Νέο «κύμα» προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΒΕΑ: Ο νέος αναπτυξιακός νόμος δεν δίνει κίνητρο στις ΜμΕ
5 Φεβρουαρίου, 2016
Τα SOS για τις φορολογικές δηλώσεις 2016
8 Φεβρουαρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Νέο «κύμα» προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

[:el]5/2/2016

Δε θα έχουν «προλάβει να ανοίξουν» οι τέσσερεις πρώτες αναμενόμενες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εντός του Μαρτίου αναμένεται να ανακοινωθούν 13 νέα προγράμματα από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων.

Όπως αναφέρουν στελέχη της γ.γ. Βιομηχανίας, ουσιαστικά απόμένει μόνο η έγκριση των προϋπολογισμών. Μετά, μάλιστα, και από τη δημιουργία «υφυπουργείου» Βιομηχανίας υπό τη Θεοδώρα Τζάκρη, είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρξουν αλλαγές προς το καλύτερο, ως προν την ουσία ή και τον αριθμό των προγραμμάτων.

Στόχος των νέων προγραμμάτων, που θα τεθούν σύντομα υπό δημόσια διαβούλευση, είναι η δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω συνεργατικών σχημάτων, η δημιουργία αλυσίδων αξίας επιχειρήσεων αξιοποίησης τεχνολογικών καινοτομιών, η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και η απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου. Βάση όλων των νέων προγραμμάτων αποτελούν τα επιτυχημένα προγράμματα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου με έμφαση στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί στους εννέα τομείς προτεραιότητας.

Η δημόσια δαπάνη που αναζητείται ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ, ώστε να κινητοποιηθούν επενδυτικοί πόροι άνω των 700 εκατ. ευρώ. Αλλά αυτό δε φαίνεται να είναι ο κύριος προβληματισμός των επιτελείων. Το πρόβλημα φαίνεται να επικεντρώνεται στο κατά πόσο θα υπάρξει ενδιαφέρον από τις μικρομεσααίες επιχειρήσεις, δεδομένης της έλλειψης των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Στην ίδια περίπου κατάσταση εμφανίζεται και η ρευστότητα των τραπεζών, κάνοντας το κλίμα γύρω από τις επιχορηγήσεις ιδιαίτερα δυσμενές.

Αναλυτικότερα, τα νέα προγράμματα ενίσχυσης και επιδότησης επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ αφορούν:

1) Ευέλικτη Μεταποίηση: Αφορά παροχή κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη ριζική αναβάθμιση των προϊόντων που παράγουν οι επιχειρήσεις, διαμέσου της εισαγωγής και χρήσης νέων τεχνολογιών και καινοτομικών λύσεων. Εδώ εντάσσονται ενισχύσεις για ψηφιακή αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης και ενισχύσεις σε ΜμΕ για εισαγωγή αποτελεσματικών ενεργειακών λύσεων.

2) Έμπειρη Επιχειρηματικότητα – Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας: Πρόγραμμα κοινωνικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα που αφορά ανθρώπινο δυναμικό με υψηλές δεξιότητες και συσσωρευμένη εμπειρία, που έχει απωλέσει την εργασία του και θα έχει την ευκαιρία δημιουργίας επιχείρησης.

3) Καινοτομική Επιχειρηματικότητα: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για ενίσχυση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επιδιώκουν να μετασχηματίσουν μία καλή και πρωτοπόρο ιδέα σε βιώσιμη επιχείρηση, με έμφαση στην επιχειρηματική καινοτομία.

4) Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας – Συνεργατικοί συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις: Πρόγραμμα με έντονη περιφερειακή διάσταση, που αξιοποιεί τα συγκριτικά παραγωγικά πλεονεκτήματα – π.χ. συνεργατικά σχήματα στον τομέα ένδυσης – υπόδησης, κλωστοϋφαντουργίας, δημιουργικών βιομηχανιών, στον κλάδο μεταποίησης τροφίμων, στον φαρμακευτικό κλάδο, το ναυτιλιακό cluster, κ.λ.π..

5) Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και Εξωστρέφειας Δημιουργικών Βιομηχανιών: Πρόγραμμα διττής φύσης – αποσκοπεί στην αναβάθμιση και αξιοποίηση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία όπως η ένδυση – υπόδηση, η αργυροχρυσοχοΐα, το έπιπλο κτλ. αλλά και στην ενίσχυση ανερχόμενων σύγχρονων οικονομικών κλαδών με έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό όπως η βιομηχανία θεάματος και σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (visual arts), τα ψηφιακά μέσα ψυχαγωγίας, πολιτιστικές βιομηχανίες κτλ.

6) Ενίσχυση περιβαλλοντικής Βιομηχανίας: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην δημιουργία πλαισίου και στην παροχή κινήτρων για την επιχειρηματική αξιοποίηση απορριμμάτων και αποβλήτων τρίτων δια μέσου της παραγωγής και διάθεσης πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

7) Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία: Το πρόγραμμα παρέχει σε διαρκή και μόνιμη βάση ένα ευέλικτο πλαίσιο για τις ΜμΕ προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στις παραγωγικές τους διαδικασίες, με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

8) Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων: Μέσω του προγράμματος θα χρηματοδοτούνται ολοκληρωμένα σχέδια προβολής και προώθησης προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού όπως συμμετοχές σε κλαδικές εκθέσεις, πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις προϊόντων για εξειδικευμένες και απαιτητικές αγορές και πολλά άλλα.

9) Εργαλεία Ανταγωνιστικότητας Νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Ενίσχυση των ικανοτήτων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εκεί που απαιτείται ένταση και επενδύσεις γνώσης.

10) Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα: Δημιουργία και ενίσχυση απαραίτητων βιομηχανικών υποδομών σε τοπικό επίπεδο, που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν οικονομίες κλίμακας.

11) Εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων: Δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων, εκεί που υφίστανται άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις – Σημειώνεται ότι ήδη το υπουργείο έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να κηρύξει την άτυπη περιοχή Οινοφύτων σε Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης).

12) Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα: Κίνητρα για τη μετεγκατάσταση σε οργανωμένους υποδοχείς.

13) Επανάχρηση Παλαιών Βιομηχανικών Κτιρίων: Το πρόγραμμα αφορά ολοκληρωμένη παρέμβαση για την επανεκκίνηση της χρήσης βιομηχανικών υποδομών που τώρα βρίσκονται σε αδράνεια.[:]