ΟΑΕΔ: Σε πλήρη ανάπτυξη δεύτερη ευκαιρία και πολιτικές απασχόλησης

ΕΤΕΑΝ: Ξεκινά η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»
22 Μαρτίου, 2019
Εφορία: Οι 10 παγίδες που πρέπει να αποφύγετε για να μην πληρώσετε υψηλούς φόρους
22 Μαρτίου, 2019
Δείτε τα όλα

ΟΑΕΔ: Σε πλήρη ανάπτυξη δεύτερη ευκαιρία και πολιτικές απασχόλησης

22/03/2019

«Αυτή τη στιγμή, ο ΟΑΕΔ έχει ανοικτά, σε πλήρη ανάπτυξη, 11 προγράμματα, τα οποία καλείστε να τα αξιοποιήσετε ανάλογα με τον κλάδο και τις ανάγκες της επιχείρησης», τόνισε η επικεφαλής του Οργανισμού σε συνάντηση με το ΕΕΑ.

Ενημερωτική συνάντηση είχαν, στη συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου 2019, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) με την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, κ. Μαρία Καραμεσίνη.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ευχαρίστησε τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ για την παρουσία της και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τη σημασία που έχουν τα προγράμματα ενεργού απασχόλησης του οργανισμού για την επίτευξη των στόχων του επιμελητηρίου στην στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Η κ. Καραμεσίνη, αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων και ειδικότερα του προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, τονίζοντας προς τους επαγγελματίες ότι «αυτή τη στιγμή, ο ΟΑΕΔ έχει ανοικτά, σε πλήρη ανάπτυξη, 11 προγράμματα, τα οποία καλείστε να τα αξιοποιήσετε ανάλογα με τον κλάδο και τις ανάγκες της επιχείρησης. Ο ΟΑΕΔ έχει υπόψη του τη μεγάλη κρίση που πέρασαν οι μικρές επιχειρήσεις και πολλές έκλεισαν χωρίς να ευθύνονται οι ίδιες.

Σήμερα, έχουμε την αγωνία να αντικρίσουμε την «επόμενη μέρα» αυτών των επιχειρήσεων. Τρέχουμε εναλλακτικά μοντέλα απασχόλησης. Ένα από αυτά είναι και το πρόγραμμα χρηματοδότησης 5.000 ανέργων του ΟΑΕΔ, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εξαιτίας της κρίσης. Τώρα μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας. Δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε ένα δυναμικό που πρέπει να αξιοποιηθεί και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. Ήδη έχουν υποβληθεί 1.700 αιτήσεις ένταξης. Τα κονδύλια είναι από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας που κατέθεταν στον ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι (10€ με την εισφορά), ο οποίος από το 2015 έπαψε να μειώνεται για να πληρωθούν συντάξεις».

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος, είπε η κ. Καραμεσίνη, θα ανέλθει έως το ποσό των 80 εκ. ευρώ. Θα καλυφθεί δε, από πόρους των δύο κλάδων του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτων Απασχολουμένων. Για το 2019 διατίθενται 30 εκ. ευρώ.

Η κ. Καραμεσίνη ανέλυσε τους όρους του προγράμματος, επισημαίνοντας τους κυριότερους από αυτούς όπως:

Η επιχορήγηση ανέρχεται:

α) έως 12.000€ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και µέλη νομικών οντοτήτων µε ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

β) έως 9.000 Ευρώ/ανά µέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ) έως 8.000 Ευρώ/ανά µέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 36.000€.

-Τα ποσά επιχορήγησης είναι αυτοτελώς ακατάσχετα έναντι τρίτων

-Οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι έξι (6) μήνες πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως 6/8/2018.

– να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/8/2018 έως 6/2/2019.

– να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/2/2019 και μετά.

Οι αιτούντες πρέπει:

– να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για ένα τουλάχιστον έτος και να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν χρέη προς ΕΦΚΑ.

– να έχουν υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο.

-Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες και η υποχρεωτική λειτουργία σε δεκαπέντε μήνες.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανοικτός διάλογος και η κ. Καραμεσίνη απάντησε σε ειδικά θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Πηγή: Euro2day.gr