Παραχώρηση ακινήτου αντί αποπληρωμής φόρου

ΕΦΚΑ: Αναρτά τα ειδοποιητήρια πληρωμής για επαγγελματίες και «μπλοκάκια»
7 Απριλίου, 2017
Η ελεύθερη ρύθμιση οφειλών και οι 4 εξαιρέσεις του εξωδικαστικού
10 Απριλίου, 2017
Δείτε τα όλα

Παραχώρηση ακινήτου αντί αποπληρωμής φόρου

[:el]10/04/2017

Την ενεργοποίηση διάταξης νόμου από το 2014, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου με παραχώρηση ακινήτου του φορολογουμένου στο Δημόσιο, με εξειδίκευση όμως των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που δεν υπάρχουν στον υφιστάμενο νόμο, εξετάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Έθνος, με βάση το επικρατέστερο σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών:

  • Η εκχώρηση ακινήτου θα καλύπτει μόνο τις οφειλές από φόρο κληρονομιάς και σε καμία περίπτωση δεν θα αφορά την πληρωμή άλλων φόρων, όπως για παράδειγμα τον φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ κ.ά.
  • Οι φορολογούμενοι που θέλουν να κάνουν χρήση της δυνατότητας εκχώρησης θα πρέπει να προσκομίσουν στην Εφορία δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι αδυνατούν πραγματικά να εξοφλήσουν τους φόρους τους. Τα δικαιολογητικά αυτά θα είναι, μεταξύ άλλων, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, στοιχεία για την είσπραξη τόκων και στοιχεία για το ύψος των δαπανών τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στην ύπαρξη κενών, μεγάλης ηλικίας και για μεγάλο χρονικό διάστημα ξενοίκιαστων ακινήτων, για τα οποία ο ιδιοκτήτης κλήθηκε να πληρώσει σημαντικά ποσά ΕΝΦΙΑ.
  • Το ακίνητο που είναι υπό παραχώρηση θα πρέπει να είναι αξιοποιήσιμο, δηλαδή να έχει μια εύλογη αξία και παράλληλα να μη βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος.
  • Η ενεργοποίηση του μέτρου της εκχώρησης του ακινήτου θα γίνεται για φόρο κληρονομιάς που ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ύψος και δεν θα ισχύσει για μικρά ποσά οφειλών.
  • Το ακίνητο που θα εκχωρείται θα πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή εντός σχεδίου πόλης.
  • Η αποτίμηση της αξίας του ακινήτου που θα παραχωρεί στο Δημόσιο ο φορολογούμενος θα γίνεται με βάση την αντικειμενική τιμή της περιοχής.
  • Η αξία του ακινήτου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ύψος της οφειλής. Σε περίπτωση που η αξία υπερβαίνει το ποσό του φόρου κληρονομιάς δεν θα επιστρέφεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου ούτε αξιοποίηση της διαφοράς για πληρωμές άλλων φόρων.

Ωστόσο υπάρχει και πρόταση, σύμφωνα με την οποία, αν, για παράδειγμα, η οφειλή είναι 30.000 ευρώ και το προς παραχώρηση ακίνητο έχει αξία 50.000 ευρώ, ο φορολογούμενος δεν χάνει τη διαφορά των 20.000 ευρώ και έτσι θα δημιουργείται ένα πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο θα συμψηφίζεται με μελλοντικές οφειλές του φορολογουμένου σε ακίνητα.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ[:]