Οι κεντρικοί πυλώνες του αναπτυξιακού προγράμματος

Αλ. Χαρίτσης: Στήριξη σε αγροδιατροφή και αγροτουρισμό μέσω ΕΣΠΑ
29 Μαρτίου, 2016
Αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών δανείων: τέλος χρόνου
1 Απριλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Οι κεντρικοί πυλώνες του αναπτυξιακού προγράμματος

[:el]31/3/2016

Στην τελική φάση του σχεδιασμού βρίσκεται το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο, αμέσως μετά το Πάσχα, θα κατατεθεί προς έγκριση στους θεσμούς, με έμφαση στην ίδρυση ταμείου και στο ΕΣΠΑ.

Στην αιχμή του δόρατος της στρατηγικής ανάπτυξης τίθενται ο νέος αναπτυξιακός νόμος και το αναπτυξιακό ταμείο που πρόκειται να ιδρυθεί το επόμενο διάστημα, ενώ σημαντική συμβολή στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας θα έχουν και τα χρηματοδοτικά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ.

Οι βασικές πτυχές του σχεδίου αυτού παρουσιάστηκαν προχθές από τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), το οποίο προέβη στην εκτίμηση ότι με την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης θα απελευθερωθεί η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Το πλαίσιο που υιοθετήθηκε κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ αποτελείται από τρία βασικά σημεία.

Το πρώτο αποτυπώνει το εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον, καθώς και το δημοσιονομικό πλαίσιο στη βάση των οποίων εντάσσεται ο αναπτυξιακός σχεδιασμός.

Το δεύτερο σημείο θέτει ως βασικούς στόχους για την ανάπτυξη την αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, την αύξηση της απασχόλησης, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση εξαγωγών και επενδύσεων και την αξιοποίηση πηγών και εργαλείων για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Το τρίτο περιλαμβάνει προτάσεις σχεδιασμού για επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και ειδικότερα τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τις κατασκευές, τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, την ενέργεια, τον τουρισμό, τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, την πληροφορική και τις επικοινωνίες.

Οπως προαναφέρθηκε, στην πρώτη γραμμή της αναπτυξιακής στρατηγικής, τίθεται ο αναπτυξιακός νόμος. Το κείμενο του νόμου έχει διαμορφωθεί, ωστόσο απομένει η τελική έγκριση των θεσμών. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομίας, το νομοθετικό πλαίσιο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση θεωρείται βέβαιο πως θα αποσπάσει τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών, ενώ αν ζητηθούν και υπάρξουν αλλαγές, αυτές θα είναι ήσσονος σημασίας.[:]