Ποιες μισθώσεις εξαιρούνται από το πλαφόν στις αυξήσεις ενοικίων

Στεγαστικά δάνεια: Αυξάνεται η ζήτηση, χαλαρώνουν οι όροι
15 Απριλίου, 2022
Ταμεία: Άνοιξε ο δρόμος για διαγραφές χρεών με απόφαση Πρωτοδικείου
21 Απριλίου, 2022
Δείτε τα όλα

Ποιες μισθώσεις εξαιρούνται από το πλαφόν στις αυξήσεις ενοικίων

21/04/2022

Στη Βουλή βρίσκεται η τροπολογία – προσθήκη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις, η οποία εξαιρεί τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), καθώς και εταιρείες εκμετάλλευσης εμπορικών κέντρων με ελάχιστη επιφάνεια εγκατάστασης τα 15.000 τ.μ. καθώς και οι διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων.

Η τροπολογία – προσθήκη συνοδεύει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο “Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις”. Με βάση τις προβλέψεις της συγκεκριμένης τροπολογίας για τις επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων, επιτρέπεται από 1η Ιανουαρίου 2022 έως και 31η Δεκεμβρίου 2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος, το οποίο δεν ξεπερνάει το 3% σε σύγκριση με το μίσθωμα του 2021.

Επιδίωξη του υπουργείου Ανάπτυξης μέσα από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, είναι η στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης, ο συνδυασμός της πανδημίας του κορονοϊού και της γεωπολιτικής κρίσης της Ουκρανίας, προκάλεσε μία παγκόσμια οικονομική κρίση αύξησης των τιμών του διεθνούς εμπορίου, που με τη σειρά της οδήγησε σε μία κρίση υψηλού πληθωρισμού και μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Τα μισθώματα των εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων αναπροσαρμόζονται καταρχήν βάσει του τρέχοντος πληθωρισμού. 

Όπως επισημαίνεται σχετικά, οι αναπροσαρμογές των μισθωμάτων σε μία κατάσταση έκτακτου πληθωρισμού, ύψους μη αναμενόμενου για τη νομισματική περιοχή του ευρώ, μπορούν να οδηγήσουν σε μία βίαιη αναπροσαρμογή της αγοράς ακινήτων που, με τη σειρά της, αναμένεται να προκαλέσει δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις κα αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, με Ιδιαίτερα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα στις μεσαίες, στις μικρές και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που ειδικώς επιχειρείται να προστατευθούν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Πηγή: Capital.gr