Νέα ενίσχυση από το ΕΣΠΑ με 800 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Χαριστική βολή στις επιχειρήσεις από τις συνεχείς αυξήσεις των φορολογικών βαρών
26 Φεβρουαρίου, 2016
Δεύτερη ευκαιρία στις 100 δόσεις
4 Μαρτίου, 2016
Δείτε τα όλα

Νέα ενίσχυση από το ΕΣΠΑ με 800 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

[:el]4/3/2016

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται για τις τέσσερις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση σε συνέντευξή του στην «Ημερησία του Σαββάτου». Παράλληλα, προανήγγειλε τα νέα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που ετοιμάζουν οι υπηρεσίες με συνολικό προϋπολογισμό 800 εκατ. ευρώ.

Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε αρχικά στις ήδη προκηρυχθείσες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, επισημαίνοντας την «εκκίνηση – από τις αρχές Μαρτίου – της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τις τέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Απευθύνονται σε υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενους. Εστιάζουν σε τομείς που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη αξία, με στόχο τη στήριξη της δημιουργίας σταθερών και βιώσιμων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του συνολικότερου σχεδιασμού της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και της κοινωνίας. Για τις δράσεις «Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ενισχύονται στο 100% άνεργοι ή αυτοαπασχολούμενοι πτυχιούχοι για προτάσεις που σχετίζονται με τις σπουδές τους, ενώ επίσης στο 100% ενισχύονται φυσικά πρόσωπα ή αυτοαπασχολούμενοι για τη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα». Σε όλες τις δράσεις συμμετέχουν ισότιμα κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, καθώς βασική προτεραιότητά μας αποτελεί η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Συνολικά στον πρώτο κύκλο οι ωφελούμενοι υπολογίζονται τουλάχιστον σε 6.500-10.500».

Όσον αφορά στο ενδιαφέρον του κόσμου, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «ήδη από την πρώτη εβδομάδα έκδοσης των προσκλήσεων το ενδιαφέρον είναι πρωτόγνωρα μεγάλο. Το help desk έχει δεχτεί περισσότερα από 2.500 ηλεκτρονικά ερωτήματα, περίπου 3.000 τηλεφωνήματα και 450 επισκέψεις υποψήφιων επενδυτών. Επίσης, χιλιάδες επενδυτές ενημερώνονται καθημερινά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΠΑνΕΚ και του ΕΣΠΑ. Πάνω από 210.000, την πρώτη εβδομάδα, είναι οι «μοναδικοί επισκέπτες» στο espa.gr και περίπου 100.000 για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά. Η μεγάλη ανταπόκριση μάς ενθαρρύνει ώστε να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη δημοσιότητα για όλους και στα επόμενα προγράμματα».

Συνεχίζοντας ο υφυπουργός Οικονομίας για τις επερχόμενες δράσεις εξήγησε ότι «το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσουμε δράσεις που θα αφορούν στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας (clusters, meta-clu-sters), ώστε να προωθήσουμε τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, καθώς και δράσεις για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων. Σύντομα θα δημοσιεύσουμε δράσεις για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων και τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 50 άτομα. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης για τις εν λόγω δράσεις θα αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ. Θα προκηρυχθούν, επίσης, δράσεις για την ενίσχυση κοινωνικών και συνεταιριστικών σχημάτων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 136 εκατ. ευρώ, ενώ από το πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών προετοιμάζονται, ακόμα, δράσεις ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ».

Αναλύοντας τη στρατηγική του Υπουργείου για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το ΕΣΠΑ, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι «καταρχάς συνεχίζεται η διάθεση υφιστάμενων προϊόντων στην αγορά μέσα στο 2016, όπως εργαλεία του ΕΤΕΑΝ, JEREMIE ICT/VC, SME GUARANTEE κ.ά., συνολικού διαθέσιμου ποσού 600 εκατ. ευρώ. Στη νέα προγραμματική περίοδο, όμως, αλλάζει ο σχεδιασμός των χρηματοδοτικών εργαλείων, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους. Διευρύνονται οι ομάδες των τελικών δικαιούχων, η χρήσης της συνεπένδυσης και της επιχειρηματικής συμμετοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικροπιστώσεις και στις κεφαλαιουχικές συμμετοχές, ενώ προβλέπεται η δημιουργία εργαλείων για δάνεια και εγγυήσεις. Μερικά ακόμα σημαντικά εργαλεία είναι το νέο «εξοικονομώ» (κατοικίες, δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις) και οι μεγάλες ανταποδοτικές υποδομές του Jessica plus».

Τέλος ο υφυπουργός αναφέρθηκε και σε χρηματοδοτική ενίσχυση για ιδιώτες, προαναγγέλοοντας το «Εξοικονομώ» για το 2016. «Η δράση θα τρέξει μέσα στο 2016 και είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις με το συναρμόδιο υπουργείο, ώστε ο οδηγός του νέου προγράμματος για τις εντάξεις να εκδοθεί το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Με κεντρικό στόχο την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής εξοικονόμησης ενέργειας εξετάζουμε μια σειρά παραμέτρους στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρω, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, το ποσοστό της επιχορήγησης, τον αριθμό και την κατηγορία (π.χ. α’ κατοικία, εξοχική) των σπιτιών που θα ωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα κ.ά. Εκτός από την ενίσχυση των νοικοκυριών, σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό μας έχει επίσης η δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου για την ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια και δημοτικά κτίρια. Ήδη βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με χρηματοπιστωτικούς φορείς του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα».[:]