Παρακράτηση φόρου εισαγωγών 26% (Nόμος 4321 /2015). Οι ειδικοί έχουν τις απαντήσεις.

Αύξηση 29,5% στην αγορά αυτοκινήτων τον Μάρτιο.
8 Απριλίου, 2015
Δάνεια JEREMIE με πόρους του ΕΣΠΑ διαθέσιμα σε περισσότερες Τράπεζες.
10 Απριλίου, 2015
Δείτε τα όλα

Παρακράτηση φόρου εισαγωγών 26% (Nόμος 4321 /2015). Οι ειδικοί έχουν τις απαντήσεις.

9/4/2015

Εξελίξεις και προβλήματα για τις εισαγωγικές (και όχι μόνο) εταιρίες

Με το Νόμο 4321 / 2015, «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» που πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη Βουλή (άρθρο 21), ορίζεται καταβολή παρακρατούμενου φόρου 26%, για συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρηματικών δαπανών.

Συγκεκριμένα, ο νομοθέτης ορίζει μία σειρά περιπτώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, που εδρεύουν σε χώρες «χαμηλής φορολογίας» (μικρότερης του 50% της αντίστοιχης ελληνικής), ή σε χώρες που θεωρούνται φορολογικά «μη συνεργάσιμες» και άλλες παρεμφερείς. Μεταξύ άλλων, στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας, όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ιρλανδία και η Σαουδική Αραβία, ενώ αρκετές είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, κάθε επιχειρηματική δαπάνη, προς αυτά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θεωρείται εκ προοιμίου «ύποπτη» και επιφέρει άμεσα επιβολή φόρου ίσου με τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή επιχειρήσεων (σήμερα 26%). Ειδικότερα ο Νόμος αναφέρει ότι ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλλει το φόρο «προκειμένου να μην εμπίπτει στη μη έκπτωση της δαπάνης». Επιπλέον, ορίζεται ότι εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει, εντός τριμήνου, ότι πρόκειται περί «συνήθους συναλλαγής, σε τρέχουσες τιμές», ο παρακρατούμενος φόρος θα επιστρέφεται, αζημίως για το Δημόσιο (ατόκως).

Όπως στις περισσότερες περιπτώσεις φορολογικών διατάξεων, οι σχετικές λεπτομέρειες αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων κ.τ.λ. Συνεπώς, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο με ποιον ακριβώς τρόπο θα γίνεται η καταβολή του παρακρατούμενου φόρου, αλλά ούτε και η απόδειξη του πραγματικού της συναλλαγής. Ακόμα περισσότερο, με ποιον τρόπο και πόσο γρήγορα θα γίνεται η επιστροφή του φόρου από το Δημόσιο.

Το σχετικό άρθρο έχει ήδη προκαλέσει πολλές και έντονες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές. Η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής έχει διατυπώσει σοβαρές επιφυλάξεις, διάφοροι εμπορικοί, επιχειρηματικοί και νομικοί κύκλοι έχουν καταθέσει ενστάσεις και διαμαρτυρίες, ενώ και από το εξωτερικό, σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας έχουν απαντήσεις με διαβήματα, μέχρι και απειλές για οικονομικά αντίποινα σε «μία διάταξη που αποτελεί παράνομη δασμολόγηση και υποχρεωτικό, άτοκο δανεισμό του Δημοσίου».

Εν αναμονή του ορισμού του τρόπου εφαρμογής του Νόμου και όλων των σχετικών εξελίξεων, είναι προφανές ότι οι εισαγωγικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα, εν μέσω γενικευμένης οικονομικής κρίσης και μηδενικής ρευστότητας. Σε κάθε περίπτωση, και μέχρι να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του νομοθέτη και να φανεί αν θα ισχύσει η διάταξη ως έχει, υπάρχουν αρκετές, νόμιμες και συμφέρουσες, λύσεις και για αυτό το ζήτημα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποιες από αυτές, ωστόσο, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική (και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται από μία σοβαρή επιχείρηση). Η μόνη ενδεδειγμένη λύση είναι η ανάλυση κάθε περίπτωσης και ο σωστός και μελετημένος σχεδιασμός των επόμενων κινήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα πρέπει να μιλήσουν με τους συμβούλους τους και να πάρουν τις αποφάσεις τους.

Άγγελος Λεβεντάκης
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος