ΟΑΕΕ : Επιτόκιο 5,05% στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Παράταση ως τις 3 Μαΐου για τις ρυθμίσεις των δανείων των μικρομεσαίων
16 Μαρτίου, 2016
Capital controls: Χαλάρωση – σπάσιμο προθεσμιακών – εξόφληση δανείων
17 Μαρτίου, 2016
Δείτε τα όλα

ΟΑΕΕ : Επιτόκιο 5,05% στη ρύθμιση των 100 δόσεων

[:el]17/3/2016

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους, που τηρούν τη ρύθμιση ν.4321/2015, (ρύθμιση 100 δόσεων) ότι η δόση της 31ης Μαρτίου 2016 θα καταβληθεί προσαυξημένη, σύμφωνα με το νέο επιτόκιο αποπληρωμής (5,05%) ν.4336/2015.

Για το νέο ποσό δόσης, θα αποσταλεί ατομικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στους ασφαλισμένους.

Οι ασφαλισμένοι προκειμένου να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της ρύθμισής τους, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το όριο ανάληψης στην ανάθεση πάγιας εντολής που έχουν πραγματοποιήσει με το Τραπεζικό Ίδρυμα που συνεργάζονται, επαρκεί για την εξόφληση του νέου ποσού δόσης καθώς και τυχόν ανεξόφλητης της 29 Φεβρουαρίου 2016, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

[:]