Νέα ευκαιρία για κλείσιμο φορολογικών υποθέσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Επιστρεπτέα προκαταβολή: Πώς υπολογίζεται – πώς εξοφλείται το επιστρεπτέο μέρος
8 Ιουλίου, 2022
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η νέα εποχή
15 Ιουλίου, 2022
Δείτε τα όλα

Νέα ευκαιρία για κλείσιμο φορολογικών υποθέσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

08/07/2022

Περισσότερες από 2.500 αιτήσεις έχουν υποβληθεί στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών υποθέσεων από φορολογούμενους και επιχειρήσεις που είχαν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάλιστα, λόγω του όγκου των υποθέσεων το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να παρατείνει τη λειτουργία της επιτροπής, παρέχοντας τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2022.

Όπως προκύπτει από τη νέα διάταξη οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην επιτροπή τόσο για τις παλαιές φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες οι αιτήσεις εξωδικαστικής επίλυσης απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους, όσο και για  υποθέσεις που κατέστησαν εκκρεμείς ή θα καταστούν εκκρεμείς ενώπιον του Σ.τ.Ε. και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 29 Ιουλίου 2022.

Για τις υποθέσεις αυτές ο  φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής για την εξώδικη επίλυση της φορολογικής διαφοράς που έχει προκύψει από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022.  Σύμφωνα με τον νόμο, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλούνται κάποιον ή περισσότερους από τους παρακάτω ισχυρισμούς προκειμένου να προσφύγουν στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης διαφορών:

– Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.

– Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

– Εσφαλμένος καταλογισμός του φόρου, λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

– Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.

– Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η επιτροπή, έπειτα από έλεγχο των ισχυρισμών, υποβάλλει πρόταση στον αιτούντα, η οποία, εφόσον γίνει αποδεκτή από τον φορολογούμενο και καταβληθεί το 30% του οφειλόμενου κύριου φόρου, έχει ως αποτέλεσμα την παροχή δυνατότητας καταβολής του υπολοίπου σε έως 24 δόσεις με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Η επιτροπή μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη θετική ή απορριπτική πρόταση στον αιτούντα. Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της επιτροπής εντός πέντε εργάσιμων ημερών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών.

Το πρακτικό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του.

Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων και προστίμων ανάλογα με την εξόφληση του. Εφόσον το ποσό καταβληθεί σε μία δόση το ποσοστό της έκπτωσης φθάνει το 75%.

Τα δικαιολογητικά

Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά και τα ανάλογα δικαιολογητικά έγγραφα όπως διαφορετικά απορρίπτονται και επανεισάγονται στο αρμόδιο δικαστήριο:

– Οι εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις της Φορολογικής Αρχής και οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου,

– Τυχόν ασκηθείσα κατά αυτών ενδικοφανής προσφυγή, με την τυχόν απόφαση που εκδόθηκε επ’ αυτής ή τυχόν στοιχεία περί της σιωπηρής απόρριψής της.

– Όλα τα δικόγραφα των προηγούμενων σταδίων της υπόθεσης,

– Τυχόν δικαστικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί έως τη στιγμή εκείνη στο πλαίσιο της οικείας διαφοράς,

– Στοιχεία αποδεικτικά του εμπροθέσμου του εκκρεμούντος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου,

– Βεβαίωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, όπου αναγράφεται η ηλεκτρονική της διεύθυνση και βεβαιώνεται ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης,

– Η πληρεξουσιότητα του υποβάλλοντος την αίτηση δικηγόρου, η οποία παρέχεται με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή με εξουσιοδότηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, συνυποβάλλονται επιπροσθέτως τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του νομίμου εκπροσώπου τους.

– Σαρωμένη υπεύθυνη δήλωση των διαπιστευμένων προσώπων του άρθρου 2 για την ορθότητα και ακρίβεια των δηλωθέντων προσωπικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Προκειμένου για δικηγόρους απαιτείται επιπροσθέτως η ανάρτηση σαρωμένου αντιγράφου της δικηγορικής ταυτότητας.

– Το ηλεκτρονικό σύστημα της Επιτροπής επιτρέπει την υποβολή των συμπληρωματικών της αίτησης εγγράφων, μέχρι την ημερομηνία χρέωσης της υπόθεσης σε Τμήμα.

Πηγή: Capital.gr