«Οδηγός αρχαρίων» από την Κομισιόν για τη χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων.

Ανοίγει αύριο, 17 Απριλίου, η εφαρμογή για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
16 Απριλίου, 2015
Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις παροχές του νόμου αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.
17 Απριλίου, 2015
Δείτε τα όλα

«Οδηγός αρχαρίων» από την Κομισιόν για τη χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων.


17/4/2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα έναν «Οδηγό αρχαρίων» σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε., τις διαδικασίες, τα προγράμματα κ.τ.λ., με σκοπό να βοηθήσει όσους για πρώτη φορά χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., αλλά και όσους έχουν παλαιότερη εμπειρία στα σχετικά προγράμματα.
Ο Οδηγός περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τους βασικούς τομείς χρηματοδότησης στο νέο προϋπολογισμό της Ε.Ε. για τα έτη 2014-2020, όπως είναι οι μεταφορές και η ενέργεια, η έρευνα και η καινοτομία και η πολιτική συνοχής.
Επίσης, περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για τις κατηγορίες των αιτούντων, τους τύπους των χρηματοδοτήσεων, τους φορείς διαχείρισης, τα διαθέσιμα ποσά κ.τ.λ. Σημειώνεται ότι οι έξι βασικές κατηγορίες δυνητικών αιτούντων είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι Μ.Κ.Ο., οι αγρότες, οι νέοι ερευνητές και οι δημόσιοι οργανισμοί.
Ως κύριος στόχος των παρεμβάσεων τίθεται η προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και η δημιουργία καλύτερης ποιότητας ζωής στην Ευρώπη.
Ο οδηγός εδώ.