Παράταση για την ολοκλήρωση επενδύσεων του αναπτυξιακού

Έξι χώρες της ΕΕ στο στόχαστρο των Βρυξελλών για “επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό”
7 Ιουνίου, 2019
Από 12 Ιουλίου οι αιτήσεις του νέου «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»
7 Ιουνίου, 2019
Δείτε τα όλα

Παράταση για την ολοκλήρωση επενδύσεων του αναπτυξιακού

07/06/2019

Για το τέλος του έτους παρατείνεται το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση επενδύσεων που είχαν υπαχθεί στον επενδυτικό νόμο του 2004 και δεν είχαν ολοκληρωθεί.

Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας παρατείνεται για το τέλος του έτους η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδύσεων που είχαν υπαχθεί στον νόμο 3299/2004.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η παράταση αφορά επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου και πληρούνται οι προϋποθέσεις υλοποίησης του 50% του επενδυτικού κόστους, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 παρατείνει την ήδη θεσμοθετηθείσα (άρθρο 76 του ν. 4399/2016, Α’ 117, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του ν. 4582/2018, Α’ 208) προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2019 και αφορά και τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία χορηγείται παράταση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004.

Πηγή: Euro2day.gr