Οικονομικά κίνητρα για ερευνητικά projects μεταξύ Ελλάδας-Κίνας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Αντιρρήσεις από δύο ευρωπαϊκά μέτωπα για τα κόκκινα δάνεια
25 Ιανουαρίου, 2018
Τα οκτώ νέα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ
29 Ιανουαρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Οικονομικά κίνητρα για ερευνητικά projects μεταξύ Ελλάδας-Κίνας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]26/01/2018

«Ανοίγει» εντός των ημερών η δράση «Διμερής και Πολυμερής Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας». Επιδοτούνται έργα ύψους έως 400.000 ευρώ. Ποιοι κλάδοι είναι επιλέξιμοι.

Χρηματοδοτικά κίνητρα σε συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, προκειμένου να συνεργαστούν με κινεζικούς αντίστοιχους φορείς, παρέχει η δράση «Διμερής και Πολυμερής Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας».

Η δράση, που θα προκηρυχθεί έως και το τέλος Ιανουαρίου και θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών έργων που θα βρουν «εφαρμογή» σε μια σειρά δραστηριοτήτων. Για αυτό άλλωστε, οι τομείς έρευνας που θα χρηματοδοτηθούν, είναι συγκεκριμένοι (σ.σ. αναφέρονται στη συνέχεια).

Από ελληνικής πλευράς, στις προτάσεις πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο συνεργαζόμενοι φορείς και υποχρεωτικά ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων και μία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή φορέα. Η σύμπραξη με εταίρο από την κινεζική πλευρά είναι υποχρεωτική. Ο εταίρος θα υποβάλει την αντίστοιχη δική του πρόταση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας (MOST), σύμφωνα με τους όρους της κινεζικής πλευράς.

Η συνολική δημόσια δαπάνη (σ.σ. ελληνική συμμετοχή) της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός ανά έργο θα ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ για την ελληνική πλευρά. Η δε χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι έως τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

Η προκήρυξη της Δράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr), της ΕΥΔ/ΕΠAΝΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr). Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Η δράση αφορά στην ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-20. Εξ αυτών επιλέξιμοι τομείς είναι όσοι αναφέρονται με τις εξειδικεύσεις τους παρακάτω:

Α. Αγροδιατροφή

 1. Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής
 2. Μείωση εισροών/Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
 3. Αύξηση της παραγωγικότητας προϊόντων φυτικής και ζωϊκής πρωτογενούς παραγωγής
 4. Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωϊκής πρωτογενούς παραγωγής
 5. Διατροφή και υγεία
 6. Ασφάλεια τροφίμων
 7. Τεχνολογίες μεταποίησης
 8. Αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

Β. Ενέργεια

 1. Ενεργειακή Αποδοτικότητα2. Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ

  3. Ενέργεια σε συνδυασμό με τον Αγροτικό τομέα και το Περιβάλλον

  4. Αποθήκευση Ενέργειας

  5. Τεχνολογίες Υδρογόνου

  6. Τεχνολογίες Έξυπνων Δικτύων

  7. Ορυκτά καύσιμα -Μείωση Επιπτώσεων

Γ. Περιβάλλον

 1. Στερεά αστικά απορρίμματα
 2. Διαχείριση αγρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων
 3. Διαχείριση βιομηχανικών, και τοξικών αποβλήτων4. Διαχείριση ελαστικών
 4. Διαχείριση Υγρών αποβλήτων
 5. Αντιρρύπανση/απορρύπανση. Αποκατάσταση εδαφών παράκτιων και υπογείων υδάτων
 6. Ατμοσφαιρική Ρύπανση
 7. Προστασία βιοποικιλότητας σε περιοχές τουριστικού και αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος
 8. Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές10. Δημιουργία πρότυπων κέντρων /μετρήσεων, Οικοσυστημική προσέγγιση βιώσιμης Ανάπτυξης – Περιβαλλοντικοί Δείκτες/Μελέτες

Δ. Μεταφορές

 1. Ενίσχυση του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας
 2. Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων μεταφορών
 3. Αειφορία και βιωσιμότητα στις μεταφορές
 4. Ενίσχυση της διατροπικότητας και της αυτονομίας στις αστικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων

Ε. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 1. Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριών2. Διαδίκτυο του μέλλοντος

  3. ΤΠΕ σε οριζόντιες δραστηριότητες

  4. Ρομποτική

  5. Εργοστάσια του Μέλλοντος

  6. Εξαρτήματα και συστήματα

ΣΤ. Πολιτιστική κληρονομιά

Εμφαση θα δοθεί στις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (KeyEnablingTechnologies – KETs) για τη συντήρηση και προστασία των τεχνουργημάτων, των γλυπτών και των μνημείων.

Πηγή: Euro2day.gr[:]