαμος 250.000 €
Κατοικία Έγγαμος ΑΜΕΑ 275.000 €
Οικόπεδο Άγαμος 50.000 €
Οικόπεδο Έγγαμος 100.000 €

[1] Μετά την 26/01/2010 όταν ο κληρονόμος είναι σύζυγος ή ανήλικο του κληρονομουμένου, απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς για κληρονομία μέχρι και 400.000 ευρώ για κάθε κληρονόμο

Πηγή: www.klironomiko-dikaio.com/[:]