Πόσα νέα δάνεια έδωσαν οι τράπεζες, πόσο μεγάλωσε η πίτα

Ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν αναδρομική στήριξη στην ενέργεια
24 Μαρτίου, 2022
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: 20 ερωτήσεις – απαντήσεις
24 Μαρτίου, 2022
Δείτε τα όλα

Πόσα νέα δάνεια έδωσαν οι τράπεζες, πόσο μεγάλωσε η πίτα

25/03/2022

Τέλος στη δεκαετή απομόχλευση έβαλε το 2021. Πόσες ήταν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων και πόσες οι αποπληρωμές. Ποιο ρόλο είχαν οι τιτλοποιήσεις στη διαμόρφωση της «πίτας». Οι επιδόσεις ανά τράπεζα και οι φετινοί στόχοι.

Τέλος στην υπερδεκαετή περίοδο απομόχλευσης σήμανε το 2021 για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα καθώς, κατά τη διάρκειά του, αυξήθηκαν τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 2,5 δισ. ευρώ, φθάνοντας στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου στα 106,2 δισ. ευρώ (103,7 δισ. στις 31/12/2020).

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Πειραιώς, Alpha, Eurobank, Εθνική) στην εγχώρια αγορά εκτινάχθηκαν στα 24,6 δισ. ευρώ (υψηλό δεκαετίας) και αφορούσαν στη συντριπτική τους πλειονότητα σε χορηγήσεις δανείων προς επιχειρήσεις. Η Eurobank εμφάνισε νέες εκταμιεύσεις 7,8 δισ. ευρώ, η Πειραιώς 6,5 δισ. ευρώ, η Alpha 5,4 δισ. ευρώ και η Εθνική 4,9 δισ. ευρώ.

Σε καθαρή βάση, όμως, οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 5,2 δισ. ευρώ, λόγω των υψηλών αποπληρωμών δανείων, οι οποίες ανήλθαν στα 19,4 δισ. ευρώ. Έτσι, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εμφάνισαν καθαρές χορηγήσεις (εκταμιεύσεις μείον αποπληρωμές) της τάξης του 1 με 1,5 δισ. ευρώ έκαστη. Ειδικότερα, η Eurobank έκλεισε το 2021 με αύξηση καθαρών χορηγήσεων 1,5 δισ. ευρώ, η Εθνική με 1,4 δισ. ευρώ, η Alpha με 1,3 δισ. ευρώ και η Πειραιώς με 1 δισ. ευρώ.

Αν αφαιρεθούν και τα εξυπηρετούμενα δάνεια, που τιτλοποιήθηκαν/πωλήθηκαν, κατά τη διάρκεια του 2021, ή έχουν συμπεριληφθεί σε χαρτοφυλάκια, τα οποία ταξινομήθηκαν στα διαθέσιμα προς πώληση, η εικόνα αλλάζει: η Εθνική εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση «πίτας» εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,4 δισ. ευρώ και ακολουθεί η Alpha με 0,5 δισ. ευρώ.

Συνολικά, η «δεξαμενή» εξυπηρετούμενων δανείων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, μετά την αφαίρεση αποπληρωμών και πώλησης/τιτλοποίησης ενήμερων δανείων, αυξήθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για «φτωχή» επίδοση, αν συσχετισθεί με τις νέες εκταμιεύσεις 24,6 δισ. ευρώ. Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν όμως ότι οι αποπληρωμές δανείων «ψήλωσαν» πέρυσι εξαιτίας δύο μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων.

Πρώτον, αρκετοί επιχειρηματικοί όμιλοι άντλησαν για λόγους συντηρητικότητας νέο δανεισμό στην αρχή της πανδημίας, το 2020, τον οποίο τελικά δεν χρησιμοποίησαν και δεύτερον, υπήρξαν πέρυσι πολλές ομολογιακές εκδόσεις σε Χ.Α και δευτερευόντως σε διεθνείς αγορές. Μέρος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από επενδυτές κατευθύνθηκε για αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.

Οι επιδόσεις ανά τράπεζα

Η Εθνική αύξησε το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, κατά 1,4 δισ. ευρώ, σε ετήσια βάση, χάρη στην πιστωτική επέκταση και την «θεραπεία» μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έφθασε έτσι στα 25,2 δισ. ευρώ από 23,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020, χωρίς να συνυπολογίζονται οι senior notes τίτλοι του Frontier I, ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν, πέρυσι, σε 4,9 δισ. ευρώ (χωρίς να συνυπολογίζονται κορωνοδάνεια), εκ των οποίων τα 2,1 δισ. ευρώ εκταμιεύθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο. Λόγω, όμως, των υψηλών αποπληρωμών, οι καθαρές χορηγήσεις ανήλθαν λίγο πάνω από τον στόχο της χρονιάς για 1 δισ. ευρώ. Για φέτος και τις επόμενες χρονιές, στόχος της τράπεζας είναι να επιτυγχάνει πιστωτική επέκταση 1,5 με 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Η Alpha κατάφερε να αυξήσει την πίτα των εξυπηρετούμενων δανείων της κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ (24,8 δισ. ευρώ). Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν, πέρυσι, σε 5,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5 δισ. ευρώ προς επιχειρήσεις. Οι καθαρές χορηγήσεις ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ (1,6 δισ. εταιρικές και μείωση υπολοίπου στη λιανική τραπεζική κατά 300 εκατ. ευρώ), ενώ συμπεριλήφθηκαν σε χαρτοφυλάκια που τιτλοποιήθηκαν ή πωλήθηκαν απαιτήσεις από ενήμερα δάνεια της τάξης των 800 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα αναμένει φέτος καθαρές χορηγήσεις της τάξης των 2,6 δισ. ευρώ. Ήδη στους πρώτους μήνες της χρονιάς έχουν δοθεί νέες εκταμιεύσεις δανείων 1,3 δισ. ευρώ.

Η Πειραιώς πέτυχε να αυξήσει την περίμετρο των εξυπηρετούμενων δανείων της κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ παρά το επιθετικό πρόγραμμα εξυγίανσης ισολογισμού. Ειδικότερα, οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 6,5 δισ. ευρώ με τις αποπληρωμές δανείων σε 5,5 δισ. ευρώ. Οι καθαρές χορηγήσεις ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ, ενώ σημειώθηκαν πωλήσεις/τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων 700 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Euro2day.gr