Παράλληλη αγορά 1 τρισ. για τις μμε


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Πίεση του SSM στις τράπεζες για αύξηση των ρυθμίσεων σε επιχειρηματικά δάνεια
27 Ιουλίου, 2018
Σχέδιο Γιούνκερ: 200 εκατ. για μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
31 Ιουλίου, 2018
Δείτε τα όλα

Παράλληλη αγορά 1 τρισ. για τις μμε


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

30/07/2018_x000D_
_x000D_
Σύντομα οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Εξασφαλισμένων Ομολόγων_x000D_
_x000D_
Τα πλάνα της για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ξεδιπλώνει σταδιακά η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργώντας χρηματοδοτικά εργαλεία με τις εγγυήσεις των ίδιων των επιχειρήσεων ώστε να ξεπεραστούν προβλήματα ρευστότητας που ανακύπτουν από τις οικονομικές κρίσεις αλλά και συχνά από την υπερρύθμιση που οδηγεί μικρότερες εταιρείες εκτός χρηματοδοτικού συστήματος. Συγχρόνως, με τον τρόπο αυτόν επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος δανεισμού για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις._x000D_
_x000D_
Η εξαγγελία των ομολόγων ESN (Εuropean Secure Notes- Eυρωπαϊκά Εξασφαλισμένα Ομόλογα) έχει ήδη υπάρξει από την Κομισιόν και τώρα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) παραδίδει τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους._x000D_
_x000D_
Ας σημειωθεί πάντως πως καθώς οι συγκεκριμένες αυτές επιχειρήσεις συχνά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όπως οι άλλες από το τραπεζικό σύστημα και καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά πολλών ευρωπαϊκών οικονομιών θα αναζητήσουν τρόπους από μόνες τους και εκτός συστήματος να καλύψουν το κενό. Έτσι τα νέα αυτά εργαλεία που υπακούουν σε ρυθμίσεις των αρχών ίσως, όπως λένε χρηματοοικονομικοί παράγοντες, τελικώς να αποτελέσουν μια λύση._x000D_
_x000D_
Η διπλή εγγύηση_x000D_
_x000D_
Ένα νέο λοιπόν εργαλείο για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των έργων υποδομής προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα καινούργιο ομόλογο διπλής εξασφάλισης (dual recource) με ρήτρες τόσο απέναντι στον εκδότη όσο και απέναντι στο ενέχυρο που φέρει το ομόλογο. Τούτο σημαίνει ότι ο δανειστής-επενδυτής αν κάτι δεν πάει καλά στην επένδυσή του και οι ρήτρες του ομολόγου καταπέσουν μπορεί να διεκδικήσει το ενέχυρο του ομολόγου αλλά να μη σταματήσει εκεί. Μπορεί συγχρόνως να στραφεί και εναντίον της επιχείρησης που είναι ο εκδότης και να διεκδικήσει τμήμα της περιουσίας της._x000D_
_x000D_
Πρόκειται για ένα νέου τύπου καλυμμένο ομόλογο που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να καταφέρουν να αντλήσουν κεφάλαια εναλλακτικά της τραπεζικής χρηματοδότησης και με χαμηλότερο κόστος._x000D_
_x000D_
Θεσμικό πλαίσιο_x000D_
_x000D_
Στο πλαίσιο αυτό η EBA παρέδωσε στην Κομισιόν μία σχετική μελέτη με την αξιολόγηση των νέων Ευρωπαϊκών Εξασφαλισμένων Χρεογράφων όπως θα ονομάζεται το νέο εργαλείο, η οποία περιλαμβάνει συστάσεις ως προς τη δομή και τις εξασφαλίσεις που πρέπει να εμπεριέχει η νέα αξία καθώς και για τον σχεδιασμό του νομοθετικού πλαισίου που θα απαιτηθεί._x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το εν δυνάμει μέγεθος της αγοράς ESN για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τοποθετείται μεταξύ των 310 ως 930 δισ. ευρώ και για τα ΕSN υποδομών από 80-170 δισ. ευρώ._x000D_
_x000D_
Με βάση την αξιολόγηση της EBA φαίνεται ότι σε ένα δύσκολο περιβάλλον χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα ESN μπορούν να παράσχουν μία πρόσθετη πηγή άντλησης κεφαλαίων, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά αξιών ή δεν μπορούν να εκδώσουν εύκολα μακροπρόθεσμα ομόλογα μη εξασφαλισμένα._x000D_
