Νέα δάνεια άνω των 5,5 δισ. μοίρασε η Εθνική

Νέος πονοκέφαλος για τις τράπεζες NPEs και καταθέσεις
11 Μαρτίου, 2022
Ανοίγει η αγορά «δεύτερο χέρι» για κόκκινα δάνεια 100 δισ. ευρώ
11 Μαρτίου, 2022
Δείτε τα όλα

Νέα δάνεια άνω των 5,5 δισ. μοίρασε η Εθνική

11/03/2022

Η τράπεζα αύξησε την «πίτα» των εξυπηρετούμενων δανείων, χάρη σε νέες εκταμιεύσεις άνω των 5,5 δισ. ευρώ και καθαρές χορηγήσεις άνω του 1 δισ. ευρώ. Μείωση NPEs κατά 300 εκατ. ευρώ από οργανικές δράσεις.

Με πιστωτική επέκταση και διευρυμένη «πίτα» εξυπηρετούμενων δανείων έκλεισε το 2021 η Εθνική Τράπεζα, χάρη στην αύξηση των -καθαρών- χορηγήσεων και στους καρπούς της πολιτικής μακροχρόνιων ρυθμίσεων σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Αυτό προκύπτει από τις τοποθετήσεις, στο πλαίσιο του Fin Forum, του Βασίλη Καραμούζη, γενικού διευθυντή εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής και της Φωτεινής Ιωάννου, γενικής διευθύντριας διαχείρισης απαιτήσεων εταιρικής και λιανικής τραπεζικής. Τα δύο στελέχη της Εθνικής έδωσαν στοιχεία για τις νέες εκταμιεύσεις δανείων της περσινής χρονιάς και τις επιδόσεις της τράπεζας στο μέτωπο της «θεραπείας» μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, η Εθνική έκλεισε το 2021 με νέες εκταμιεύσεις δανείων άνω των 5,5 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 15% σε ετήσια βάση και χωρίς να συνυπολογίζονται τα δάνεια που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων λόγω πανδημίας. Το 40% των νέων εκταμιεύσεων διοχετεύθηκαν σε έργα ενέργειας και υποδομών, που όπως δήλωσε, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την τράπεζα. 

Παρότι ο κ. Καραμούζης δεν έδωσε στοιχεία καθαρών χορηγήσεων (νέες εκταμιεύσεις μείον αποπληρωμές), κύκλοι της τράπεζας αναφέρουν ότι ξεπεράστηκε ο στόχος που είχε τεθεί στην αρχή του 2021, για αύξηση των καθαρών χορηγήσεων κατά 1 δισ. ευρώ. Για τη φετινή χρονιά, στόχος είναι να αυξηθούν οι καθαρές χορηγήσεις κατά 1,5 δισ. ευρώ και σε αυτό θα συμβάλουν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια 10ετία και οι χορηγήσεις Λιανικής Τραπεζικής. 

Τα στεγαστικά δάνεια στις 30/9/2021 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με αυτά του τέλους 2020 (7,5 δισ. ευρώ), όπως και τα καταναλωτικά (1,3 δισ.) καθώς και τα δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων (1,1 δισ.). 

Ταυτόχρονα, η Εθνική, χάρη στις αποτελεσματικές ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων έκλεισε την περσινή χρονιά με οργανικό αρνητικό formation (net NPE outflows) από μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, όπως αποκάλυψε η Φωτεινή Ιωάννου. 

Η Εθνική εμφανίζει υψηλές επιδόσεις στη μεταφορά δανείων από την υποκατηγορία των ρυθμισμένων σε αυτή των «θεραπευμένων» υπό επιτήρηση (Forborne Performing Exposures-FPEs), με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά το ένα τρίτο η περίμετρος της τελευταίας τιτλοποίησης (Frontier II) σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση. 

Η αρχική εκτίμηση οριοθετούσε την περίμετρο του χαρτοφυλακίου πέριξ του 1,5 δισ. ευρώ, η δεξαμενή, όμως, των ρυθμισμένων δανείων που δεν έχουν συμπληρώσει 12μηνο ως κανονικά εξυπηρετούμενα μειώθηκε τους προηγούμενους μήνες καθώς πέρασαν στα FPEs δάνεια ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. 

Έτσι, η περίμετρος της τελευταίας τιτλοποίησης της Εθνικής Tράπεζας αναμένεται να κινηθεί πέριξ των 850 με 950 εκατ. ευρώ και θα περιλαμβάνει, πέραν των ρυθμισμένων δανείων και κάποια μη εξυπηρετούμενα, που για διάφορους τεχνικούς λόγους εξαιρέθηκαν από τις προηγούμενες πωλήσεις/τιτλοποιήσεις.

Η τιτλοποίηση Frontier II αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α’ εξαμήνου 2022,  μειώνοντας το NPE ratio της Εθνικής Tράπεζας σε μονοψήφια επίπεδα (σ.σ. στις 30/9 ανερχόταν σε 11,9% σε Ελλάδα και 11,8% σε όμιλο). Με δεδομένο ότι η Εθνική διαθέτει υπερεπάρκεια προβλέψεων, δεν υπάρχει προϋπολογισθείσα ζημιά για την τελευταία τιτλοποίηση. 

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα «ρόλαρε» αχρησιμοποίητες προβλέψεις από την τιτλοποίηση Frontier, με αποτέλεσμα ο συντελεστής κάλυψης προβλέψεων να ανέλθει στις 30/09/2021 στο 70,2% (70,1% σε εταιρική βάση). Κατά την ίδια ημερομηνία, η Εθνική διέθετε απόθεμα (stock) μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures – NPEs) 3,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, με συσσωρευμένες προβλέψεις 2,6 δισ. ευρώ. 

Πηγή: Euro2day.gr