Νέο πακέτο κινήτρων σε επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Νέο μέτρο 80 εκατ. για τις εταιρίες ανακύκλωσης
2 Ιουλίου, 2018
Τι αλλαγές φέρνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με τις χρήσεις γης
9 Ιουλίου, 2018
Δείτε τα όλα

Νέο πακέτο κινήτρων σε επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

06/07/2018_x000D_
_x000D_
Ειδικό πρόγραμμα για εταιρίες αγροδιατροφής και μετάλλου που στοχεύει στη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Έως και 80% το ύψος της επιδότησης. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και ολοκλήρωσης των έργων._x000D_
_x000D_
Έως και το 80% του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φθάσει το ύψος της επιδότησης για όσες επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αγροδιατροφής και του μετάλλου (εξαιρείται ο χάλυβας) υπαχθούν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»._x000D_
_x000D_
Όπως προκύπτει από τον τίτλο του προγράμματος, τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να σχετίζονται με την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων στους επιλεγμένους κλάδους, προκειμένου να δημιουργηθούν νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας._x000D_
_x000D_
Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από τις 50.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ και στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι μικρή η ένταση της ενίσχυσης (επιδότηση) φθάνει στο 80%. Αντίστοιχα για τις μεσαίες το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στο 75% και για τις μεγάλες στο 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού._x000D_
_x000D_
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα «ανοίξει» στις 17 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Οκτωβρίου και τα έργα που θα υπαχθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών. _x000D_
_x000D_
Στο πλαίσιο του προγράμματος, πρόταση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν:_x000D_
_x000D_
– Μία επιχείρηση (με το δικό της υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα)_x000D_
_x000D_
– Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους (με υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα τουλάχιστον μίας εξ αυτών)_x000D_
_x000D_
Μία επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή με τα ερευνητικά τους τμήματα, είτε με λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων_x000D_
_x000D_
– Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων._x000D_
_x000D_
Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών για έργα έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβάνονται οι εξής:_x000D_
_x000D_
α) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο,_x000D_
_x000D_
β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές,_x000D_
_x000D_
γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες,_x000D_
_x000D_
δ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο,_x000D_
_x000D_
ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου,_x000D_
_x000D_
στ) μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)._x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day.gr_x000D_
_x000D_