_x000D_
Για τα ESN υποδομών η ΕΒΑ επισημαίνει στην έκθεσή της ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες πρόσθετες δυσκολίες, καθώς το στοιχείο ή ο παράγοντας της διπλής εξασφάλισης μπορεί να καταστήσει τα προϊόντα αυτά λιγότερο ελκυστικά λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά αυτή. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες που προχωρούν σε ρυθμίσεις δανείων επιχειρήσεων έχουν θεσπίσει περίπου ως κανόνα τη διπλή αυτή εξασφάλιση._x000D_
_x000D_
Κίνητρα_x000D_
_x000D_
Από την πλευρά του επενδυτή, η έκθεση εκτιμά ότι τα κυριότερα κίνητρα μπορεί να είναι η σχέση κινδύνου-απόδοσης του νέου εργαλείου και το θεσμικό καθεστώς που θα διέπει τα ESN._x000D_
_x000D_
Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να εκτιμηθεί το πιθανό μέγεθος της αγοράς ESN που θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων το μίγμα χρηματοδότησης των οργανισμών που θα εκδώσουν τέτοιες αξίες, το τρέχον περιβάλλον ποσοτικής χαλάρωσης, η οικονομική ανάπτυξη, η διαθεσιμότητα περιουσιακών στοιχείων, η τιμολόγηση των ESN, το θεσμικό πλαίσιο και η μεταχείριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ό,τι αφορά τα ενέχυρα._x000D_
_x000D_
Η EBA επίσης δέχεται πως τα ESN πρέπει να είναι ομόλογα με πρόσθετες εξασφαλίσεις σε σχέση με άλλα καλυμμένα ομόλογα._x000D_
_x000D_
Παράγοντες της αγοράς λένε πάντως πως τούτο μπορεί να μετατραπεί και σε σχετικό πλεονέκτημα αφού θα μπορούν τα ίδια να αποτελούν καλά ενέχυρα και δι’ αυτού του τρόπου να υπάρξει μόχλευση και μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά._x000D_
_x000D_
Προϋποθέσεις_x000D_
_x000D_
Τα ανοίγματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απ’ ό,τι τα χαρτοφυλάκια ακίνητης περιουσίας και τα ανοίγματα προς άλλες επιχειρήσεις εξ ου και υπάρχει χώρος για την έκδοση των ESN._x000D_
_x000D_
Λόγω του κινδύνου που έχουν τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ΕΒΑ προτείνει την ενσωμάτωση αυστηρών κριτηρίων επιλεξιμότητας. Έτσι επιβάλλει:_x000D_
_x000D_
α. να πραγματοποιείται αυστηρή επιλογή επιχειρήσεων_x000D_
_x000D_
β. να υπάρχει επαρκής ανάλυση στοιχείων και δεδομένων_x000D_
_x000D_
γ. να τεθεί όριο συγκέντρωσης_x000D_
_x000D_
δ. να θεσπισθούν ποιοτικά στάνταρντ καθώς και ένα ελάχιστο επαρκές επίπεδο υπερεξασφάλισης τουλάχιστον 30% (αυτό σημαίνει πως το δάνειο θα φέρει εξασφαλίσεις στο 130% της αξίας του)._x000D_
_x000D_
Η ΕΒΑ θεωρεί ότι τα ESN μπορούν να δομηθούν ως εργαλεία διπλής εξασφάλισης που κατοχυρώνουν την απαίτηση του δανειστή τόσο προς τον εκδότη όσο και προς το ενέχυρο._x000D_
_x000D_
Στο πλαίσιο αυτό όλες οι καλές πρακτικές της EBA που από το 2016 και μετά αφορούν στα καλυμμένα ομόλογα θα καλύπτουν και τα ESN ομόλογα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο η αρχή εκτιμά πως θα χρειαστούν τροποποιήσεις σε αυτές τις καλές πρακτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις._x000D_
_x000D_
Έτσι προτείνεται ένα διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο. Με βάση το πλαίσιο αυτό:_x000D_
_x000D_
1 Δεν θα υπάρχει προτιμησιακή μεταχείριση στα ESN ομόλογα, η οποία να στηρίζεται μόνον στις επιδόσεις των ενεργητικών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων._x000D_
_x000D_
2 Διαφοροποιείται η απαίτηση στάθμισης κινδύνου με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιούνται τα εξής κριτήρια:_x000D_

    _x000D_

  • Η νέα αξία (το νέο ομόλογο) θα έχει διπλή εξασφάλιση
  • _x000D_

  • Θα τηρεί όλους τους κανόνες του CRR (Κανονισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων)
  • _x000D_

  • Η κεφαλαιακή μεταχείριση των ESN θα στηρίζεται στο τρέχον προφίλ κινδύνου.
  • _x000D_

_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική